Tänk om det finns en skapare, och det är DU. Tänk om universum ytterst består av energi som vibrerar på en oändlig mängd frekvenser. Och om varje frekvens bara existerar som en potential, kan det vi kallar verkligheten bara matrialiseras när ett medvetande varseblir det. Ja, om vi ska tro kvantmekaniken så är allt beroende av medvetande och du är en frekvens i medvetandets hav. Du skapar din egen verklighet genom avsikt. Bli fullständigt medveten om din avsikt och du förändrar inte bara dig själv, utan hela din värld.

Välkommen till en blogg om energiterapi, metafysik och religionsfilosofi. Inspireras om du vill men... "Doubt everything. Find your own light." Buddhist pro-verb.

2020 > 03

Reiki enligt den ursprungliga Japanska läran kallas för ”Usui Shiki Ryoho" - Usuis metod för naturligt helande. Ryoho betyder att det är ett system för en andlig utvecklingsväg - en praktik för uppvaknande eller upplysning. 

Upplysning anses av de flesta andliga lärare vara något som sker i en plötslig insikt genom meditation/uppenbarelse eller liknande. Det är inget som kan "tänkas fram" eller uppnås genom viljeansträning. Vi kan däremot välja attityd och hur vi behandlar våra medmänniskor och så att säga "bädda" för andliga insikter.  Att leva i andlighet utifrån ett Reiki-perspektiv är därför något vidare än att leta efter upplysning - det är att leva från hjärtat. Det är att låta kärleken vara ledsjärnan, ha distans till egots drivkrafter och hitta balansen mellan alla olika aspekter av vad det är att vara människa. Även världsreligionerna handlar ytterst om samma sak – att kärleken är viktigast. Oavsett om du är religiös eller ej, så kommer du med Reikin att fortsätta på den väg som är menad för dig. Våra föreställningar om sanningens natur är inte det viktigaste, utan att agera med ödmjukhet, tacksamhet och kärlek till vår nästa.

En vanlig missuppfattning är att andligt växande handlar om att utplåna egot. Och så har det varit traditionellt inom hårt disciplinerade grenar av flera religioner, med askes och självpåtagen isolering. Att undandra sig den materiella världen, relationer och kunna ignorera kroppens behov har varit liktydigt med att resan in till själen är ”på riktigt”. Det har fungerat för många, men det är samtidigt en elitistisk syn på andligt växande, förunnat några få. Det har heller inte har så mycket med kärleksbudskapet att göra. Den finns ingen naturlag som säger att munken som lever 10 år i isolering i en grotta har större förutsättningar att leva från hjärtat, än till exempel 3-barns mamman i ett hyreshus i förorten. Hon som sliter ut kroppen i ett städjobb på dagarna och nattvandrar på helgen och drillar barnen i deras läxor på vardagkvällarna. Henne, vars enda drivkraft bor i hjärtat; att barnen ska få ett bättre liv. 

Vi finns på den här jorden för att få vara människor. Andlighet är att ha kontakt med vår själ/en källa större än vårt ego, men det är också att hylla det mänskliga: slitet, svetten och våra önskningar om livet. Det viktiga är att önskningarna kommer från hjärtat och inte sker på bekostna av andra. Det är att kunna släppa taget om det som inte är avsett för mig, förlåta och försonas med de oförrätter jag utsätts för. Liksom att förlåta mig själv för de oförrätter jag ibland utsätter andra för. Att älska oss själva och andra, trots fel och brister. För tänk – hur ”svårt” är det att göra rätt för den som valt bort nära relationer och livsmål. Hen behöver ju inte konfronteras med pengabrist till hyran, karriärmisslyckanden, sjuka anhöriga eller trotsiga barn. Ju färre nära relationer och värdsliga ting vi utsätter oss för, desto lättare är det naturligtvis att inte göra egoistiska saker… Den verkligt stora utmaningen är att kunna leva med frid i sinnet, villkorslös kärlek och samtidigt ha energibindningar till andra människor, jobbet, hemmet osv.

Andligt växande handlar också om att förstå att jag har rätt till mitt perspektiv, men att mitt perspektiv är partikulärt. Ingen kan konceptualisera den universella sanningen av det enkla skälet att verkligheten alltid är beroende av ett subjekt som varseblir det. Även när vi i meditation kan släppta taget om vår personlighet och uppleva enhet med alltet, så är denna upplevelse i samma ögonblick som vi försöker tänka/verbalisera den, dömd att vara partikulär. Inom den kinesiska filosofin taoism kallas detta fenomen för Tao. Verklighetens yttersta natur är Tao och i samma ögonblick som vi försöker säga vad Tao är, är det inte Tao längre. (Inom fysiken är det närbesläktat med teorin om kvantmekanik och i västerländsk filosofi med fenomenologin).

