Om Angela


"Lämna människor, platser och djur i ett bättre skick än du fann dem."

Reikiterapeut och medial empat med mottagning i hjärtat av Göteborg, 15 minuter från den västsvenska skärgården. Valet att arbeta med energiterapi blev en naturlig följd av att jag själv behövt lära mig att finna balansen, både i mitt inre och yttre liv. Till exempel hade jag under lång tid en alldeles för stressig och krävande tillvaro. En pressad livsstil i kombination med öppenhet för energier blev en dag för mycket. Till slut försvann både glädjen och energin. Fast min resa i energiernas förunderliga värld började egentligen långt tidigare som barn, tack vare min kärlek till djuren. All kommunikation med djur handlar om att förmedla och tolka energi. Denna insikt har jag tagit med mig i mötet med människor. Jag har även så länge jag kan minnas haft en egenskap som kallas för medial/klarkännande empat. Denna öppenhet för energi har medfört att jag intresserat mig för hur människan kan leva i bättre samklang med naturen genom shamansk livsvisdom.

Jag hjälper andra till läkande och växande på den fantastiska resa som kallas livet. Smärta eller stress är kroppens sätt att tala om att något är i obalans. Enligt det energimedicinska synsättet hänger alla aspekter av en människa ihop - kroppen, själen, sinnet, känslorna och våra sociala relationer. De flesta som vänder sig till en alternativ, holistisk terapeut har sökt hjälp inom konventionell vård, utan att hitta vad de söker. Det är en förmån att få hjälpa andra med obalans att uppleva harmoni, kanske för första gången. Jag är även engagerad i Förenade Reikiförbundet.
Utöver energiterapi... så arbetar jag med personal och hållbarhetsfrågor. Jag har lång erfarenhet av att stötta medarbetare och har särskilt intresserat mig för strategier för att handskas med stress. Har i botten en magisterexamen i sociologi (beteendevetenskap) och en kandidatexamen i praktisk filosofi (studier i etik, livsmening m.m) vid Göteborgs Universitet. Jag är en återfallsstudent som dessutom vidareutbildat mig inom ledarskap, pedagogik, språk, med mera. Jag älskar att kombinera perspektiv från olika kunskapsfält som blandas i nya insikter. Jag är en återkommande röst i podcasten Magiskt tänkande tillsammans med författaren Patrik Stigsson, där vi utforskar frågor i gränslandet mellan tro och vetande. Har varit engagerad som grön skribent och politiker under i synnerhet åren 2003-2013 men deltar fortfarande i debatt ibland. Sist men inte minst har alltid poesi och musik funnits med i min livskompott och jag medverkar i Glendas. 

Följ mitt energiarbete på instagram och facebook och tack för att du ville läsa så här långt. Jag önskar dig ljus och kärlek på din väg.

Min utbildning i energimedicin och medial vägledning:

- Usui/HolyFire Reiki 1+2
- Usui Reiki Master  
- Kundalini Reiki Master
- Jinlap Maitri Reiki Master and the Medicine Buddha
- Magickal Shaman Lightworker Master 
- Radleigh Valentines Änglatarot

Jag och Romax år 2010 - en av mina viktiga läromästare.
Jag och Romax år 2010 - en av mina viktiga läromästare.