Återanslut med glömda aspekter av dig själv

För att må riktigt bra och stå i vår fulla kraft behöver vi vara hela känslomässigt och ta oss förbi blockeringar som står i vägen för lyckan. Denna session hjälper dig att hela förlorade aspekter av dig själv som har gått vilse eller givits bort. Du får läkning genom att "hämta hem" aspekter av dig själv, samtidigt som inflytanden från karmiska band avlägsnas. 

Sessionen tar ca 1,5h och helar ditt eteriska energifält (auran) utifrån den livsväg som din själ har valt i detta liv.  Det är en upplevelse av att komma närmare sig själv och att få ökad självkänsla, självförtroende och harmoni. Auran scannas och obalanser tas om hand med både Reiki och manuell healing med hjälp av dina andeguider och skyddsänglar. Avslutningsvis så sker en ceremoni som markerar ett välkomnande av återanslutna aspekter av dig själv.

En Soul Retrieval kan hjälpa den som:

  • Har bristande självkänsla och tillit till sig själv
  • Har en ständig rastlöshetskänsla eller svårt att "bara vara"
  • Har en känsla av att vara avdomnad/inte riktigt närvarande i sitt liv
  • Har beroendeförhållanden till andra människor, substanser eller aktiviteter
  • Tomhetskänsla eller känsla av meningslöshet
  • Diffus ångest och oro


I traditionell shamanism kallas denna typ av healing för att ”förlorade själbitar” hämtas hem. Förlusten kan till exempel ha skett på grund av att en själsbit har fastnat i en traumatisk händelse (i ett nuvarande eller tidigare liv). Ur det neo-shamanska perspektivet, som influerats av kvantfysik förståelse för universums uppbyggnad, så är det viktigt att förstå att du inte kan förlora något av din själ. Du ÄR din själ, alltid. Men på samma sätt som vi kan tappa kontakten med olika personlighetsdrag (ofta våra lekfullare sidor i takt med ökad ålder) så kan jaget/egot få en försvagad kontakt med själen. I denna Soul Retrieval får du hjälp att återställa kontakten med förträngd energi. Minst lika viktigt som att ”hämta” något som lämnats kvar så handlar det om att släppa ut något som du har stängt in. Som små barn föds vi med öppna hjärtan och en omedelbar kontakt med våra själar. Det gör oss sårbara. Livets olika törnar, kränkningar och övergrepp gör att de flesta av oss stänger våra hjärtan, mer eller mindre. Det är en ren överlevnadsmekanism. Priset vi betalar är att det försvagar kontakten med själen/det högre jaget. Vi kan också ha med oss "karmiska" läxor från tidigare liv som gör att vi dras till negativa människor eller situationer, eller så har vi absorberat negativ energi från släktingar - nu levande eller döda.  Det är möjligt att blir fri från dessa inflytanden och lära sig att skydda och öppna sitt hjärta, samtidigt som man stärker kontakten med både sin själ och hela universums medvetna och upplysta energi. 

Kontakta gbgreiki@gmail för bokning och mer information. För att kunna göra denna läkning tillgänglig för alla så varierar kostnaden mellan 500-1500 kr och beror på din inkomstnivå.