Lyckliga människor gör ett bättre jobb

Vaccinera ditt arbetsteam mot stress med stärkt livsenergi

Vill du förebygga stressrelaterade sjukskrivningar? Dags att prova något nytt? Många som drabbas av stress lider brist på verktyg för att stärka den egna livsenergin. Föredraget ger några viktiga nycklar till att skapa en välfungerande jobb - och livsbalans i snabbt föränderlig värld. Medarbetarna får konkreta verktyg för att hantera stress tillsammans med inspiration som stärker den egna glädjen och livsenergin. Innehållet anpassas efter din arbetsgrupp och de behov som ni har just nu kring återhämtning, prioriteringar, konfliktlösning med mera. Österländsk filosofi kombineras med de senaste forkningsrönen inom ACT - Acceptance and Commitment Therapy. En inspirationsföreläsning kan göras fristående eller kombineras med kursen. Kontakta Angela för att få veta mer.

Inte som alla andra.

Angela är en spirituell inspiratör som både är akademiskt utbildad beteendevetare och Reikiterapeut enligt den uråldriga, buddhistiska, Usui-skolan. Hon beskrivs som en fantastisk terapeut och lärare inom livskunskap och stresshantering med sitt träffsäkra öga för människors behov och möjligheter. Hennes föredrag tillför en spännande dimension av österländsk visdom och livskunskap, samtidigt som det ger nycklar till bättre prestationer på arbetet - här och nu. Angela har en bakgrund inom förändringsledning i både ideell organisation och näringsliv och stöttat medarbetare i  copingstrategier för att handskas med stress. Se Linkedin.