English below
Välkommen till Kundalini Reiki

Vill du aktivera din kundalinilåga på ett mjukt sätt? Eller har du upplevt ett kundalinivaknande och vill balansera dina chakran? Då är kan Kundalini Reiki vara något för dig! Kundalini Reiki är medvetandets energi och en frekvens av Reiki som kanaliserats och spridits av dansken Ole Gabrielsen. Det är kristallklar energi som vidgar nadin (kroppens huvudsakliga energimeridian) och chakrana och därigenom ökar vår förmåga att ladda energi från moder jord. Samtidigt finställer den ditt chakrasystem ytterligare som ett redskap för Reiki och aktiverar ditt andliga DNA, till en grad perfekt för dig. Aktiveringen ökar medvetenheten om olika energifrekvenser och hur energierna arbetar, vilket är en tillgång för dig som vill arbeta professionellt med energihealing. Om du redan har steg 2 kan Kundalini Reiki genomgås separat till en reducerad kostnad. Kurskompendium i pdf ingår. 

*Prisförfrågan  *Omdömmen  *Alla reikikurser

Welcome to Kundalini Reiki

Do you wish to enhance your kundalini flame in a gentle way? Or have you experienced a kundalini rise and want to balance your nadi and chakras? Then, kundalini reiki might be what you are looking for. Kundalini is the energy of consciousness and enlightenment. Kundalini reiki is a frequency of Reiki channeled and spread by (danish) Ole Gabrielsen. It is a crystal clear energy that expands nadin (the body's main energy meridian) and the chakras, thereby increasing our ability to charge energy from earth. This frequency amplifies awareness of energy frequencies and how energy works. At the same time, it further refines the chakra system as a tool for Reiki. Your spiritual DNA will be activated to a degree perfect for you. Kundalini Reiki is included as part of the Reiki step 2 course. If you already attended Reiki 2 somewhere else, you may receive Kundalini Reiki to a reduced cost. Learn more about GBG Reiki.