Se hela medarbetaren

Vaccination mot stress med spirituell inspiration

Vill du förebygga sjukskrivningar? Dags att prova något nytt? Forskningen visar tydligt att meditation, mindfulness och andlig utveckling stäker en person både privat och i arbetslivet. Att hitta sin "tro" på en högre makt utanför sig själv (hur den än ser ut) är för många en nyckel till en djupare tillit till andra och återhämtning efter tuffa perioder. Många som drabbas av depression eller svår stress lider ofta brist på just detta - en inre kompass mot en andlig dimension av tillvaron. Under ett pass på till exempel en planeringsdag ges några viktiga nycklar till att skapa en välfungerande jobb - och livsbalans i snabbt föränderlig värld. Medarbetarna får konkreta verktyg för att hantera stress tillsammans med inspiration till att stärka den egna tron och livsenergin. 
 

Det blir en spännande inblick i hur österländsk filosofi, modern kvantfysik och de senaste forkningsrönen inom ACT - Acceptance and Commitment Therapy förenas i en och samma slående uppmaning; att all förändring av den yttre verkligheten börjar i den inre.

Innehållet anpassas efter din arbetsgrupp och de behov som ni har just nu kring återhämtning, prioriteringar, konfliktlösning med mera. En inspirationsföreläsning kan göras fristående eller kombineras med kursen. Kontakta Angela för att ta reda på mer.

 

Inte som alla andra.

Angela är en spirituell inspiratör som både är akademiskt utbildad beteendevetare och Reikiterapeut enligt den uråldriga, buddhistiska, Usui-skolan. Hon beskrivs som en fantastisk terapeut och lärare inom livskunskap och stresshantering med sitt träffsäkra öga för människors behov och möjligheter. Hennes föredrag tillför en spännande dimension av österländsk visdom och livskunskap, samtidigt som det ger nycklar till bättre prestationer på arbetet - här och nu. Angela har en bakgrund inom förändringsledning i både ideell organisation och näringsliv och stöttat medarbetare i  copingstrategier för att handskas med stress. Se Linkedin.