Tänk om det finns en skapare, och det är DU. Tänk om universum ytterst består av energi som vibrerar på en oändlig mängd frekvenser. Och om varje frekvens bara existerar som en potential, kan det vi kallar verkligheten bara matrialiseras när ett medvetande varseblir det. Ja, om vi ska tro kvantmekaniken så är allt beroende av medvetande och du är en frekvens i medvetandets hav. Du skapar din egen verklighet genom avsikt. Bli fullständigt medveten om din avsikt och du förändrar inte bara dig själv, utan hela din värld.

Välkommen till en blogg om energiterapi, metafysik och religionsfilosofi. Inspireras om du vill men... "Doubt everything. Find your own light." Buddhist pro-verb.

2020 > 06Sverige brukar kallas för "världens mest sekulariserade land", det vill säga avståndstagande till religion i samhällslivet. Samtidigt har svenskar i högre utsträckning än andra länder en tro på en livskraft eller högre makt. Vi är även ett av Europas mest mångreligiösa länder tack vare invandring från världens alla hörn. Men att vara religös är inte det samma som att vara spirituell eller andlig och att vara andlig är inte det samma som att vara religiös. Så vad innebär det att vara andlig?

Det verkar inte handla om att vara medlem i ett trossamfund. Drygt 60 procent av svenskarna är  medlemmar i Svenska Kyrkan men bara 23 procent av alla i Sverige menar att de tror på Gud. Medlemsskapet blir för en del en "kulturreligiositet" som handlar om att få delta i ceremonier som dop och giftemål, men utan djupare spirituell innebörd för flertalet. Anledningen är att man inte känner sig hemma i fasta trossystem och dogmer.  Istället uppstår ett andligt tomrum. Vad är meningen med allt?  För även för den som inte vill delta i formella, religiösa ritualer och ceremonier så finns känslan av en andlig dimension av tillvaron, som behöver näring.

En del hittar andligheten i att uttrycka sig i konst, musik eller litteratur. Andra i innerliga möten med människor eller djur och natur. Eller i ett altruistiskt engagemang för ett gott samhällsändamål. Kreativt skapande och all kärlek är en del av andligheten och livskraften. Åtskiliga icke-troende har en hög känsla av livsmening och är spirituella, fast de skulle aldrig välja att använda ordet "andlighet". Andra söker djupare förståelse för meningen med livet, en referensram att tolka sin livshistoria med. Det är då det spirituella sökandet får djup och vi inser att utforskandet inte tar slut. Det finns alltid flera lager att utforska i mötet mellan oss själva och livskraften i universum. 

Stressade personer brukar ha flera saker gemensamt. En av dem är brist på just mening och i förlängningen - andlighet. Och där det saknas meningsfullhet saknas också tillit. Brist på tillit till livet, till andra människor och till sig själv. Att hitta en mening med svåra saker som inträffat i livet är därför ett viktigt steg mot ökad hälsa och mindre stress. Att utforska sin andlighet behöver inte betyda att fastna i ett trossystem, utan att just hitta tilliten i en kaotisk och många gånger skrämmande värld.  Att kunna leva i en värld med både gott och ont, ljus och mörker, bra dagar och riktigt dåliga dagar, oerhörd glädje och avgrundsdjup sorg - men samtidigt ha känslan av att det finns en mening med det som sker. Psykiatern Viktor Frankl, en överlevare från koncentrationslägren, har skrivit en bok om detta i Livet måste ha mening. Rekommenderad läsning för alla andliga utforskare!

Ett folk som varit bra på att förstå värdet av att ha en mening med livet är Japanerna på ön Okinowa. Japaner är precis som svenskar högt sekulariserade, men de har något som kallas för "Ikigai" eller hemligheten bakom ett långt och hälsosamt liv.  Ön har nämligen ett ovanligt stort antal medborgare över 100 år gamla. Antropologer har visat att det dels beror på sunda mat- och motionsvanor, men också på grund av Ikigai som betyder "din anledning att finnas". Varför går du upp på morgonen? Vad är din mening och mål i livet? Denna anledning kan inbegripa en tro på Gud eller ej, det är inte avgörande. Avgörande är att ha tron på att mening finns. Och där det finns tro, där finns andlighet.

Lästips:
https://www.forskning.se/2017/04/12/svenskarna-tror-men-inte-pa-gud/

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »

Bloggarkiv

Följ på fb för att få nyheter och erbjudanden.

Står du inför ett vägskäl? Söker du inspiration inför ett beslut? Tarot och orakelkort är symboliska eller så kallat arketypiska bilder som är synkronicerade med din energi. De ger en indikation på vad du kommer att attrahera den närmsta framtiden. De kan ses som portaler till en omedveten kunskap som annars är dold för vårt vardagliga medvetande. Prova ett gratis kort eller läs mer. 

© Angelas Aylward. Citera gärna, men uppge källan. Nödvändig disclaimer: Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.