Jinlap Maitri Reiki

Tibetanskt system som arbetar med medicin Buddha för medkänsla, potential, visdom och skicklighet

 Jinlap Maitri är en modern version av det tibetanska helande systemet "The medicin Buddha". Jinlap Maitri betyder "välsignelsen av helande och kärlek" och kan genomgås av den som är Reiki Master. Systemet brukar tillskrivas Dr John Williams, DD, med ursprung hos tibetanen Lama Gompo Tseten. 

Du ansluts till dessa kraftfulla energier genom mantran och meditationer som aktiverar energierna. Du kommer att arbeta med ljud, ljus och intellekt för att uppnå medkänsla, tomhet (potential), visdom och skicklighet.  Manualen täcker bland annat 9 Breaths/andningar och de 5 elementen.

De fem elementenergier förbereder eleven för att kunna utöva avancerad andlig healing på klienters energifält. 

Systemet är på masternivå och du kommer att kunna ge det vidare till andra.

Förkunskaper: Reiki Master
Attunement genom chi-ball.
Kursompendium på engelska.