Allt jag skriver om är med andra ord bara mitt perspektiv. Om du hittar något här som tilltalar dig så är det ju bra, om du inte gör det är det också bra. Det betyder där emot inte att allt är relativt. Det finns rätt och orätt eftersom det finns lidande och vägar att minska lidande (kärlek). 

Andlighet är att komma i kontakt med hjärtat (själen) och att våga låta det vägleda oss. I takt med att vi växer i vår andlighet kan vi även bli mer mediala. Det betyder att få tillgång till en större känslighet för hur saker hänger ihop – så att säga öppna "det tredje ögat"/utveckla det sjätte sinnet. Alla föds med mediala gåvor av något slag och andligt växande kan vara använda denna gåva för mänskligheten.  Hur det gestaltas finns det inte ett svar på. Det är det som är livet – att du ska upptäcka din egen sanning. Varje individ kan liknas vi ett unikt "blomfrö" som under goda förutsättningar blommar ut i sin fulla prakt. Reikin är som ett gödningsmedel som hjälper till att få fart på de processer som redan är ämnat att bli. Reikin vattnar fröna - utvecklingspotentialen - inom dig.

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »

I utmanande situationer, så som i en pandemin, ställs ofta saker på sin spets. Tidigare orosmoment kan få ökad styrka och nya orosmoln tillkommer. Dessutom påverkas vi av andra människors rädsla. Om vi lever med en väldigt orolig partner eller har oroliga kollegor på jobbet kan vi behöva rusta oss inför att kunna hjälpa andra och inte dras med i en negativ spiral av tilltagande katastroftänkande. Oro och rädsla smittar, precis som stress! Vi ska ha respekt för pandemin och gör vad vi kan för att skydda oss, men utan att förlora perspektivet. Många saker är fortfarande långt mer riskfyllt än att drabbas av coronaviruset. Luftföroreningar, välfärdssjukdomar, trafiken.... Det finns mängder av orsaker till att vi blir sjuka och dör. Vet du vad du bör du oroa dig mest för egentligen?

För andra är det kanske inte oron som blir utmaningen i Coronatider, utan rädslan för ensamhet och att inte ha massa planer för helgen eller semestern. För den som är van vid att rusa blint genom livet kan social distansiering bli ett gyllene tillfälle att titta närmare på sig själv. Vem är jag, utan alla aktiviteter och människor runt mig? Hur mycket av det liv jag lever sker på ren rutin för att det förväntas av mig? Att plötsligt ha massa fri tid kan vara ångestskapande genom alla nya funderingar. När bruset runt omkring oss stillnar så bubblar det upp tankar och känslor till ytan som vi gjort vårt bästa för att inte behöva kännas vid. Rädslan för Corona kan då bli förstärkt av andra rädslor, som vi lyckats trycka tillbaka under ordinära förhållanden. Denna mekanism kallas för "projecering" inom psykologin. Det betyder att Corona får klä skott för andra orosmoln, till exempel oro för den ovissa framtiden som alltid ligger och skavar under ytan, och som nu istället riktas mot något konkret - viruset.

Det goda nyheten är att krisreaktioner kan frammana både det bästa och det sämsta i människan. I kriser har vi störst möjlighet att skapa förändring i vårt liv. Vi kan titta på oss själva i ett nytt ljus och värdera vad som verkligen är viktigt. Vi kontrollerar inte allt, vi äger inte livet. Det vi däremot kan kontrollera är våra reaktioner. Med ett inre lugn så kan vi agera rationellt och rikta handlingskraften till de områden där de gör störst nytta. I väntan på Coronavaccinet - vill du vaccinera dig själv med ett inre lugn? Sortera i dina orosmoln och värdera vad som är reell risk och vilka risker du i själva verket överdriver? Titta på checklistan. Skriv ut och sätt upp som en daglig påminnelse.  Vill du prata om det som står där och vad det betyder? Hör av dig!

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:

Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »

”Ångest, ångest är min arvedel,
min strupes sår,
mitt hjärtas skri i världen.”

