Tänk om det finns en skapare, och det är DU. Tänk om universum ytterst består av energi som vibrerar på en oändlig mängd frekvenser. Och om varje frekvens bara existerar som en potential, kan det vi kallar verkligheten bara matrialiseras när ett medvetande varseblir det. Ja, om vi ska tro kvantmekaniken så är allt beroende av medvetande och du är en frekvens i medvetandets hav. Du skapar din egen verklighet genom avsikt. Bli fullständigt medveten om din avsikt och du förändrar inte bara dig själv, utan hela din värld.

Välkommen till en blogg om energiterapi, metafysik och religionsfilosofi. Inspireras om du vill men... "Doubt everything. Find your own light." Buddhist pro-verb.

2020 > 10

Alla vet vi att vår tids miljöhot är allvarliga. Mycket allvarliga. Men är du en person som även känner denna obalans i energierna runt dig? Känner du att människan behöver skapa en starkare kontakt med naturen och se sig som en del av någonting större för att kunna läka vår planetära kris? Är du en uppvaknande shaman?

Shamaner är medicinkvinnor/män i ursprungsbefolkningar som är viktiga personer för sitt folks hälsa. Många tänker främst på indianerna i Sydamerika, men shamaner finns överallt där natur- och folkreligioner finns. I Sverige är till exempel nåjden en samisk medicinkvinna/man med spådomskunskaper, men även personer med epitetet trollgumma eller häxa är en del av den nordiska energimedicinen. Shamanism finns även i den shintôistiska folkreligionen i Japan och har influerat Reikin.

En besjälad värld där allt hänger ihop
Ordet shaman betyder "den som vet" och åsyftar att personen med sitt inre seende kan se/känna den större verkligheten, det vill säga även det som inte är synligt för blotta ögat. Shamanens uppgift är att hjälpa människor, djur och natur till läkning och även läka relationen mellan människa och natur genom energimedicin/andlig medicin. Shamanen gör detta genom att vara en länk mellan vår värld - den fyrdimensionella rumstiden - och andra energidimensioner av verkligheten. Hur förbindelsen skapas och på vilket sätt det helande hanterverket utförs skiljer sig åt mellan olika traditioner. Det som är gemensamt är målsättningen att visionera fram en mer kärleksfull och harmonisk värld. Allt i världen ses som besjälat - träden, regnet, elden, bergen, djuren etc - och allt är därför möjliga att påverka genom avsikt, själsresor och ceremonier. De traditionella shamanerna i Anderna kallar det för att "drömma fram en ny verklighet." Verkligheten ses som en illusion som styrs ifrån en en andlig sfär (jämför med buddhismen) och våra förfäder har en viktig roll i hur livet gestaltar sig för oss som lever nu. Ytterst är vi alla Ett - levande och döda, människa och natur, världen och universum.

Det är inte så svårt att förstå att ursprungsbefolkningar är bättre än den "moderna människan" på att lita till intutionen och söka hjälp av spirituella krafter och visdom i den andliga dimensionen. Att lita på "magkänslan" kan nämligen betyda skillnaden mellan liv och död i många vardagliga beslut. Kan en viss typ av växtlighet ätas? Vart tar viltet vägen? Var ska man söka skydd undan vinden och rovdjuren? När blir det regn nästa gång? Om det inte finns värderleksrapporter, nyheter på TV, odlingsböcker eller mat på butikshyllan så är arvet, traditionen och ödmjukhet inför förfädernas kunskap livsavgörande.

Shamanism för 2000-talet
I upplysningens och teknikens tidevarv så har den moderna människan förlorat kontakten med sin intuition och denna uråldriga visdom. Naturen är bara en resurs som ska utvinnas. Detta synsätt har lett in vår civilisation på en ödersdiger väg som idag ingen förnekar konsekvenserna av; klimatförändringar, avskogning, jorderosion, bränder, döende hav, svåra välfärdssjukdommar, med mera. Det moderna samhället har all kunskap som behövs för komma till bukt med problemen, men saknar likväl den livssyn och de värderingar som krävs för att vi med gemensamma krafter ska kunna skapa en hälsosam balans mellan människa, ekonomi, teknik, djur och natur. En neoshamanist är en person som är en del av det moderna samhället men samtidigt vill fördjupa människans kontakt med naturen och alltet genom ökad medvetenhet och energiarbete.

Shamanskt uppvaknande
Ett shamanskt "uppvaknande" innebär att ha fått ett invitation till att arbeta med energier och läkande av något slag. En så kallad "invitation" kan ske på många olika sätt, men handlar om en stark längtan att ägna sitt liv till helande av människan och planeten, så stark att den inte går att ignorera. Många empater känner denna kallelse och Reiki är ett verktyg att arbeta med. 
.........

Kurser i Reiki.
Läs om kraftdjur.
..........................................................

© Angelas Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.
Läs hela inlägget »

Esoteriska läror brukar beskriva olika ”universella lagar” som människan behöver förhålla sig till för att må bra och nå sina mål. Den så kallade attraktionslagen är en, liksom lagen om vibration.

