Om Angela

Jag är reikiterapeut och specialiserad inom stresshantering med mottagning i hjärtat av Göteborg, 15 minuter från den västsvenska skärgården. Valet att arbeta med energiterapi blev en naturlig följd av att jag själv behövt lära mig att finna balansen, både i mitt inre och yttre liv. Till exempel hade jag under lång tid en alldeles för stressig och krävande tillvaro. En pressad livsstil i kombination med hög grad av öppenhet för energier blev en dag för mycket. Till slut försvann både glädjen och energin. Fast min resa i energiernas förunderliga värld började egentligen långt tidigare som barn, tack vare min kärlek till djuren. All kommunikation med djur handlar om att förmedla och tolka energi. Denna insikt har jag tagit med mig i mötet med människor. Jag har även så länge jag kan minnas haft en egenskap som kallas för empat. Denna öppenhet för energi har medfört att jag intresserat mig för hur människan kan leva i bättre samklang med naturen genom shamansk livsvisdom.

Jag hjälper idag andra till smärtlindring, läkande och växande på den fantastiska resa som kallas livet. Smärta eller stress är kroppens sätt att tala om att något är i obalans. Enligt det energimedicinska synsättet hänger alla aspekter av en människa ihop - kroppen, själen, sinnet, känslorna och våra sociala relationer. De flesta som vänder sig till en alternativ, holistisk, terapeut har sökt hjälp inom konventionell vård, utan att hitta vad de söker. Det är en förmån att få hjälpa andra med obalans att uppleva harmoni, kanske för första gången. Jag är även engagerad i Förenade Reikiförbundet där vi arbetar för att få Reiki accepterad som en del av hälso- och sjukvården. Jag är redaktör för föreningens nyhetsbrev samt suppleant i styrelsen.
Utöver energiterapi... så arbetar jag med personal, utbildning och hållbar utveckling. Jag har lång erfarenhet av att inspirera och stötta medarbetare och har särskilt intresserat mig för strategier för att handskas med stress. Har i botten en magisterexamen i sociologi (beteendevetenskap) och en kandidatexamen i praktisk filosofi (studier i etik och moral, trossystem och livsmening m.m) vid Göteborgs Universitet. Jag är en återfallsstudent som dessutom vidareutbildat mig inom ledarskap, pedagogik, språk, med mera. Jag älskar att kombinera perspektiv från olika kunskapsfält som blandas i nya insikter.  Har varit engagerad som grön skribent och politiker under i synnerhet åren 2003-2013 men deltar fortfarande i debatt ibland. Sist men inte minst har alltid poesi och musik funnits med i min livskompott och jag medverkar i Glendas. 

Följ mitt energiarbete på instagram och facebook och tack för att du ville läsa så här långt! Jag önskar dig ljus och kärlek på din väg.
Jag och Romax år 2010 - en av mina viktiga läromästare.
Jag och Romax år 2010 - en av mina viktiga läromästare.