Tänk om det finns en skapare, och det är DU. Tänk om universum ytterst består av energi som vibrerar på en oändlig mängd frekvenser. Och om varje frekvens bara existerar som en potential, kan det vi kallar verkligheten bara matrialiseras när ett medvetande varseblir det. Ja, om vi ska tro kvantmekaniken så är allt beroende av medvetande och du är en frekvens i medvetandets hav. Du skapar din egen verklighet genom avsikt. Bli fullständigt medveten om din avsikt och du förändrar inte bara dig själv, utan hela din värld.

Välkommen till en blogg om energiterapi, metafysik och religionsfilosofi. Inspireras om du vill men... "Doubt everything. Find your own light." Buddhist pro-verb.

2020 > 05

Har du koll på hur du ger rätt näring till dina planer och drömmar? En vanlig missuppfattning om attraktionslagen och energimedicin är att ”med rätt inställning går vad som helst” eller att man kan ”tänka sig frisk”. Din vilja eller intention har en särskild betydelse som ofta underskattas, men intentionen ingår i ett komplext samspel med andra faktorer. Om man inte förstår de andra faktorerna så är förändring ofta dömd att misslyckas. Många känner sig därför lurade när de gått en kurs som utlovat en quick fix till hälsa och framgång. Låt oss en gång för alla slå fast att det finns ingen quick fix. Det finns nidbilder av mental träning, positiv psykologi och komplementärmedicin som förenklar genom att påstå att ”tankens makt är allt som behövs”, men detta är just nidbilder. Vad det seriösa komplementära och holistiska hälsoperspektivet handlar om är att mentala och andliga aspekter av en människas prestationsförmåga och hälsa många gånger ignoreras i konventionell rådgivning och behandling. Sambandet är komplext, men låt oss göra det enkelt med ett illustrativt exempel:

Tänk dig ett träd. En liten trädplanta behöver rätt jordmån för att kunna slå rot och växa sig stor. Hen behöver också ett klimat som passar det typ av träd hen är.  Hen behöver vatten och fotosyntes. I trädets DNA finns en ”inneboende” karta och kompass för hur stort trädet ska bli, vilken frukt eller vilka blommar eller löv som ska växa på dess grenverk. Trädet kommer att realisera sin inneboende potential, bara de omgivande livsvillkoren är de rätta. Tänk dig att du är som trädet, men med skillnaden att dina rötter är tankar (verklighetsuppfattning, värderingar etc) och de är påverkbara genom din intention. Dina rötter får näring av din intention men kan inte förändras hur som helst eftersom de är en del av ett större sammanhang. Vilken näring – intention – som dina rötter får har en direkt effekt på hur trädet (du) växer. Men frukterna/blommorna (det du lyckas skapa) kommer även att påverkas av dina olika förmågor. Vi föds med delvis olika förmågor – kognitivt, fysiskt, emotionellt etc. och dessa påverkas i ett samspel med miljön vi växer upp i. De påverkas också av vår intention, men intentionen kan inte oberoende av våra förmågor åstadkomma ett visst resultat eller "manifestation". Jag kan inte spela fotboll som Zlatan, även om jag skulle ha 100 procent rätt intention och mindset för att bli en elitidrottare. Jag har helt enkelt inte rätt fysisk förmåga. Att hitta rätt målsättning i kombination med rätt intention, givet den specifika situation vi är i för stunden, är svårt och de flesta av oss behöver träna hela livet. Vi måste dessutom vara beredda på att justera målet och intentionen efterhand som förutsättningarna runt oss förändras. Men när vi lyckas – när vi satt den perfekta målsättningen där vi befinner oss just nu och tror på den 100 procent – då är halva jobbet redan gjort. När intentionen är på plats och är anpassad efter din jordmån, din klimatzon och ditt DNA, det är då magin börjar! Du kommer att attrahera rätt energi i ditt liv och nå dina mål.

