Tarot, änglatarot & shamanska orakelkort

Kungsvägen till det omedvetna


Vill du veta mer om de aspekter som påverkar ditt liv, just nu?
Boka en tarot- eller oraklekortsläggning och få en djupare förståelse för var du befinner dig på din utvecklingsresa. Frågor kan ställas om precis vad som helst, så länge frågan är betydelsefull för dig. T ex: "Är hen rätt person i mitt liv?", "Är det rätt läge att söka nytt arbete?", "Vad ska jag tänka på för att optimera min hälsa?". "Varför har jag så svårt att sluta fred med min syster och hur kan vi komma vidare i vår relation?" Oavsett fråga så syftar vägledningen till att stärka din inre kompass att själv staka ut den bästa vägen. Korten ger råd och inspiration för att fortätta till nästa steg på livets resa. Eftersom allt i universum är synkronicerat kommer du att få precis de kort som speglar din fråga och din situation - om du väljer att tro det.

Skriv din fråga
Du mailar din fråga och ett kort på dig själv (tidpunkten bokas innan) och svaret ges i skriftlig form. Formuleringen av frågan är viktig för att få ett rimligt svar. Fråga om du känner dig osäker. Frågor som innehåller ordet "eller" ska undvikas, till exempel "ska jag studera till sjuksköterska eller polis" kan korten inte svara på. Där emot kan du ställa frågan "Vad kan jag vänta mig om jag väljer en utbildning till sjuksköterska" och sedan ställa ytterligare en fråga "Vad kan jag vänta mig om jag väljer en utbildning till polis".  

Om korten och tolkningen
En tarot- eller orakelläggning stärker klienten inför ett beslut, det är ingen spådom. Angela använder änglatarot, traditionell tarot samt shamanska orakelkort. Ängladecket bjuder på många hälsningar från änglarna och är lite mjukare i sin framtoning. Den har skapats av Radleigh Valentine, med tydliga, positiva symboler och budskap. Ciro Machettis Legacy of the divine tarot deck synliggör skuggsidorna i en situation och djuplodar i en bredare symbolisk tolkning, men även här är det fokus på de stärkande aspekterna. Alberto Villoldos shamanska deck bär på vägledande energier från djur- och naturriket och våra förfäders livsvisdom. Om du inte själv uttrycker en önskan om vilket deck som ska användas så väljs deck utifrån energin i din frågeställning och ibland används de i kombination. Korten välsignas med Reiki innan läggningen påbörjas. 

Vad är tarot och orakelkort?
Tarot är en uppsättning symboliska, arketypiska, bilder som sedan flera hundra år använts för att skapa en "karta över terrängen" i människans liv. Alla tarotlekar bygger på samma principer men kan delvis vara budbärare av olika energier, änglatarot är till exempel lite mjukare i sin framtoning är traditionell tarot. De 78 korten innehåller arketyper från människans kollektiva omedvetna och olika kombinationer av världsaltets 4 element; vatten, eld, jord och luft. Tarotläggaren bibringar ett 5:e, andligt element till läsningen och kan på så vis uttyda den berättelse som korten visar.

Orakelkort skiljer sig från tarot på så vis att de inte följer en principiell mall utan upphovsmakaren kan vara friare i sin skapelse. Både tarot och orakelkort fungerar genom att de är synkroniserade med din energi. Det betyder att de speglar din verklighet och ger en indikation på vad du kan komma att attrahera i ditt liv utifrån den position du befinner dig på just nu. De är på så vis portaler till en omedveten kunskap som annars är dold för vårt vardagliga medvetande. Korten ger ingen spådom - varje situation har flera potentiella utfall och det är alltid Du som väljer din forsatta väg.

Boka din läggning via mail eller telefon 070-6701054. Välkommen! 

© Angelas Aylward. Citera gärna, men uppge källan. Nödvändig disclaimer: Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.