En annan är ”lagen om motsatser”. I den taoistiska/daoistiska filosofin så kallas motsatserna för Yin och Yang. Enligt taoismen skapas och återskapas allt i universum genom dessa två motsatta poler, de är så att säga ”urkrafterna” i universum. Den yttersta verkligheten kan inte helt definieras i ord, men den kan upplevas genom kontemplation och att vara centrerad i flödet av dessa två urkrafter. Vi behöver sträva efter balans mellan polerna i såväl vårt inre själsliv som i våra handlingar. Yin, den svarta polen, är den feminina, passiva urkraften . Den symboliserar jorden och månen, det mörka, det kalla och det fuktiga, men även bergen och skelettet. Yang, den vita polen, är den maskulina och aktiva urkraften. Den symboliserar himlen och solen, det ljusa, det varma och det torra, floderna och blodomloppet. Yin och Yang ska inte förväxlas med ”kvinnligt” och ”manligt”, både män och kvinnor och personer utanför könsbinära kategorier har dessa urkrafter och behöver hitta sin egen balans/rätta mix. I Yin-Yang symbolen så kan vi se att ingenting är uteslutande svart eller vitt, feminint eller maskulint. Den svarta pricken i det vita fältet, respektive den vita pricken i det svarta, symboliserar att fröet av motsatser finns i allt. Ur natten gryr morgonen, från vila kan vi gå till mer aktivitet och sedan åter till vila. I den djupaste glädje finns också fröet till den djupaste sorg. Kärlek och hat förutsätter varandra, liv och död likaså. Livet är både gott och ont.

Balans för en stressad person handlar om att hitta rätt mix av både aktivitet och vila, förändring och stabilitet, input och output. Att aktiveras för mycket är inte bra, men bara vila blir inte bra heller. Vad som är rätt mix för dig, vet bara du. En person som förmår att flyta med i verklighetens konstanta förändring och vara i balans i ”flödet” överskrider motsatserna och blir en genuin mästare eller skapare av sitt liv. För att vara i detta flow krävs en stor inre styrka då det förutsätter acceptans av allt som sker, utan att döma något som ont eller gott. Det som verkar vara en olycka idag, kan visa sig varit tur imorgon eftersom det leder vidare till något annat. Facit har vi dock bara i efterhand, och vi måste ha tillit till att det finns en mening med det som sker utan att ha alla svaren precis nu.

Ett närbesläktat sätt att se på tillvaron finns i buddhismen. Medan taoismen är en filosofi så brukar buddhismen etiketteras som en religion eftersom den innehåller läror kring hur buddhismen ska utövas.  Det finns många olika skolor och förgreningar, men grundtanken är att ”bli medveten är allt”. Att bli helt medveten genom meditation är att bli upplyst och förstå att verkligheten så som den förefaller är illusorisk. Den som är upplyst överskrider ”verklighetens” motsatser av ont och gott, liv och död och når nirvana, dvs slipper återfödelsen (eller kan välja att återfödas för att hjälpa andra på deras livsresor). Ur buddhismen har det utvecklats ett begrepp som inom psykologin heter radikal acceptans och det är en tanketeknik som används flitigt inom KBT-terapi idag. Radikal acceptans handlar om att utan omsvep acceptera de mest svåra omständigheter och oönskade sidorna hos sig själv.  Acceptera om du är stressad, trött och less. Acceptera alla dina tillkortakommanden, ångesten och det som känns meningslöst eller hopplöst. Acceptera ditt eget mörker, såväl som andras. Först när du accepterat allt det som du inte vill accepetera, kan du till fullo överskrida/trancendera alternativt förändra. Att nå en fullständig acceptans av sina "skuggsidor" tar många år, kanske är det ett livslångt arbete. Att öva på radikal acceptans går hand i handske med övningar i mindfullness och meditation. Med ökad medvetenhet kommer nämligen ett mer accepterande förhållningssätt automatiskt. Vi ser verkligheten som den är, utan att kalla den rätt eller fel, ond eller god.

Även i till exempel kristendom finns acceptans som ett grundläggande tema, då frälsning kan ses som en akt av acceptans i form av underkastelse av Jesus Kristus. Sinnesrobönen av den amerikanske prästen och teologen Reinhold Niebuhr kan hjälpa den som söker acceptans, oavsett om Gud finns med eller inte i bönen:

(Gud)
Ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra
mod att förändra det jag kan och förstånd
att inse skillnaden
-----------------------

Du kanske också vill läsa om Lagen om attraktion.
-----------------------
© Angelas Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »

Bloggarkiv

Följ på fb för att få nyheter och erbjudanden.

Står du inför ett vägskäl? Söker du inspiration inför ett beslut? Tarot och orakelkort är symboliska eller så kallat arketypiska bilder som är synkronicerade med din energi. De ger en indikation på vad du kommer att attrahera den närmsta framtiden. De kan ses som portaler till en omedveten kunskap som annars är dold för vårt vardagliga medvetande. Läs mer. 

© Angelas Aylward. Citera gärna, men uppge källan. Nödvändig disclaimer: Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.