Medarbetare som mår bra gör ett bättre jobb

Vaccinera ditt arbetsteam mot stress - går det?

Stress är en oundviklig del av arbetslivet, men många saknar de verktyg som behövs för att skapa balans både på arbetet och utanför arbetstid. Ge medarbetarna nycklar till worklife balance i snabbt föränderlig värld - stresshanteringsverktyg tillsammans med övningar för återhämtning, prioriteringar och självkännedom som stärker livsbalansen. Österländsk filosofi om meditation och energibalans kombineras med de senaste forkningsrönen inom ACT - Acceptance and Commitment Therapy. Boka ett föredrag med workshop som uppstart till kursen Energibalans. Se exempel på en kursövning.

En smakfull kombination av visdom från öst och forskning från väst.

Angela är specialiserad inom stresshantering och är både akademiskt utbildad beteendevetare och reikiterapeut enligt den uråldriga, buddhistiska, Usui-skolan. Hon beskrivs som en fantastisk terapeut och lärare med sitt träffsäkra öga för människors behov och möjligheter. Hennes föredrag tillför en spännande dimension av österländsk visdom och livskunskap, samtidigt som det ger nycklar till bättre prestationer på arbetet - här och nu. Angela har en bakgrund inom förändringsledning i både ideell organisation och näringsliv och stöttat medarbetare i copingstrategier för att handskas med stress. Se Linkedin.