Usui Reiki

Den hemliga konsten att bjuda in lyckan

Usui Reiki är den första, systematiserade formen av Reiki och den härstammar från Japan i början av 1900-talet. Legenden säger att det var en andlig lärare vid namn Mikao Usui som återupptäckte denna universiella livsenergi efter 21 dagars fastande och meditation vid Kurama Mountain utanför Kyoto i Japan.

Usuis andliga identitet är inte helt fastställd, men han var sannolikt en buddhistisk munk eller shintôistisk präst eller kanske en kombination av båda. I Japan vid denna tidpunkt sammanstrålade buddhism, taoism och shintoism (en naturreligion med shamanska inslag, kallad Shugendô) för många utövare. En av hans efterföljare har även spridit att han skulle ha utbildat sig till kristen präst, denna uppfattning har dock mer eller mindre övergivits. Legenden säger att Usui sökte efter den uråldriga helandeteknik som historiens två största andliga mästare och helare använt sig av; Buddha och Jesus.

Huruvida ursprunget tolkas i österländsk eller kristen symbolik spelar ingen roll. Reiki är inte ett exakt recept eller en uppsättning av dogmer. Det är en konstform som existerar i samma ögonblick som utövaren med 100 procent ren intention väljer att hela från hjärtat. Eller med upphovsmannen Mikao Usuis egna ord, Reiki är den hemliga konsten att bjuda in lyckan - “the secret art of inviting happiness."  

Usui har även sammanfattat metoden så här:

Reiki är kärlek
Kärlek är helhet
Helhet är balans
Balans är hälsa
Hälsa är frihet från sjukdom

Den villkorslösa kärleken är med andra ord den grundläggande spirituella principen för hur Reiki främjar vår självläkning och är en medicin "för anden". 

Du kanske även vill läsa Varför finns det olika slags Reiki?