En annan viktig faktor att ta hänsyn till är att det kan finnas föroreningar i marken. Det spelar ingen roll att intentionen är rätt om vi är i en situation där vi påverkas av giftiga människor eller händelser. Inget träd eller levande varelse kan växa och blomma ut i en giftig miljö. Ibland kan det handla om giftiga händelser som inträffat i det förflutna (trauman), men som vi inte har bearbetat färdigt. Ibland är det inte fråga om gift, utan helt enkelt ogräs som behöver rensas bort eller torra döda grenar som behöver klippas av för att nya skott ska få plats. Oavsett graden av ogynsamma faktorer, så blir en ogynsam växtmiljö lätt ett normaltillstånd. Vi vänjer oss vid en bullrig miljö, en översittande kollega, en sarkastisk partner eller konstant sömnbrist. Innan vi gör något annat måste vi i en sådan situation förändra det som är destruktivt för växandet och våra drömmar. All utveckling behöver en god jordmån.

Nu vet du vilka komponenter som behövs för att skapa den förändring som du drömt om. Ta hjälp i de delar där andras energi och kraft kan gynna dig och låt intentionen lyfta dig!

.....................................................

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »

När människor driver sig själva till utmattning så finns det i princip alltid ett problem med gränssättning. Det kan vara gränser i förhållande till andra och/eller gränser i förhållande till sig själv. Orsaken till gränssättningsproblem kan naturligtvis vara olika, men duktiga flickor/pojkar och prestationsprinsessor/prinsar har likväl detta problem gemensamt – det finns ingen gräns för hur långt de kan gå i att pressa sig själva eller hur långt de kan gå för att hjälpa andra. Gränssättning kan låta enkelt, men är ganska svårt om vi inte fått utveckla naturliga ramar i vår uppväxtmiljö.  Kanske har gränser funnits i vissa sammanhang, men saknats i andra. T ex kanske man har skuldbelagts när ens gränser gjort livet obekvämt för någon annan. För att sätta gränser krävs både självkänsla och självförtroende - en tro på att den egna känslan är rätt och att man är värd att bejaka den.

Det är lätt att förväxla gränssättning med att vara otrevlig eller att säga nej ”till allt”. Att sätta gränser på ett sunt sätt handlar om att säga JA till rätt saker och prioritera. Men hur vet man vad man vill prioritera då?
Personer som har svårt att prioritera och säga nej har ofta en sak till gemensamt – de är inte medvetna om vad som är deras egentliga drivkraft. Drivkraften i en människas liv är det som får hen att kämpa och anstränga sig. Det är vad som ytterst avgör vilka saker vi säger nej respektive ja till. På ett ytligt plan kan någon förstå vad som motiverar långa arbetsdagar (pengar, chefen ska bli nöjd osv..) men på ett djupare plan så är drivkraften sällan fullt medveten hos den utmattade. Konsekvensen av att inte ha koll på sina drivkrafter är nämligen att, istället för att välja, springa på alla bollar, alltid kämpar och anstränga sig i alla lägen. Vi vet innerst inne att det inte är hållbart, men förstår inte hur det ska få ett slut...

Psykologin skiljer på inre och yttre motivation. Ofta agerar vi med en blandning av motivatorer. Vi går till jobbet främst för att få betalt (yttre motivation). Men förhoppningsvis har vi också ett arbete som känns tillfredsställande känslomässigt (inre motivation). Men varför känns det tillfredsställande? Är det för att vi vill vara duktiga i någons (mammas/pappas) ögon? För att ”samhället” förväntar sig det? Eller något annat? Det finns 6 stycken drivkrafter som vi alla har mer eller mindre av enligt psykologen Eduard Sprangers (anfadern till arbetslivets drivkraftsanalyser):

1. Social drivkraft– viljan att hjälpa andra människor (t ex inom vården).
2. Individualistisk drivkraft – viljan att tävla och vinna (t ex idrottskvinna)
3. Estetisk drivkraft–  viljan att skapa skönhet och harmoni (t ex konstnär)
4. Praktisk/ekonomisk drivkraft – viljan att skapa nytta och kostnadseffektivitet (t ex företagsledare)
5. Teoretisk drivkraft – viljan att lära sig nya saker (t ex forskare)
6. Traditionell drivkraft – viljan att följa en livsfilosofi och söka mening (t ex religiösa ledare).

