Vanliga frågor


Hur fungerar Reiki egentligen?
"Re" står för universiell och "ki" står för livsenergi på Japanska. Reiki bidrar till hälsa eftersom ett starkt energiflöde i kroppen är en grundförutsättning för läkning och motståndskraft. Metoden lindrar smärta, stress och oro genom avslappning och att öka mängden livsenergi. Det är en form av energibalansering där energin letar sig fram dit den behövs som bäst i individens energisystem. Det kan liknas vid ett rinnande vatten i en uttorkad bäck med håligheter - energin forsar fram och fyller upp håligheterna automatiskt.

Pris och bokningsinformation.

Vad är blockeringar?
Reikin gör att blockerad energi kan börja flöda fritt i energisystemet igen. Det kan medföra att eventuella nedtryckta känslor kan bubbla upp till ytan, så som sorg, vrede etc. Känslorna kommer upp eftersom de behöver släppas ut. Begynnande fysiska tillstånd kan skyndas på, så som att en förkylning bryter ut. Förändring kan även ske på det sociala planet - i relationer,  yrkesmässigt etc, om du befinner dig i en situation som inte är bra för dig. Eventuellt förändring är alltid av godo. En energibalansering stärker energin i ditt system där du behöver det som mest. Effekten upplevs därför olika.

Är Reiki bara en placeboeffekt?
Reiki fungerar oavsett om "man tror på det eller ej". Din intention kring ditt mående - den så kallade placeboeffekten - är naturligtvis ändå betydelsefull. Flera aspekter samspelar på ett komplext sätt i människors hälsa. Placebo är verksamt, lägg där till "det helande utrymmet" som terapeuten erbjuder genom att möta klienten. Där utöver har beröringen i sig en terapeutisk effekt. En studie från 2017 om Reiki som smärtlindring konstaterar att placebo gav bättre resultat än kontrollgruppen, men den grupp som fick Reiki visade ännu bättre resultat än "sham-Reiki-gruppen"/placebo. Vid Reiki händer något mer än placebo - det finns en energikälla och Reiki skapar en starkare kontakt med den.

Hur många behandlingar behövs?
Antalet behandlingar som behövs är individuellt. För den som vill unna sig en avkopplande upplevelse så kan Reiki vara en härlig engångssession. Vid svår smärta eller svåra känslominnen så kan det ta flera gånger innan den önskade effekten uppträder. Exempelvis har personer som varit utsatta för trauman ofta svåra smärtor i kroppen och då börjar energin på en fysisk nivå och arbetar efter hand med sinnet och känslorna, när personen är redo. Så för den som går i behandling återkommande gånger så bearbetas olika saker vid olika tillfällen. Det kan i dessa fall även finnas ett behov av att prata om de minnen som kommer upp och samtal kan varvas med Reiki.

Räcker det med bara Reiki? 
Ibland är svaret ja, andra gånger är Reiki ett komplement till annan behandling, beroende på vilka besvär klienten har. Ibland behövs rådgivande samtal för att identifiera grundorsaken till svårigheter och vilka handlingsalternativ som finns framåt. Många som vänder sig till alternativa metoder har sökt hjälp i olika former men kommer inte till roten av sina problem. Resultatet blir att symptomen kan lindras på kort sikt, men grundorsaken kvarstår. För dig som önskar djupgående välgledning om grundorsaken till ett problem erbjuds konsultation. Kursen Energibalans erbjuds för kunder som vill öka sin energi och förmåga till stresshantering genom ändrade tankemönster.

Kan Reiki kombineras med antideppresiv medicinering?
Ja. Medicinering som är ordinerad av läkare kan kombineras med Reiki. Medicinering kan vara en hjälp för att komma ur ett låst läge och orka ta tag i viktiga delar av livet igen.

 

Den andliga traditionen

Vem kan kalla sig Reikiterapeut?
Att kalla sig Reikiterapeut är ingen skyddad titel. Kunskapen är en andlig tradition som förmedlas från lärare till elev och den har förgrenat sig i olika riktningar. Eftersom utövaren är en kanal för energin så kan styrkan i en behandling variera beroende på terapeutens mognad. En Reikiterapeut som arbetar professionellt med Reiki behöver därför kontinuerligt arbeta med sig själv och sin egen utveckling. En seriös lärare/Reiki Master redovisar även en viss standard, t ex Förenade Reikiförbundets riktlinjer eller motsvarande. En skicklig Reikiterapeut bör även ha någon form av utbildning i samtalsmetodik, för att kunna möta de funderingar som klienten bär på. Olika utbildare erbjuder olika inriktning inom Reikin, se utbildningsgången för att bli diplomerad Reikiterapeut hos GBG Reiki. 

Var utbildades Angela?
Angela har en akademisk bakgrund inom beteendevetenskap i botten och är diplomerad i Usui/HolyFire Reiki steg 1+2 hos Gun Moss Bjerling samt i Ole Gabrielsens system för Kundalini Reiki. Hon diplomerades till mastergraden i Usui Reiki 3 hos Bodil Strängliden.

