Texter om en grönare värld

UNDER KONSTRUKTION. Ibland efterfrågas mina texter från tiden i den gröna tankesmedjan Cogito, bland annat de som ingick i Cogitos kurs Grön Ideologi. Min ambition är att lägga arkivtexter här för fri nedladdning. Letar du efter något särskilt så hör gärna av dig så kan jag maila.

Länkar till artiklar och rapporter:
Utveckla arbetslinjen och inför levnadsgaranti Aylward & Alvelin
Råd till gröna i regering Gahrton & Aylward
Gamla vänstersanningar i blixtbeslysning Aylward
Sahlgrenskas regler missgynnar lesbiska Aylward & Alvelin
Så görs bilister till cyklister Aylward
Sänkt restaurangmoms skenbart grön lösning Aylward
Om surrogatmödraskap Aylward & Alvelin
 
Recension i Sveriges Radio:
Otillräcklig klimatpolitik Aylward

Artikelbidrag i böcker som finns i bokhandeln:
Tänk Grönt, Premiss förlag  (red. S Elander)
Grön filosofi, Arkiv förlag (M. Moon)