Spritiuell inspiration

Blogg om energi, tro och vetande
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella felaktigheter och missuppfattningar ansvaras ej. 

2020 > 02

Enligt det energimedicinska synsättet så består människan inte bara av en fysisk kropp utan även av flera "subtila kroppar". De subtila kropparna  består av mer förfinade vågor av energi än den fysiska kroppen som är väldigt tät energimassa (materia). Healing är ett sätt att rikta behandling till dessa subtila kroppar och healing kan delas in i tre övergripande former:

Teknisk healing – t ex akupressur som handlar om att fysiskt frigöra ett utrymme för livsenergin. Teknisk healing inriktar sig på den fysiska kroppen för att den i sin tur ska påverka våra subtila kroppar (se mer om subtila kroppar lite längre ner).

Manuell healing – att med hjälp av healerns egen energi påverka klientens subtila kroppar. Manuell healing kan vara verksam, men det finns även risker förknippade. Eftersom terapeuten ska manipulera klientens energifält gäller det att terapeuten vet precis vad den gör, annars kan det få effekter som inte är önskvärda. En annan risk är att terapeuten tömmer sig själv på sin egen energi, för att hjälpa sin klient.

Kanaliserad/Utstrålande healing – healern/terapeuten är en inträdesport till universums oändliga tillgång av helande energi. Healingen verkar direkt på alla de subtila kropparna och denna healing är den mest kraftfulla formen. Denna healing är alltid av godo och kan inte "gå fel".

Reiki är en form av kanaliserad healing, Reiki healern är en kanal för universums läkande energi. En del healers kombinerar de olika healingformerna men en skicklig kanaliserande healer kan finna att det blir överflödigt med teknik och manuell inblandning.

Kanaliserad healing betyder att öppna upp för och överlämna sig till den universella kärleken, bortom personligheten. Det kombineras med avsikt att rikta healingen till den specifika klienten. En Reiki healer kan ofta även identifiera klientens symtom eller intuitivt veta vad som är fel och att dela med sig av denna information till klienten. 

Healingen fungerar på så vis att healern i en meditativ upplevelse når en djup nivå av kärlek, enighet och/eller personlig vision av Gudomlighet och riktar det tillståndet mot mottagaren. Inom Reikin gör vi detta genom att skapa kontakt  genom symbolmeditation. En skicklig healer kan även framkalla intensiva hjärnvågsmönster av alfa-, beta,- och deltavågar och som bidrar ytterligare till healingen. Detta sker genom att klientens hjärnvågor synkroniseras med healerns. En av de starkaste healingupplevelserna i den kanaliserade healingen är en djup känsla av överlämnande, fulländning och tacksamhet till livet.

Vad är subtila kroppar?
Det finns lite olika sätt att beskriva de subtila kropparna på och hur många de är i antal.  I västerländsk tradition pratar man ofta om auran/eteriska kroppen, astralkroppen, mentalkroppen och kausalkroppen.

Den eteriska kroppen är det som vi ser eller känner i andra människors aura. Den ligger nära vår fysiska kropp/hälsa och speglar även tillståndet i de subtila kropparna. En stark aura ger en känsla av vitalitet och välbefinnande. Auran skapar instinktiva känslor som skydd för vår fysiska kropp, t ex att inte gå för nära klippkanter eller simma på för djupt vatten. Forskningen har hittills inte kunnat bevisa existensen av en aura men i vardaglig kunskap så är det den karisma eller ”känsla” en människa lämnar runt sig. För den som utvecklat sitt sjätte sinne så är auran en källa till mer information och auran kan både ses och kännas. I mitt fall som är empat så kan jag känna andras aura ”som min egen” då min aura kan smälta ihop med andras aura. Det är alltså viktigt som healer att lära sig att skilja på sin egen energi och klientens. En healer måste även alltid träna sig i att frigöra sig från subjektivitet, genom kontemplation. Egna personliga värderingar och trosuppfattningar och känslor måste läggas åt sidan för att kunna hjälpa någon annan på djupet.

Den andra nivån är astralkroppen och den kallas ibland även för känslokroppen. Det är med denna kropp som shamaner gör resor i astrala världar och det är detta energitillstånd du använder i dina drömmar. Shamanresor kan ses som en manuell healing som syftar till att reparera skador i astralkroppen. Känslorna skapas i denna kropp och därför har även många sjukdomar sitt ursprung här. Den tredje nivån är mentalkroppen som är kopplad till alla våra tankar och vårt ego, men även mer abstrakta idéer så som vår livsfilosofi. Även här kan skapas grund för sjukdom om vi lever i mentala föreställningar som inte är bra för oss. Den sista nivån är kausalkroppen, vårt högre jag/själen. Målet för meditation, bön och andliga övningar är ofta att få kontakt med detta tillstånd. Det högre jaget är förbundet med universums ovillkorliga kärlek. Kausalkroppen kan även upplevas i form av vår intuition, ibland som en stark drivande känsla, en aha-upplevelse eller som en viskning om vad som ska hända.

I Reiki strömmar energin till samtliga nivåer; auran/eteriska kroppen och den emotionella och mentala kroppen. Energin går dit den behövs bäst. Reikin omfattar även kausalkroppen eller ”själen” och skapar utrymmet för klienten att komma i närmare kontakt med sin kausalkropp. Kontakten med kausalkroppen är något mer oförutsägbar eftersom den inträffar av ”nåd” och beror på klientens inställning. Kontakten inträffar när vi släpper taget om rädslan och är totalt överlämnande till något bortom oss själva – den universella kraften av hundra procent ljus och kärlek.
 
