Inspiration med tarot


KLICKA PÅ BILDEN FÖR ETT GRATIS KORT!


Vill du veta mer?
Boka en komplett läggning och få en djupare förståelse för var du befinner dig på din utvecklingsresa. Frågor kan ställas om precis vad som helst, så länge frågan är betydelsefull för dig. "Är hon kvinnan i mitt liv", "ska jag söka nytt arbete", "Vad ska jag tänka på för att optimera min hälsa..." Oavsett fråga så syftar vägledningen till att stärka din inre kompass att själv staka ut den bästa vägen. Korten ger råd och inspiration för att fortätta till nästa steg på livets resa.

Skriv din fråga
Du mailar din fråga och ett kort på dig själv (tidpunkten bokas innan) och svaret ges i skriftlig form. Formuleringen av frågan är viktig för att få ett rimligt svar. Fråga om du känner dig osäker. Frågor som innehåller ordet "eller" ska undvikas, till exempel "ska jag studera till sjuksköterska eller polis" kan korten inte svara på. Där emot kan du ställa frågan "Vad kan jag vänta mig om jag väljer en utbildning till sjuksköterska" och sedan ställa ytterligare en fråga "Vad kan jag vänta mig om jag väljer en utbildning till polis".  

Om tolkningen
En tarotläggning stärker klienten inför ett beslut, det är ingen spådom. Angela använder både ängaltarot och traditionell tarot. Systemen bygger på samma principer men bär på olika energier. Ängladecket bjuder på många hälsningar från änglarna och är lite mjukare i sin framtoning. Den har skapats av Radleigh Valentine, med tydliga, positiva symboler och budskap. Ciro Machettis Legacy of the divine tarot deck synliggör skuggsidorna i en situation och djuplodar i en bredare symbolisk tolkning, men även här är det fokus på de stärkande aspekterna.  Om du inte själv uttrycker en önskan om vilket deck som ska användas så väljs deck utifrån energin i din frågeställning och ibland används de i kombination. Korten välsignas med Reiki innan läggningen påbörjas. 


Vad är tarot?
Tarot är en uppsättning symboliska, arketypiska, bilder som sedan flera hundra år använts för att skapa en "karta över terrängen" i människans liv. De 78 korten innehåller arketyper från människans kollektiva omedvetna och olika kombinationer av världsaltets 4 element; vatten, eld, jord och luft. Tarotläggaren bibringar ett 5:e, andligt element till läsningen och kan på så vis uttyda den berättelse som korten visar. Korten är synkroniserade med din energi och ger en indikation på vad du kan komma att attrahera i ditt liv utifrån den position du befinner dig på. De är portaler till en andlig och omedveten kunskap, som annars är dolt för vårt vardagliga medvetande. Tarot är inte spådom - varje situation har flera potentiella tänkbara utfall och det är alltid frågeställaren som väljer.

Boka din läsning via mail eller telefon 070-6701054. Välkommen!


 

Nödvändig disclaimer
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.