Reiki case

Psoriasis: "Eksemen kliar inte eller svider längre"

"Sophia" har lidit av psoriasis under många år. Reiki gav lindring. Klicka på bilderna för att läsa texten. 

Läs fler testimonials.