Orden är poeten Per Lagerkvist kända inledning på en dikt om ångest. Den beskriver den nattsvarta verklighet som lurar som ett avgrundsdjup vid sidan av vår livsväg. Ångest är faktiskt den vanligaste orsaken till att människor söker hjälp hos en psykolog. Vissa kan leva ett helt liv utan att trilla i ”ångestgropen”, andra faller hela vägen till botten. Någon annan befinner sig vid kanten hela tiden, med en ständigt malande oro om vad som kan hända eller borde hända.

Är ångesten vår arvedel eller går det att bli fri?  För den som aldrig upplev kraftig ångest kan fråga tyckas trivial. Nu menar jag inte ångest av typen bakfylleångest eller jag-har-lite-ångest-inför-provet-i-skolan. Jag menar RIKTIGT kraftig ångest med ren och skär fasa. Den ångest som skapar känslan av att vilja ”snegla efter något vasst” eller nu borde - jag - lyfta - luren - och - ringa - psyket – ångest. Den ångesten menar jag. Personer som aldrig känt desperation kan tro att ångest är ett tecken på svaghet, men jag tänker att det är tvärt om.  Att befinna sig i ångestens skräcklandskap och härbärgera alla dessa känslor och ändå fortsätta kämpa varje dag, det är styrka.

Tyvärr är det alldeles för många som inte får rätt hjälp med sin ångest. Vi ska inte behöva använda vår styrka till att stå ut med ångest och samla ihop vår splittrade person dag för dag, utan förtjänar få verktyg som gör att vi kan rikta energin till något skapande och uppbyggligt i stället. För att ha ångest tar energi, massvis med energi! All denna energi kan användas till något konstruktivt istället – träna, plugga, resa, göra karriär eller engagera sig i en förening… Leva livet fullt ut helt enkelt.

Första steget till att bli fri från ångest är att acceptera att den finns där; ”Jag har ångest”. Andra steget är att acceptera att ångesten inte är DU. Ångest är en känsla som oftast följer av en orostanke. Du ÄR inte dina känslor och du ÄR inte dina tankar, även om det kan kännas så. När du väl har accepterat att ångestgropen finns vid din sida och att du ibland trillar i eller kanske till och med ständigt är där, så är tredje steget att ta hjälp.

Ångest kommer i olika former. Det finns generaliserad ångest (GAD) som gör oss småoroliga för allt. Det finns panikångest som gör oss panikslagna inför vissa situationer eller till och med helt utan anledning. Det finns tvångstankar (OCD) som gör oss livrädda för oss själva och social ångest som gör oss rädda för andra. Det finns PTSD ångest över upplevelser som skadat oss. Det finns existentiell ångest som är förtvivlan över själva det faktum att finnas till. Och så finns ångesten vill kanske pratar minst om – dödsångesten. Ångesten att förlora anhöriga eller att inte veta vad som väntar på andra sidan. Eftersom det finns olika slags ångest så finns det även olika metoder och terapier som hjälper mer eller mindre bra. Att du har ångest är inte ditt fel, men det kan bara vara ditt ansvar att bli hel och ångestfri. Om du har sökt hjälp som inte fungerat så är det viktigt att inte ge upp. Du kommer att hitta rätt, det finns ingen ångest som inte går att göra upp med. Om du vill.

Steg 4, när du hittat rätt hjälp, är det dags att förstå vad din ångest vill säga dig. Ångesten bär nämligen på ett budskap. Av vilken anledning slinter du ner i ångestgropen? Kanske finns det inte bara EN anledning. Kanske ångesten vill säga att du borde ta itu med någon gammal föreställning som förmörkar ditt inre? Eller behöver du se sanningen i vitögat och ta farväl av något/någon som inte är bra i ditt liv? Eller är det ett tecken på att du ska tillföra något i ditt liv, är det något som fattas dig? Ett blir fri från ångest är att hitta sin egen livsbalans och leva genuint som den du är. Så ja, kanske är ångesten vår arvedel, men inte som en evig arvsynd, utan som en uppmaning: Gör upp med ångesten, vinn tillbaka dig själv och få energin att skapa det liv du innerst inne vill.

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »

Bloggarkiv

Följ på fb för att få nyheter och erbjudanden.

Står du inför ett vägskäl? Söker du inspiration inför ett beslut? Tarot och orakelkort är symboliska eller så kallat arketypiska bilder som är synkronicerade med din energi. De ger en indikation på vad du kommer att attrahera den närmsta framtiden. De kan ses som portaler till en omedveten kunskap som annars är dold för vårt vardagliga medvetande. Läs mer. 

© Angelas Aylward. Citera gärna, men uppge källan. Nödvändig disclaimer: Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.