De flesta av oss har vi en mix av flera drivkrafter. Vi är okej oavsett vilka drivkrafter vi har, ingen är bättre eller sämre. Vitsen med att förstå mer om våra innersta drivkrafter är att kunna leva i enlighet med dem. Exempel: En läkare som inte alls har en social drivkraft utan studerade till läkare för att det ger status (individuell drivkraft) i kombination med intresse för biologi (teoretisk drivkraft) blir antagligen ingen bra läkare, utan frustrerad av alla sociala kontakter på arbetet. Kanske är forskare i medicin ett mindre stressig yrke för denna hypotetiska person.

Alltså: om du har svårt för att prioritera – reflektera över vad du har för egentlig drivkraft. Kan du ta bort onödig press och göra smartare val utifrån vad som egentligen driver dig? Om du inte har en individualistisk drivkraft, kan du byta till ett annat arbete som bättre passar din inre motivation – kanske något estetiskt eller socialt arbete? När du hittat din djupast liggande drivkraft - öva på att säga nej till inviter och aktiviteter som inte stämmer överens med det du faktiskt vill.  Säg gärna nej till något varje dag och tänk samtidigt på vad du säger JA till istället. Innebär ett nej till ett kvällsmöte att du istället säger jag till att laga middag i lugn och ro? Du kan även behöva säga nej till dig själv; Nej jag tänker inte läsa den här boken fastän en del av mig vill, för jag säger istället JA till att lägga mig i tid och sova ordentligt.

Lycka till! 
--------------------------------------
© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »

Reiki hjälper dig att bearbeta och läka känslomässiga trauman. Du behöver vara beredd på att jobba med dig själv och vilja ta hand om de känslominnen som energin frisätter i kroppen, sinnet och själen.

Min erfarenhet är att för personer med ”många lager” av sorg, svek, övergrepp etc. så börjar energin arbeta på en fysisk nivå och efter hand som personen är redo så fortsätter bearbetningen till sinnet och känslorna. Det händer att klienter söker för smärta och efter några behandlingar visar det sig finnas traumatiska minnen bakom smärtorna som klienten öppnar upp sig kring när vi lärt känna varandra. Vid återkommande behandling så bearbetas alltså olika saker vid olika tillfällen. Det brukar även finnas ett behov av att prata om de minnen som kommer upp och för dessa klienter rekommenderas alltid fysiska möten eftersom terapeutens fysiska närvaro skapar en viktig trygghetszon. En del i vad som skapar ett trauma är nämligen det faktum att vi inte pratar om det, utan traumat blir något dolt och "obenämnbart". Att bearbeta ett trauma innebär därför även att prata om det i någon form. Reiki utgör inte en konventionell samtalsterapi, men en skicklig reikiteraput vet när det är läge att väva in mer av samtal i behandlingen. För traumaklienten är det just kombinationen av avslappande energibehandling och samtal om känslominnen som utgör en kraftfull kombination i läkandet. I vanlig samtalsterapi så saknas energihealingen, vilket kan göra att enbart samtal gör att bearbetningen tar längre tid. Beröring har även i sig en terapeutisk och smärtlindrande effekt och kan påskynda bearbetningen av fysiska och sexuella övergrepp. För den som inte är redo för beröring de första gångerna så börjar vi behandlingen med Reiki någon deceimeter ovanför kroppen istället. 

Under en pågående traumabearbetning så är klienten i ett skört mentalt tillstånd. Längs med resan jobbar jag därför med mentala bilder som stärker självkänslan och skänker trygghet och tillit till förändringsprocessen. I slutet av behandlingarna avsätter jag till exempel tid åt jag-stärkande inslag eller affirmationer, ibland med hjälp av symbolkort (beroende på personens tro och livsåskådning). 