Är Reiki en religion?
Nej, Reiki är inte religion utan en metod med ett andligt perspektiv. Den innehåller inga trosläror eller dogmer. Människor med olika livsåskådningar utövar och blir hjälpta av Reiki, som brukar liknas vid en hundraprocentig ljus energi från livets källa. Kontakten med energin skapas genom terapeutens meditation och terapeuten förmedlar energin till dig. Att ta emot energin kräver ingenting av dig, det sker automatiskt om du tillåter det. Du kan slappna av och ta emot känslan av fullkomlig avslappning och energiboost.

Vem är upphovsmannen till Reiki?
Reiki har buddhistiska rötter och bygger på samma princip som t.e.x akupunktur, akupressur och yoga där livsenergin anses flöda i kroppens chakran och meridianer. Legenden säger att det var en buddhistisk munk vid namn Mikao Usui som återupptäckte denna universiella livsenergi efter 21 dagars fastande och meditation vid Kurama Mountain utanför Kyoto i Japan. Bakgrunden var att Usui sökte efter den uråldriga helandeteknik som både Buddha och Jesus använde sig av. Huruvida ursprunget ska tolkas i österländsk eller kristen terminologi spelar ingen roll. Åtskilliga vittnesutsagor visar att metoden fungerar, oavett din bakgrund och livsåskådning.


Har en reikiterapeut kontakt med "andar"?
Eftersom Reiki agerar i en andlig sfär så ställs ibland frågan om terapeuten kontaktar astrala medvetanden. Generellt så är svaret nej - inom Reiki åkallas inte "andar" till bortgångna nära och kära. Där emot ber terapeuten om hjälp från ljuset/Gud. Ibland tar ändå avlidna anhöriga kontakt med terapeuter som är mediala, för att få förmedla budskap. Om budskapet leder till ökat helande för klienten så förmedlar Angela dem.

Fungerar Reiki verkligen på distans?
Ja, men berörande Reiki passar bättre i vissa fall. Distansbehandlingar är i princip lika effektivt som direkt Reiki, eftersom Reiki existerar i en energidimension som är oberoende av tid och rum. Men, beröring har i sig en terapeutisk och smärtlindrande effekt, vilket visats i omfattande forskning. För många klienter är dessutom ett fysiskt möte med terapeuten något som hjälper till att öka avslappningen, eller så känns det värdefullt med social kontakt av någon annan anledning. För dig som söker för smärttillstånd, djupgående stress eller trauma så rekommenderas berörande Reiki. Distans Reiki passar i mindre komplexa situationer.


Hur blir jag själv en Reikiutövare?
För att kunna utöva Reiki behöver du gå steg 1. Alla med intentionen att förmedla läkande energi kan lära sig grunderna. Många utbildar sig enbart i självhelande syfte. Andra är nyfikna på Reikin som en väg till andligt växande och personlig utveckling. 

There is force in the universe, which, if we permit it, will flow through us and produce miraculous results. - Mahatma Gandhi

Är Reiki sjukvård?
Nej. Reiki kallas både för komplementärmedicin och alternativmedicin men Reiki ska aldrig ersätta konventionell skolmedicin. Reiki är förebyggande friskvård och ett komplement. Om du är sjuk ska du alltid söka läkarvård. Forskningen om Reiki är ännu i sin linda, men det finns ett antal studier som visar på Reikins nytta även inom den kliniska vården. Reikiforskning hittar du här.

 

Vad säger Skatteverket om Reiki som friskvård?
Stresshantering såväl som Reiki är avdragsgillt som förebyggande och rehabiliterande friskvård. SNI koden för Reiki är 96040, samma som för massage/kroppsbehandlingar. Paragrafen som beslutet togs utifrån kan hittas på www.skatteverket.se (rättsinformation, skatteverkets ställningstagande, välj år 2005, arbetsgivarområdet, 20050427, paragraf 4.1). Beslutet innebär att individen kan använda sina friskvårdspengar för att få Reikibehandlingar och att företag kan köpa tjänster till sina anställda i förebyggande syfte för hälsan och välbefinnandet. Citerat ur  paragrafen: 

"Gemensamt för dessa behandlingsformer är att de bl.a. syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete. Dessutom kan behandlingarna också ha positiva effekter för personer som har sömn- och koncentrationssvårigheter orsakade av stress på arbetsplatsen."

Varför välja GBG Reiki?

  • Angela möter alla klienter med respekt för var de befinner sig just nu. Alla är välkomna oavsett bakgrund och livsåskådning. 
  • Angela har lång erfarenhet av att i rådgivande samtal identifiera grundorsaken till svårigheter och vilka handlingsalternativ som finns framåt.
    Energibehandlingar och samtal kan göras seperat eller kombineras.
  • Har ansvarsförsäkring för din trygghets skull.
  • Är medlem i Reikiförbundet och arbetar efter förbundets etiska riktlinjer; så som att iaktta tystnadsplikt och att aldrig uppmana till att avbryta pågående läkarvård.

Mikao Usuis Reikiideal

Bara för idag...
- ska jag släppa all min ilska
- ska jag släppa all min oro
- ska jag känna tacksamhet
- ska jag utföra mitt arbete hederligt och ansvarsfullt
- ska jag vara vänlig mot alla jag möter

Tips
Reikiambassadör, polisen Dave Fritsch

Fallstudier mm på Reikirays.com