Musik genom creative commons, Sergey Cheremisinov, Black Swan

Låt kraftdjuren hjälpa dig

Kunskap från den undre världen

Enligt shamanismen finns de tre "energidimensioner" av verkligheten; den undre världen, vår mellanvärld och den övre/himmelska världen. Kraftdjur är energier som är hjälpsamma följeslagare i den undre, andliga sfären. Det sägs att kraftdjuren väljer oss, vi väljer inte dem. Vi har oftast ett primärt kraftdjur som vi föds med och sedan kan andra kraftdjur slå följe med oss under en period för att hjälpa oss att hantera en situation och växa som människor. Inget kraftdjur är sämre eller bättre än något annat. Mitt primära kraftdjur är till exempel en spindel. Inte ett så "gulligt" djur eller i vardagligt tal förknippat med styrka, men betraktat som energi ger spindelns essens vissa kvalitér till min livsväg. Kraftdjur kan användas affirmerande, det vill säga att om du vill attrahera en viss energi så kan du visualisera den. Vill du till exempel ha mer av vargens energi så kan du visualisera och meditera över vargens essens.

Lär känna ditt kraftdjur

Vill du veta mer om ditt kraftdjur? Maila för att få lösenordet till kraftdjurens sida, med beskrivning av olika kraftdjur och en avslappande meditation som vägleder dig att lära känna ditt eget kraftdjur. 

Exempel på hjälp - hjortens energi

Hjortens energi är perfekt när man ska tackla en svår utmaning som samtidigt kräver ett mjukt och ödmjukt handlag. Hjorten har kvar sin oskyldiga barnatro och är kärleksfull mot allt och alla, samtidigt som den har värdighet och självsäkerhet. Den hjälper andra med svåra saker, utan att bli självuppoffrande. Be om hjortens energi när du kämpar med balansen mellan att ta hand om andra och att ta hand om dig själv.  

Shamansk visdom för 2000-talet

Vad är en shaman?

Alla vet vi att vår tids miljöhot är allvarliga. Mycket allvarliga. Men är du en person som även känner denna obalans i energierna runt dig? Känner du att människan behöver skapa en starkare kontakt med naturen och se sig som en del av någonting större för att kunna läka vår planetära kris? Är du en uppvaknande shaman?

Shamaner är medicinkvinnor/män i ursprungsbefolkningar som är viktiga personer för sitt folks hälsa. Många tänker främst på indianerna i Sydamerika, men shamaner finns överallt där natur- och folkreligioner finns. I Sverige är till exempel nåjden en samisk medicinkvinna/man med spådomskunskaper, men även personer med epitetet trollgumma eller häxa är en del av den nordiska energimedicinen. Shamanism finns även i den shintôistiska folkreligionen i Japan och har influerat Reikin.

En besjälad värld där allt hänger ihop
Ordet shaman betyder "den som vet" och åsyftar att personen med sitt inre seende kan se/känna den större verkligheten, det vill säga även det som inte är synligt för blotta ögat. Shamanens uppgift är att hjälpa människor, djur och natur till läkning och även läka relationen mellan människa och natur genom energimedicin/andlig medicin. Shamanen gör detta genom att vara en länk mellan vår värld - den fyrdimensionella rumstiden - och andra energidimensioner av verkligheten. Hur förbindelsen skapas och på vilket sätt det helande hanterverket utförs skiljer sig åt mellan olika traditioner. Det som är gemensamt är målsättningen att visionera fram en mer kärleksfull och harmonisk värld. Allt i världen ses som besjälat - träden, regnet, elden, bergen, djuren etc - och allt är därför möjliga att påverka genom avsikt, själsresor och ceremonier. De traditionella shamanerna i Anderna kallar det för att "drömma fram en ny verklighet." Verkligheten ses som en illusion som styrs ifrån en en andlig sfär (jämför med buddhismen) och våra förfäder har en viktig roll i hur livet gestaltar sig för oss som lever nu. Ytterst är vi alla Ett - levande och döda, människa och natur, världen och universum.

Det är inte så svårt att förstå att ursprungsbefolkningar är bättre än den "moderna människan" på att lita till intutionen och söka hjälp av spirituella krafter och visdom i den andliga dimensionen. Att lita på "magkänslan" kan nämligen betyda skillnaden mellan liv och död i många vardagliga beslut. Kan en viss typ av växtlighet ätas? Vart tar viltet vägen? Var ska man söka skydd undan vinden och rovdjuren? När blir det regn nästa gång? Om det inte finns värderleksrapporter, nyheter på TV, odlingsböcker eller mat på butikshyllan så är arvet, traditionen och ödmjukhet inför förfädernas kunskap livsavgörande.

Shamanism för 2000-talet
I upplysningens och teknikens tidevarv så har den moderna människan förlorat kontakten med sin intuition och denna uråldriga visdom. Naturen är bara en resurs som ska utvinnas. Detta synsätt har lett in vår civilisation på en ödersdiger väg som idag ingen förnekar konsekvenserna av; klimatförändringar, avskogning, jorderosion, bränder, döende hav, svåra välfärdssjukdommar, med mera. Det moderna samhället har all kunskap som behövs för komma till bukt med problemen, men saknar likväl den livssyn och de värderingar som krävs för att vi med gemensamma krafter ska kunna skapa en hälsosam balans mellan människa, ekonomi, teknik, djur och natur. En neoshamanist är en person som är en del av det moderna samhället men samtidigt vill fördjupa människans kontakt med naturen och alltet genom ökad medvetenhet och energiarbete.

Shamanskt uppvaknande
Ett shamanskt "uppvaknande" innebär att ha fått ett invitation till att arbeta med helande och läkande av något slag. En så kallad "invitation" kan ske på många olika sätt, men handlar om en stark längtan att ägna sitt liv till helande av människan och planeten, så stark att den inte går att ignorera. Många som är öppna för energier, till exempel empater, känner denna kallelse och Reiki är ett verktyg att arbeta med.  Läs mer om Reikikurser om du tror att det är något för dig.

Anslut till empatnätverket

© Angelas Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.