Spritiuell inspiration

Blogg om energi, tro och vetande
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella felaktigheter och missuppfattningar ansvaras ej. 

2020 > 01

Reiki är en energimedicin som även innefattar vår inställning eller vårt "mindset" till livet och vår andliga utvecklingsväg.

Legenden säger att det var en buddhistisk munk vid namn Mikao Usui som återupptäckte Reikin i början av 1900-talet. Detta efter 21 dagars fastande och meditation vid Kurama Mountain utanför Kyoto i Japan. Bakgrunden var att han sökte den helandeteknik som andra andliga lärare  (så som Buddha och Jesus) använt sig av tidigare i historien.

Inledningsvis var han övertygad om att Reikin i sig självt rådde bot på alla slags problem. Han besökte Kyotos fattigkvarter och helade både fysiska och psykiska åkommor bland dem han mötte, utan krav på motprestation. Han såg hur många blev hjälpta och Usui förutsatte att de därmed skulle ta chansen att förändra sina liv. Till hans förvåning mötte han samma människor igen efter en tid och fann att de återfått sina tidigare problem. Trots bot förmådde de inte förändra sina liv, utan insjuknade på nytt. Usui drog slutsatsen att hjälp inte kan vara en ”one-way-street”. Den som blir hjälpt måste själv aktivt välja att ta ansvar för sitt mående och göra en egen insats. Han formulerade ett antal principer, kallade Reiki-idealen, som han ansåg borde prägla "mindsetet" hos den som söker läkning och helande genom Reiki.

I modern version är principerna sammanfattande så här:

Bara för idag...
- ska jag släppa all min ilska
- ska jag släppa all min oro
- ska jag känna tacksamhet
- ska jag utföra mitt arbete hederligt och ansvarsfullt
- ska jag vara vänlig mot alla jag möter

Reiki är alltså mer än att ta emot och förmedla energi med hjälp av meditation. Det är även en inställning till sig själv och andra människor. Att förändra inställning kan ta tid. Att förändra sin energinivå varaktigt åstadkoms därför inte heller av en quick fix, om du till exempel även behöver förändra dina tanke- eller beteendemönster. 

Att praktisera Reiki är med andra ord att varje dag välja ett ödmjukt förhållningssätt till livet. Det är ibland lättare sagt än gjort ;-) Inte heller jag lyckas varje dag. Men att ha idealen som rättesnöre - det är Reiki.

Läs hela inlägget »
Är Reiki förenligt med religiös tro? Kan till exempel en kristen, muslim, jude eller hindu praktisera Reiki? Till och med en ateist?

Ja. Reiki har inte med religion att göra, utan med andlighet. Även en ateist kan vara spirituell i någon grad och oavsett tro kan Reiki fördjupa din kontakt med din livsenergi. Reiki är med andra ord en praktik, på samma sätt som yoga eller qigong. Upphovmakaren till Reiki var en buddhistisk munk vid namn Mikao Usui i början av 1900-talet, men rötterna går ännu längre tillbaka i tiden. Reiki som praktik kan till exempel jämföras med att en kristen, jude eller muslim kan utöva yoga.

En del blandar samman Reiki med New Age och kanske är det detta som gjort att några kristna röster ifrågasatt Reiki. "Du skall inga andra gudar hava jämte mig", lyder ju det första budet. Man tänker sig kanske att Reiki är en magisk ritual. Å andra sidan är handpåläggning i syfte att hela, s.k helbrädagörelse, ett vitalt inslag i vissa kristna församlingar. Här skilja sig de lärde åt, även inom en och samma religion. 

Den uråldriga Reikin är inte magi, inte New Age och inte heller kristet, utan en meditationsteknik med rötter i buddhismen (och i buddhismen finns egentligen inga gudar eller gudinnor).  Vad som emellertid är intressant för den andligt sökande är ju förstås vad ”livsenergin” egentligen är för något. Var kommer den ifrån? Det ligger nära tillhands att lägga ett religiöst filter på livsenergins ursprung, men det är inte nödvändigt. Livsenergin kan representera energin i moder jord, den ursprungliga energin i universum, eller något annat. Det som är gemensamt för all Reiki är att den är 100 % ljus och kärleksfull. Reikin kan ses som en gåva från Gud för den som tror på Gud, eller helt enkelt som en energi med många olika frekvenser som upplevs olika beroende på vem som ger och vem som tar emot. Åtskilliga vittnesutsagor visar att metoden fungerar för helande och läkande, oavett din bakgrund och livsåskådning.

Reiki kan även vara en inspirationskälla i det andliga växandet för den som bekänner sig till en religion. Mahatma Gandhi har sagt det så bra;

“I came to the conclusion long ago that all religions were true and that also that all had some error in them, and while I hold by my own religion, I should hold other religions as dear as Hinduism. So we can only pray, if we were Hindus, not that a Christian should become a Hindu; but our innermost prayer should be that a Hindu should become a better Hindu, a Muslim a better Muslim, and a Christian a better Christian”.

Läs mer: https://www.reiki.org/reiki-christians
Läs hela inlägget »

Är du typen som går igång på litteratur med löften om "healingkoder"? Jag själv kan villigt räcka upp handen på detta, även om jag med åren blivit mer försiktig med att köpa enkla recept på komplexa frågor. 