En viktig del av läkeprocessen vid trauma är att hitta en plats i hjärtat för försoning med det som har hänt och förlåtelse av förövaren (om traumat är orsakat av ett övergrepp). Det är dock inte där läkandet kan ta sin början, utan först måste alla känslor kännas och erkännas. I healingstudion finns plats för alla känslor - hat, hämndbegär, illvilja, förtvivlan... med mera. Alla känslor är tillåtna. Läkandet börjar med acceptans av vad som har hänt, och med acceptans följer att våga kännas vid de känslor som är förknippade med händelsen/erna. Det är när vi inte vågar kännas vid våra känslor fullt ut som de fastnar i kroppen och blir till blockeringar, för att sedan bli till smärta eller till och med sjukdom. Att tänka och känna mörker och förtvivlan är inte farligt, även om det kan kännas så. På botten av våra känslor finns det mörker. Vågar vi stanna där en stund är det också där vi kan hitta ljuset igen.
----------------------------

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare. 

Läs hela inlägget »

Säkert har du hört talas om ”narcissister”. De brukar skildras inom populärkulturen som  manipulativa bad boys med grandios självbild (ofast män). De kräver att bli beundrade av alla, leker med kvinnors hjärtan och slänger bort dem lika fort som de fångat dem. Inom arbetslivet tänker vi oss narcissisten som den empatilösa bossen som kräver blind lydnad, förväntar sig fjäsk och inte skyr några medel för att få sin vilja fram, även oftast här en han. Det finns dock en annan typ av narcissist som kallas för den ”känsliga narcissisten”. Den känsliga typen är precis lika manipulativ som ovan nämnda, men med skillnaden att hon (oftast en hon) får sin narcissistiska näring av att vara ett offer och/eller en hjälpare. Istället för erövringar går hen igång på att andra är beroende av hen, och om inte det lyckas så hamnar hen snabbt i offerrollen där det är synd om hen istället. 

Känsliga narcissister kan vara svåra att upptäcka och skilja från genuina hjälpare. Om du misstänker att du har en i din närhet (väninna, mamma, bror, kollega…) kan du överväga dessa påståenden:

Känner jag ofta att ingenting jag gör blir bra nog i hens ögon? Känner jag mig oförklarligt dränerad på energi under eller efter kontakt med personen? När något går fel på arbetet eller i privatlivet kopplat till den här personen, framställer sig personen alltid som ett offer för andras gärningar? Tål hen inte kritik? Älskar personen uppmärksamhet så till den milda grad att hen inte drar sig för att tänja på sanningen för att framställa sig själv i en mer intressant dager? Går hen igång på drama och ”älskar” att få vara mitt i en konflikt och vara den som alla vänder sig till för råd? Alla känsliga narcissister passar såklart inte in på alla påståenden ovan, men om ett par stämmer in kan det vara idé att överväga. 

Den mer grava sortens narcissist är till och med beroende av intriger. Hen startar därför draman, subtila eller storslagna, för att själv få vara i mitten av skådespelet. Hen blir då giftig i sina relationer genom att tänja på sanningen och manipulera för att spela ut människor mot varandra. Om du hamnar i skådespelet för en sådan person kan det tyvärr dröja lång tid innan du upptäcker vad som pågår, om ens någonsin. Detta eftersom hen på ytan är otroligt charmig och ofta en älskvärd person som folk gillar att vara nära. Hen är en riktig hjälpare som njuter av andras tacksamhet. Men bakom den attraktiva fasaden döljer sig ett tomt skal som är beroende av att parasitera på andras känslor (i synnerhet andras smärta) för att själv få näring. Hens problem är nämligen att hen inte har någon kontakt med sina egna djupare liggande känslor/själen. Hon suger därför musten ur andra, men är i regel så skicklig på det så att andra inte förstår vad som egentligen ligger bakom deras känsla av trötthet/energifattighet eller varför konflikter uppstår på arbetet.  Den känsliga narcisissten i en chefsroll kan bli mycket destruktiv för en hel verksamhet eftersom fokus alltid är på chefens känslor istället för på jobbet som ska göras. Medarbetare spelas ut mot varandra för att chefen ska framstå i bättre dager. Och nåde den vars prestationer eller karisma skiner starkare än chefens...

