Kurser på distans och halvdistans

Att utbilda sig inom Usui Reiki innebär att bli en del av en andlig tradition med tusenåriga rötter.  Reiki lärs ut i tre steg. Varje steg är komplett i sig själv och beroende på vad du söker kan det vara fullt tillräckligt med steg 1. GBG Reiki erbjuder Usui Reiki i kombination med Kundalini Reiki Millenium i steg 2 och Kristusenergin i steg 3. Att gå alla tre steg ger en gedigen bas  för dig som vill arbeta med energihealing och/eller söker andligt växande.  

Efter det första steget, shoden/ingången, kan du ge Reiki till dig själv och andra personer. Du lär dig att hela med dina händer med en uråldrig energihealing teknik.

Efter det andra steget, okuden/fortsättningen, kan du ge Reiki på distans och får tillgång till Reiki symbolerna. Du lär dig hur energin trancenderar tid och rum och kan läka det förflutna och transformera framtiden.

Efter tredje steget, shinpiden/lärare, blir du Reiki Master och kan lära ut Reiki till andra. Bli mästare i ditt eget liv och förmedla urkunden vidare till andra.

Varje steg är komplett i sig självt. Du behöver inte ha gått steg 1 hos GBG Reiki för att studera steg 2 eller 3.


Varför välja GBG Reiki?

Personligt och kvalitativt
GBG Reiki erbjuder en utbildning som kombinerar personligt möte med egenstudier. Det ingår ett individuellt kurstillfälle och initiering  med din lärare. Där efter genomför du även vissa övningar hemma. Om du vill studera helt på distans så sker initiering och alla samtal online istället. Eftersom du studerar individuellt så har läraren odelad uppmärksamhet på dig och möjlighet till fördjupning finns inom de frågor som du bär på.  En utbildning för dig som söker kvalité och det personliga mötet. 

Fokus på din egen andliga resa
I GBG Reiki har vi utgångspunkten att Reiki/energiarbete är något som sker i ett andligt gränsland mellan källan och individen själv. En Reiki-inriktning/energi är därför inte i sig mer eller mindre potent eller har "högre"/"lägre" kvalité. De energier vi tar utgångspunkt i är ursprunglig Usui Reiki, Kundalini Reiki Millenium (komplement i steg 2) och Kristusenergin (komplement i steg 3). Eleven uppmuntras även att utforska sina egna, spontanta, kopplingar till andra helande energier.

Fördjupning
Kursinnehållet är utformat för att ge dig en omfattande förståelse för energimedicinens utgångspunkter och möjligheter. I kursmaterialet ingår, utöver Reikiförbundets rekommendationer, följande fördjupningar:


Steg 1: Teori om chakrasystemet, olika healingformer, subtila kroppar och ki.

Steg 2: Teori om universums polariserande princip yin och yang, attraktionslagen och affirmationer samt kundalinivaknande. Initiering i Ole Gabrielsens kompletta system för Kundalini Reiki Millenium. 

Steg 3: Övningar för att frigöra energisträngar på avancerad nivå, trancendera polariteter, utveckla din andliga gåva/sjätte sinne, medveten närvaro i klientmöten och att hålla klientsamtal. Initiering i GBG Reikis kanalisering av Kristusenergin.


Välkommen att maila eller ringa för komplett produktblad och prisuppgift. Om du har gått Reiki-kurser tidigare och vill repetera/förkovra dig ytterligare så utgår rabatt mot uppvisande av diplom. 

Det krävs inga förkunskaper för Reiki I, men du ska:
...ha provat en Reikibehandling innan.
...vara redo för personlig utveckling.
...vara i psykisk balans.
...ha förståelse för den helande processen och utrensningseffekter som kan förekomma när energierna integreras.

Förvänta dig att:
- öppna dig för förmågan att ge helande energi till dig själv och andra.
- genomgå personlig transformation och andligt växande.
- höja din energifrekvens på väg mot dess fulla potential.
- hela ditt inre jag och öka din naturliga läkningsförmåga på alla plan; psykiskt, fysiskt, emotionellt, socialt och andligt.
- utveckla din intuition.

Innan bokningen slutligt bekräftas har Angela ett förberedande telefonsamtal med elever som inte är tidigare kunder.

Diplom och kursmaterial ingår. Kursmaterialet är rikt illustrerat och pedagogiskt upplagt. För dig som läser till steg 3 med ambitionen att ha egen mottagning eller egna kurser finns möjlighet att bli licencierad användare av kursmaterialet. 

Välkommen till en värld i ljuset av Reiki healing!