Kanske har du, precis som jag, läst en självhjälpsbok och tänkt att “Nu fattar jag hur jag ska tänka”, för att i nästa stund undra “Varför fungerar det inte”? Det har jag, fler gånger, och tyvärr känt mig ganska misslyckad. Varför fungerar det för andra men inte för mig?

Svaret är: för att vi är olika. Det som fungerar för en person kan inte identiskt överföras till en annan. Det finns inget universalrecept till inre och yttre balans. Inga genvägar, inga quick fixes. Även om enkla formuleringar med visdom om livets villkor är självklara i all sin enkelhet, så är det en lång och mödosam resa för många av oss att nå fram till det enkla och självklara.

Vår alldeles unika och personliga kombination av egenskaper gör att varje människa måste hitta sin egen väg i livet, sin egen sanning. Och tur är väl det, att vi inte är kopior av någon annan! Det finns en enorm frihet i att tänka att det faktiskt är jag som är mästare över mitt eget välbefinnande. Men det är såklart frestande att tro att någon annan sitter inne med alla svar.. .  

Du måste alltså hitta din egen kod. Att hitta sin egen kod kräver en del tålamod och arbete. Du kan gärna inspireras av andras koder, beprövad erfarenhet och forskning, men jobbet är ditt. Har du  en väldig “tur” befinner du dig på exakt samma plats mentalt, känslomässigt, biologiskt och andligt som den som delar sin kod för dig och du kan “kopiera” den. Men i de allra flesta fall krävs anpassningar och att du skapar din egen variant med hjälp av en mängd olika koder. Och i takt med att vi mognar och växer kan vi behöver byta ut de koder vi hade igår, till nya koder som passar bättre inför nästa steg i livet.

Att vara en sökare på själens resa kan liknas vid att skala en lök. Varje lager rymmer sina egna utmaningar, anpassade för den utvecklingsnivå som jag befinner mig på. Och för varje lager kommer jag närmare och närmare kärnan av min existens. Det innebär att jag fått byta ut livsstrategier och "koder" efter hand som jag har lärt mig mer. Ett verktyg som fungerat utmärkt under en period har visat sig vara för trubbigt för nästa fas i livet.

Och det är i sin ordning! 

Så lita på att saker kommer att yttra sig för dig i rätt takt, när tiden är mogen. Våga testa dig fram och själens resa blir en källa till glädje och förundran över att finnas till. Helt enkelt ;-)

Läs hela inlägget »

Varför finns det olika slags Reiki? Är någon variant bättre än de andra?

Har du precis kommit i kontakt med Reiki så kan frågan om vilken sorts Reiki man ska välja kännas som en överkurs. Det är fullt förståeligt och du behöver inte fördjupa dig, egentligen. För att njuta av en behandling räcker att veta att all Reiki är bra Reiki. Vill du utbilda dig själv i Reiki så finns det anledning att veta lite mer. Precis som med all energi så finns det olika frekvenser av Reiki som kan attrahera oss mer eller mindre. Det är helt naturligt eftersom vi är olika människor. 

Kunskapen hos en Reiki Master/reikiterapeut är dels en andlig tradition som förmedlas från lärare till elev, dels en egen inre resa i medvetandeutveckling. Många utbildar sig inom denna andliga tradition enbart för sin personliga utvecklings skull och i självhelande syfte. Reikiterapeuten förvaltar ett andligt arv men varje terapeut gör sin egen tolkning av energiarbetet. Reikin har därför förgrenat sig i olika riktningar. Det finns mer som förenar än vad som skiljer grenarna åt, och det är bra att gilla olika.  Det finns ingen mer eller mindre "riktig" Reiki. Är det Reiki så är det Reiki. Jämför med att det är okej att jag gillar jordgubbsglass och att du älskar chokladglass. Jordgubb är inte en riktigare smak är chocklad och det går att kombinera en glasstrut med både chocklad- och jordgubbskulor för den som vill! 

Helande är alltid en individuell process utifrån den punkt du befinner dig just nu - andligt, socialt, psykiskt och fysiskt. Olika Reiki-grenar innebär olika initieringar i frekvenserna men all universums energi är tillgänglig för var och en som ber om det med intentionen att hela i sitt arbete, oavsett vad inriktningen kallas. Initieringen i en viss riktning kan snarast ses som en hjälp på traven i att finstämma ditt instrument som healer. Det du ber om kommer du att få, men en initiering kommer att hjälpa dig att lättare känna igen olika frekvenser.

Det finns med andra ord ingen rätt eller fel utbildningsväg, inget hemligt recept som kan kopieras och resultera i en absolut sanning för varenda människa. Universums utveckling består av en oändlig mängd möjligheter, så även varje människas. Avgörande för vem du väljer som lärare bör vara vem du får förtroende för, utifrån de parameterar som är viktiga för DIG. Många elever söker sig till fysiska kurser över veckoslut för att få samtala med flera människor. Andra föredrar självstudier och möten på tu man hand med sin lärare. Många provar även flera Reiki-kurser men för olika lärare, för att få repitition och kompletera med fler perspektiv. Våga prova dig fram. Våga lyssna på andra, men framför allt våga lyssna på dig själv. What ever makes your soul happy - do that!

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ på fb för att få nyheter och erbjudanden.