Varför är narcissisten en narcissist? Tänk dig narcissisten som en förvuxen 3-åring och du får en god idé om vilken känslomässig mognad som personen har. Det finns olika teorier om varför människor utvecklar denna personlighetsstörning, men i regel handlar det om att personen av något skäl inte lyckats utveckla sin empati och en sund kontakt med sitt inre (och högre) jag. Långt ifrån alla narcissister är medvetet elaka. Det finns narcissister som är sadistiska och drar åt psykopat-hållet, men många är helt enkelt ”bara” väldigt känslomässigt omogna och förstår inte att de sårar andra med sin självupptagenhet och sina intriger. Om du vuxit upp med en narcissistisk förälder så skapar det i regel djupa sår i dig som barn, i synnerhet om de rör sig om den mer sadistiska varianten. Men även en narcissist "light" är skadlig för ett barn, eftersom barnet ses som en förlängning av föräldern/ett attribut att visa upp. Det är viktigare för föräldern att uppfylla sina egna behov än att se barnet. Barnet kan få allt den behöver materiellt sett eftersom föräldern förstår att hen kommer få kritik annars (och de vill ju inte en narcissist), men känslomässigt ger hen inte den sunda omvårdnad som barnet behöver. Tvärt om kan de förlöjliga och skapa osäkerhet hos barnet för att själva känna sig överlägsna. Om barnet blomstrar skapar det nämligen avundsjuka hos föräldern. Den narcissistiska föräldern utser gärna även något barn som favorit och använder det som en bricka i ett spel för att skapa konflikter med de andra syskonen. Många som i vuxen ålder brottas med låg självkänsla har just erfarenhet av att växa upp men en narcissisk förälder, men förstår inte att det är den narcissistiska förälderns beteende som är roten till den egna bräckliga självbilden.

Så vad är lösningen om du t ex är kollega med en narcissistisk energitjuv? Eftersom narcissister inte tål kritik är det väldigt svårt att ha en öppen dialog om det du anser vara ett ojuste beteende. Narcissister kan visserligen be om ursäkt, men det är snarare en slags ”sursäkt”; något hen säger för att hen måste och inte hjärtligt menar. Risken är även att det kommer ett tjuvnyp eller baktaleri senare, som ”straff” för att du utsatt hen för kritik. Narcissister har även oerhört svårt för att acceptera att människor drar sig undan dem (de ser det som en förolämpning att någon inte vill ha deras sällskap). Om hen upptäcker att du drar dig undan kan det leda till att hen börjar ”uppvakta dig” med smicker för att vinna tillbaka ditt gillande.  Om inte hens taktik fungerar på dig eller om du bestämmer dig för att sätta hårt mot hårt mot narcissisten kan det sluta med att du har en livslång fiende istället... Det är således ingen enkel situation att ta sig ur på ett milt sätt. Fördelen med om det är en kollega är att du alltid kan söka dig till ett annat arbete. Detta kan vara det enda rätta att göra om narcissisten är en person som du träffar dagligen och som har stort inflytande över hur du mår. Om du inte vill eller kan söka dig till ett nytt arbete så gäller det att begränsa kontakten och inflytandet som personen har över din arbetsdag. Kan du be chefen om delvis andra arbetsuppgifter, byta arbetspass eller liknande? Ett tredje alternativ är att göra dig ”tråkigare”. Inled inte konversationer och bjud inte på dina tankar och känslor till narcissisten. Skydda din energi med hjälp av visuliseringar och "stäng" ner din egen energi (aura) i närheten av narcisissten. Det bästa är nämligen om narcissisten tappar intresse för dig och vänder sitt behov av narcissistisk näring åt annat håll. Tyvärr innebär det att någon annan kommer att drabbas, men det är den krassa verkligheten för narcissisten. Hen söker alltid efter ett "känslomässigt byte." Om narcisissten är din chef finns tyvärr bara en sak att göra - sök dig där ifrån.