Texten är bland annat inspirerad av den holistiska läkaren Dr Helen E Dziemidkos bok: Energimedicin. En banbrytande vägledning till komplementära behandlingsmetoder.

Läs hela inlägget »
Visste du att stress smittar? Som ett virus påverkar vår stressade energi andra och andras stress påverkar oss. Stress i sig är obehagligt men kan även gå så långt att den blir farlig. Därför är det viktigt att stärka sin motståndskraft mot stress. Men hur gör man då? - Hitta meningen med livet, skulle en del svara på den frågan.

Riktigt så enkelt är det kanske inte, ofta är den en kombination av saker som ska till. Men det ligger ett korn av sanning i det. Det finns ett buddhistiskt talesätt som lyder "Den som vet vad den vill, har all tid den behöver".  Med andra ord; om du vet vad du vill så prioriterar du automatiskt det som är viktigt för dig. Resterande kommer att kännas överflödigt. Men för många är en fulltecknad agenda en statussymbol, när det egentligen borde det vara tvärt om.

Efterom tid är bristvara är att unna sig fri tid är den verkliga lyxen. Vad är det egentligen värt att leva i hundra knyck, med en stressad kropp och själ? Om det inte känns bra i hjärtat, spelar det då någon roll om vi klättrar på statusstegen? 

Det har väl inte undgått någon att stressen är vår tids stora folkhälsoskjudom, särskilt för unga kvinnor. Lidandet hos den som är utmattad är stort och en del kommer aldrig igen till samma hälsa och funktionalitet som innan. Till stressens följdsjukdomar hör minnes- och koncentrationsstörningar, muskelvärk och inflammationer, huvudvärk, migrän, yrsel, diabetes, viktökning, insomnia, eksem, impotens... för att bara nämna en del. 

Det är ju faktiskt inte normalt att stress har blivit en normaltillstånd. Att hoppa av "ekorrhjulet" och sluta stressa kan betyda väldigt många olika saker, både på det yttre och inre planet. William Shakespeare har sagt  ”Meningen med livet är att hitta din gåva. Livets syfte är att ge bort den". På den Japanska ön Okinowa har de myntat ett begrepp som handlar om just detta; att finna sin Ikigai. Det innebär att hitta sin livsmening, få betalt för det och samtidigt leva ett långt och hälsosamt liv. Att inte jämföra sig med alla andra utan vara modig och gå sin egen väg. Vad skulle det kunna betyda för dig?
Läs hela inlägget »

Är du nyfiken på attraktionslagen? När den funkar och varför? I korthet handlar det om att "lika attraherar lika" och för att få det du vill ha måste din energi överenstämma med energin hos de personer/situationer du vill attrahera.

Attraktionslagen är bara en av flera sprituella lagar i universum, du måste till exempel även agera utifrån din intention. Få personer har fullständig kontroll över tillvarons alla aspekter. De flesta av oss befinner sig i ett liv med både gott och ont, bra och dåligt. Och det är helt okej att inte vara prefekt! Det kallas att vara människa... Om vi kan släppa tron att vi själva och våra liv måste bli perfekta så har vi en bra grund att stå på för att faktiskt skapa förbättringar. 

När jag möter personer som kämpar med att öka sin energi så tittar jag på om de av misstag attraherar situationer/människor som de inte vill ha i sina liv. Om du omedvetet drar till dig negativa personer eller situationer kommer det att stjäla din energi från att uppnå det du faktiskt vill ha. Ett vanligt misstag är att tro att det räcker att ”be” universum om det man vill, utan att ta hänsyn till alla andra föreställningar som kan motverka det du vill. Om du till exempel ber om "ett lugnare tempo i mitt liv”, men samtidigt går omkring med föreställningen ”bäst att inte tacka nej till att följa med på x, jag kanske missar något”, så är din energi inställd på rädslan att missa något. Föreställningar som återkommer (och inte bara är förflugna tankar) väger ofta tyngre energimässigt än alla våra goda föresatser. Rädslan för att missa något gör att du fullt ut inte vågar ta det lugnare, utan tvärt om drar till dig situationer som kräver ett fortsatt högt tempo.

Rädslor kan vara mer eller mindre omedvetna. Om du verkligen vill uppnå något, så måste varenda cell i din kropp vara överens med dig om att du faktiskt vill. En bra jämförelse är hur djur reagerar på människors rädslor och motstridiga signaler. Jag hade en gång en unghäst (en väldigt bra läromästare för mig, även om det var jag som skulle ”lära upp honom”). Han var expert på att utnyttja min rädsla. Om jag inte till hundra procent trodde på det jag bad honom om, utan någon liten ynka procent istället oroade sig för att det inte skulle fungera, så kände han det direkt. Och då utnyttjade han den ynka procenten till max och passade på att busa istället. Det var väldigt lärorikt att förstå att även om jag kunde tro att ”nu är jag 100 procent bestämd” så visade hästen alltid mig om det var sant eller inte. På liknande sätt är det med energin i universum och attraktionslagen. Du kan ha tur och ha en välvillighetstolkande häst som gör vad den tror att du vill, även om du ger motstridiga signaler. Men i vissa frågor rider du istället på en busig snararare än bussig häst. Det kommer då att visa sig om du ger mixade signaler. Har du svårt att få vad du vill ha? Det kan bero på rädslor, men också på att du inte vill ha det till 100 procent. Vet du vad du verkligen vill? 

 

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ på fb för att få nyheter och erbjudanden.