Tarot

Spirituell inspiration och vägledning

Vad är tarot?
Tarot är  en uppsättning symboliska bilder som sedan flera hundra år använts för att skapa en "karta över terrängen" i människans liv. De 78 korten innehåller arketyper från människans kollektiva omedvetna och olika kombinationer av världsaltets 4 element; vatten, eld, jord och luft. Tarotläggaren bibringar ett 5:e, andligt element till läsningen och kan på så vis uttyda den berättelse som korten visar. Korten är synkroniserade med din energi och ger en indikation på vad du kan komma att attrahera i ditt liv utifrån den position du befinner dig på. De är portaler till en andlig och omedveten kunskap, som annars är dolt för vårt vardagliga medvetande. Tarot är inte spådom - varje situation har flera potentiella tänkbara utfall och det är alltid du som väljer.

På distans eller möte i healingstudion
Väljer du en distanskonsultation så sker läsningen genom att du mailar din fråga och ett kort på dig själv (tidpunkten bokas innan) och svaret ges i skriftlig form. Väljer du att komma till healingstudion så finns möjlighet att ställa frågor kring tolkningen och vi har ett samtal om dina funderingar. Innehållet i läsningen blir det samma på distans som vid fysiskt möte, men beroende på om du värdesätter en skriftlig sammanfattning eller ett personligt möte så kan du välja vad som passar dig bäst. Eftersom Angela är reikiterapeut så välsignar hon alltid sessionen och din livssitation med reiki innan läggningen påbörjas.

Vilka tarotkort används?
Angela använder både Radleigh Valentines Ängaltarot deck och Ciro Marchettis Legacy of the divine tarot. Deckan bygger på samma principer men bär på olika energier. Ängladecket bjuder på många många hälsningar från änglarna och kan upplevas som lite mjukare i sin framtoning. Machettis deck plockar fram mer av skuggsidorna i en situation och djuplodar i en bredare symbolisk tolkning. Om du inte själv uttrycker en önskan om vilket deck som ska användas så väljer Angela deck utifrån energin i din frågeställning. Ibland används även decken i kombination.

För vem?
Denna rådgivning är för dig som vill få en djupare förståelse för var du befinner dig på din utvecklingsresa. Du får vägledning kring dina handlingsalternativ och hinder i din väg, samt djupare förståelse för varför du attraherar/drar till dig vissa människor och situationer i ditt liv. Frågor kan ställas om livsavgörande frågor såväl som om enklare beskymmer. "Är han mannen i mitt liv", "ska jag söka nytt arbete", "Vad ska jag tänka på för att optimera min hälsa..." Oavsett frågar så syftar läsningen till att stärka din inre kompass och att själv staka ut den bästa vägen. Korten ger dig den inspiration du behöver för att fortätta till nästa steg på livets resa.

Kostnad
En tarotläsning kostar 470 kr och betalas kontant eller med swish. Vid distans endast förskottsbetalning. 

Boka din läsning via mail eller telefon 070-6701054.
Du är välkommen!

Söker du annan typ av konsultation, läs mer.