Kan en narcissist förändras? En psykolog skulle svara: högst osannolikt. Eftersom det handlar om en personlighetsstörning så är dessa oerhört svåra att komma tillrätta med genom terapi. Att narcissisten skulle söka sig till terapi är dessutom inte heller sannolikt, eftersom narcissister inte gör fel (enligt dem själva). Som Reikiterapeut har jag inställningen att allt kan helas, så ja – om narcissisten vill återknyta kontakten med sina inre känslor och själens hela register – så är det fullt möjligt. Fråga är bara under vilka omständigheter hen skulle vilja det? Det behövs en extraordinär händelse eller situation för att frammana den motivation som krävs för att narcissisten ska vilja ta av sig sin mask och möta sig själv. Men ingenting är omöjligt.

Låttips: Vill du hitta styrkan att bryta med en narcissist (partner, familjemedlem, vän...) Lyssna gärna till GLENDAS låt Avbryt inte mig på Spotify. Textförfattare är min fru Christina Alvelin (jag står för sång och musik).

Narcissister är experter på härskartekniker, läs mer http://www.narcissism.se/harskartekniker 

Högkänsliga/HSP är lätta offer för känsliga/sårade narcisisster och många känsliga narcisisster är själva högkänsliga. Läs mer https://hsperson.org/narcissism

----------------------------------------

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »
Hermes stav som symbol för kundalini Hermes stav som symbol för kundalini
När kundalini vaknar....
Kundalini brukar kallas för ”medvetandets energi”.  Termen betyder ”djupt ihoprullad” på sanskrit och har sitt ursprung i hinduistisk mytologi. Myten säger att energin (en gudinna enligt hinduismen) ligger ihoprullad som en eller två ormar längst ner vid vår ryggrad. När energin/gudinnan väcks så "reser sig ormarna” och om energin får färdas framgångsrikt från rotchakrat upp till kronchakrat så når människan upplysning när ”gudinnan” förenar sig med ”guden” i kronchakrat.  Människans själ (atman) uppnår då frälsning genom att bli en del av världssjälen (brahman) och reinkarnationskedjan kan brytas (för den som så vill). Samma perspektiv återfinns i den egyptisk/grekiska filosofin hermetismen, där människan anses innehålla en gudomlig ande-gnista som vi kan väcka och expandera (representeras av Hermes stav, se bilden). Yogis och mystiker kan öva och förbereda sig ett helt liv efter för att resa denna slumrande energi, medan andra väcker den oavsiktlig i samband med t ex en livskris.

Kundalini i biblisk tolkning
Flera mystiska skolor och religiösa kärnbudskap handlar om att nå himmelriket, nirvana eller liknande efter en initiering i ett djupt andligt
medvetandetillstånd. I en kristen tolkning av upplysningen så representeras energin av den helige ande och den symboliseras vanligtvis av en duva eller en eld. En tolkning av Apostlagärningarna i Bibeln är att Jesus lärde att Guds rike är en kraft inom människan, när den heliga ande kommer över henne ( Acts 1:8). Alltså, samma princip som för kundaliniresningen som väcker individens andliga energi och reser den till fulländning. Själva ”resningen” genom chakrana kan översättas till det kristna ”själens mörka natt”, där en människans motiv, verklighetsuppfattning, förehavanden etc. prövas innan hon kan nå frälsningen (upplysningen). Det kan också liknas vid den katolska idén om skärselden, som är den plats som själarna befinner sig på för att sona sina synder innan de får tillträde till saligheten, fast här med den viktiga skillnaden att denna skärseld sker före döden och saligheten är något som kan nås i detta liv. ”Utrensningen” av synd (dvs blockerad/tung/mörk energi samt egobaserade drivkrafter) kan bli tuff om personen har så kallade synder på sitt samvete. Synd kan med andra ord här förstås som att ha agerat utifrån egot och utrensningen av mörk energi är att släppa taget om energi med brist på ljus. Utrensningen/den mörka natten/skärselden är en förberedelse inför att kunna hantera och leva med det transpersonella kärleksmedvetandet.

