Vem är Angela?

Reikiterapeut och specialiserad inom stresshantering med mottagning i hjärtat av Göteborg, 20 minuter från den västsvenska skärgården. Valet att arbeta med energiterapi blev en naturlig följd av att jag själv behövt lära mig att finna balansen, både i mitt inre och yttre liv. Till exempel hade jag under lång tid en alldeles för stressig tillvaro. Ett krävande arbete, renovering och försäljning av bostäder, barn, häst, hund och lite uppdrag vid sidan av... En för pressad livsstil i kombination med känslighet för energi blev en dag för mycket. Till slut försvann både glädjen och energin. Fast min resa i energiernas förunderliga värld började egentligen långt tidigare som barn, tack vare min kärlek till djuren. All kommunikation med djur handlar om att förmedla och tolka energi. Denna insikt har jag även tagit med mig i mötet med människor. Jag hjälper idag andra till smärtlindring, läkande och växande på den fantastiska resa som vi kallar livet. 
Varför Reiki?
Smärta eller stress är kroppens sätt att tala om att något är i obalans. Enligt det energimedicinska synsättet hänger alla aspekter av en människa ihop och påverkar smärta och stress - kroppen, själen, sinnet, känslorna och våra sociala relationer. De flesta som vänder sig till en alternativ, holistisk, terapeut har sökt hjälp inom konventionell vård, utan att hitta vad de söker. Det är en helt fantastisk förmån att få hjälpa någon med obalans att få uppleva harmonin efter en behandling, och/eller att förstå hur nästa steg kan tas till att må bra. Reiki är godkänd som friskvårdsmetod, avdragsgill för arbetsgivare. Åtskilliga tusentals berättelser finns om hur Reiki hjälpt människor, oavsett bakgrund och livsåskådning.  
Utöver Reiki... så arbetar jag med personal, utbildning och hållbar utveckling. Jag har lång erfarenhet av att inspirera och stötta medarbetare och har särskilt intresserat mig för strategier för att handskas med stress. Utöver min filosofi magisterexamen i sociologi (beteendevetenskap) har jag även en filosofi kandidatexamen i praktisk filosofi (studier i etik och moral, trossystem och livsmening m.m) vid Göteborgs Universitet. Jag är en återfallsstudent som dessutom vidareutbildat mig inom ledarskap, pedagogik, språk, med mera. Jag älskar att kombinera perspektiv från olika kunskapsfält som blandas i nya insikter och synteser.  Jag är fortfarande med på ett hörn i politiken men var i synnerhet engagerad som författare och politiker under åren 2003-2013. Sist men inte minst... sedan tonåren har poesi och låtskrivande funnits med i min livskompott, och att sjunga.

Följ gärna mitt Reikiarbete på instagram och facebook och tack för att du ville läsa så här långt! Jag önskar dig ljus och kärlek på din väg.
Jag och Romax år 2010 - en av mina viktiga läromästare.
Jag och Romax år 2010 - en av mina viktiga läromästare.