Kundalinisyndrom
En kundaliniresning som sker oväntat och för häftigt kan trigga rädslor hos den som inte är beredd på att möta sina skuggsidor och/eller inte förstår vad hen är med om. Det finns berättelser om kundalinivaknande som lett till psykisk ohälsa, så kallat "kundalinisyndrom". Ett andligt uppvaknande kan indirekt påverka en persons psykiska funktioner men det är viktigt att förstå att den andliga resan inte i sig skapar problem. Den psykiska sårbarheten har i så fall redan funnits latent hos individen och ohälsan utlöses vid stress, kopplad till ett övermått av psykisk stimulans. Denna ”risk” vid andliga övningar finns inom alla religioner och mystiska praktiker, inte bara kopplat till den praktik som använder kundalinimetaforen. Kundalinienergin har således fått ett oförtjänt ”dåligt rykte” i b la kristen diskurs. Samma fenomen kan nämligen ses hos till exempel kristna sökare som gör pilgrimsresor till Jerusalem och som får svårigheter att härbergera sina upplevelser. Ohälsan hade med största sannolikhet inträffat förr eller senare ändå, med utlöst av en annan stressfaktor. Att vara andligt sökande är med andra ord inte mer riskfyllt än att leva och utforska sitt liv i övrigt  - vi behöver alltid vara uppmärksamma på hur vi mår och förebygga psykiska ohälsa. Och skulle vi ändå hamna i en obalans med kundalinienergin så finns det hjälp att få - inte minst av Reikin. 

Kundalini Reiki
En komplett kundaliniresning i samtliga chakran innebär, i ljuset av Reiki, att uppnå ett transpersonellt kärleksmedvetande. Att "väcka" energin, som vi gör med Kundalini Reiki, är där emot inte samma sak som en kundaliniresning. Med Kundalini Reiki så väcks energin på ett mjukt sätt och till en grad som är perfekt för dig. Om du redan har varit med om en kundaliniresning så kan Kundalini Reiki å andra sidan hjälpa dig att integrera energin och bli mer medveten om din energikanal. Att utvecklas med kundalinikraften är att genom en kontakt med världssjälen få kontroll över sitt liv och kunna skapa det liv vi innerst inne önskar... med den transpersonella kärleken som ledstjärna.  Kundalini Reiki är en frekvens av Reiki som kanaliserats och spridits av dansken Ole Gabrielsen. Energin vidgar nadin (kroppens huvudsakliga energimeridian) och chakrana och därigenom ökar vår förmåga att ladda energi från moder jord. Samtidigt finställer den ditt chakrasystem ytterligare som ett redskap för Reiki.
.....................................................

Du kanske även vill läsa om att hitta ur en andlig kris.

Mer lästips:
Rosenkorsarna är ett aktivt sällskap med rötter i hermetismen som beskriver kundalinivaknandet som att "andegnistan vaknar", och med det en längtan efter "gnosis"/gudomlig kunskap. Läs mer: https://rosenkorset.se/utforskning-1/ 

Om Jesus och kundalini:
https://luthar.com/2010/03/08/the-gospel-of-jesus-decoded-christ-and-kundalini-part-1-by-michael-bowes/
https://www.crystalinks.com/kundalini.html


© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.
Läs hela inlägget »

Bloggarkiv

Följ på fb för att få nyheter och erbjudanden.

Står du inför ett vägskäl? Söker du inspiration inför ett beslut? Tarot och orakelkort är symboliska eller så kallat arketypiska bilder som är synkronicerade med din energi. De ger en indikation på vad du kommer att attrahera den närmsta framtiden. De kan ses som portaler till en omedveten kunskap som annars är dold för vårt vardagliga medvetande. Läs mer. 

© Angelas Aylward. Citera gärna, men uppge källan. Nödvändig disclaimer: Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.