Tänk om det finns en skapare, och det är DU. Tänk om universum ytterst består av energi som vibrerar på en oändlig mängd frekvenser. Och om varje frekvens bara existerar som en potential, kan det vi kallar verkligheten bara matrialiseras när ett medvetande varseblir det. Ja, om vi ska tro kvantmekaniken så är allt beroende av medvetande och du är en frekvens i medvetandets hav. Du skapar din egen verklighet genom avsikt. Bli fullständigt medveten om din avsikt och du förändrar inte bara dig själv, utan hela din värld.

Välkommen till en blogg om energiterapi, metafysik och religionsfilosofi. Inspireras om du vill men... "Doubt everything. Find your own light." Buddhist pro-verb.

2020

I traditionell shamanism innebär en soul retrieval att ”förlorade själbitar” hämtas hem. Förlusten kan till exempel ha skett på grund av att en själsbit har fastnat i en traumatisk händelse (i ett nuvarande eller tidigare liv). Ur det neo-shamanska perspektivet, som influerats av kvantfysisk förståelse för universums uppbyggnad, så är det viktigt att förstå att du inte kan förlora något av din själ. Du ÄR din själ, alltid. Men på samma sätt som vi kan tappa kontakten med olika personlighetsdrag (ofta våra lekfullare sidor i takt med ökad ålder) så kan jaget/egot få en försvagad kontakt med själen. En Soul Retrieval handlar alltså om att återställa kontakten med förträngd energi.

Den moderna kvantfysiken lär oss idag att allt som finns egentligen är energi, på olika frekvenser. Energin kan anta skepnaden både som partikel och som våg. Hur energin manifesteras är beroende av ett subjekt som varseblir det. Dessförinnan är det bara potentialitet som finns. Denna insikt har andliga mästare haft i tusentals år, och vetenskapen har idag börjat komma ikapp. Vi vet även att ur ett flerdimensionellt universiellt perspektiv så finns inte tid. Tid är något som vi upplever tack vare våra fysiska kroppar i vår "3D" verklighet på jorden. Fast egentligen är vår verklighet 4D, eftersom just tid är den 4:e dimensionen enligt fysiken. Tiden uppstår där gravitation finns; i universums krökta rum. Utanför gravitationens påverkan är allt ett enda evigt NU av flerdimensionella och parallella universum. Svindlande tanke, eller hur? För dig som tror att du har en själ och att själen är evig och inkarneras i olika kroppar, så innebär det att din själ i detta NU finns i såväl det förflutna som i framtida existenser, samtidigt. Du kan alltså minnas framtida liv, likaväl som förflutna. Du kan också påverka och hela dina andra existenser genom att resa i energidimensionerna. Även om vi inte "hämtar" något (själen är alltid hel) så kan vi re-integrera aspekter av oss själva och på så vis läka/hela vårt eteriska energifält.

Minst lika viktigt som att ”hämta/re-integrera något som förträngts så handlar Soul retrievals också om att släppa ut något som du har stängt in. Som små barn föds vi med öppna hjärtan och en omedelbar kontakt med våra själar. Det gör oss oerhört sårbara. Livets olika törnar, kränkningar och övergrepp gör att de flesta av oss stänger våra hjärtan mer eller mindre. Det är en ren överlevnadsmekanism. Priset vi betalar är att det försvagar kontakten med själen. Som vuxna kan vi lära oss att skydda och öppna våra hjärtan, samtidigt som vi stärker kontakten inte bara med vår själ, utan med hela universums medvetna och upplysta energi. Det är detta som andlig healing och re-integreringen ytterst handlar om.

 "Resandet" i energidimensionerna, framtid och dåtid, är ur ett metafysikt perspektiv möjligt på grund av att allt existerar samtidigt och att vi kan välja att etablera kontakt utanför vår 4D upplevelse. Vad vi upplever i dessa situationer är alltid färgat av vår egen personliga dynamik. Det finns ingen objektiv lins att se utifrån, utan den energi vi möter filtreras av vår egen förförståelse. 
 -----------------
Du kanske också vill läsa Kan man förlora en bit av själen?

------------------------------
© Angelas Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »

Råkar du ut för andras avund på arbetet ibland? Från vänner och familj? Eller avundas du kanske andra? Ingen fara - försök ta reda på vad avunden vill berätta för dig. Men se upp så att du inte blir missunnsam. Läs vidare här om skillnaden och få attraktionslagen att fungera för dig!

För att kunna attrahera det vi vill ha, så är det en hjälp att förstå hur verkligheten är organiserad. Enligt buddhismen så är allt ytterst är tomhet. Det kan låta tråkigt eller till och med skrämmande, men just tomheten är förutsättningen för allt. Det är ur denna tomhet vi väljer vad vi vill skapa. Tomhet är alltså lika med potential. För att komma i kontakt med denna tomhet behöver vi släppa taget om vår illusioner, vårt hat och vår girighet. Först då kan vi fullt ut bli mästare i våra liv och skapa vår egen verklighet. Att verkligheten är tom är inte det samma som att ingenting existerar. Tvärt om - allting existerar. Men all energi som vi kommer i kontakt med filtrerar vi alltid genom vår egen personliga dynamik. Allt du upplever är en spegling av dig på något plan. 

En av illusionerna som många lever med är avundens illusion (jämför med den kristina dödssynden avund). Det betyder inte att det är fel att känna avund. Känslor är i sig inte bra eller dåliga. Att känna avund kan till och med vara bra, eftersom det berättar något om våra egna behov. En känsla av avund bjuder in oss till att utvärdera om avunden uppstår ur ett rimligt behov eller om det är ett konstruerat behov utifrån omgivningens förväntningar på oss. Det är normalt med avund. Det lilla barnet känner spontant avund och önskar sig samma saker som andra barn har. Genom mognad och övning så lär vi oss sedan att vara tacksamma för det vi faktiskt har, istället för att tro att gräset alltid är grönare på andra sidan. Många upptäcker till och med att när de väl får det som de har varit avundsjuka på  så kvarstår ändå en otillfredsställelse. Kanske blir någon till och med olyckligare på grund av en ökad press istället. 

Om avunden inte stannar vid en önskan om att få, utan leder till missunsamhet, då har man fastnat i avundens illusion. Missunsam avund innebär att tro att du får mer, när någon annan får mindre. Det klassiska exemplet är någon som på arbetet inte vill ge "cred" för något bra som kollegan gjort, och istället av missunsamhet ignorerar eller pratar ner en bedrift. Den avundsjuka kollegan känner sig mindre enbart för att någon annan gjort något som hen inter tror sig klara av. Men i själva verket så blir ju den missunsamma kollegan ännu "mindre" när hen ignorerar andras framgång. När vi genomskådar avundens illussion så inser vi att vi i själva verket blir större när vi unnar andra saker som inte vi själva har. Det kan visserligen vara förknippat med sorg att inse att jag själv aldrig kan få samma talang som någon annan. Men istället för att låta den vissheten fjättra mig, så kan jag söka djupare i mig själv efter en glädje och harmoni som är oberoende av talang och prestation. När vi bejakar det som är, öppnar sig helt nya möjligheter som tidigare varit dolda. Vi inser också att vi är perfekta. Vi är perfekta i vår ofullkomlighet, precis som vi är. Vi har bara glömt det.

-------------------------------
"The Medicin Buddhas" visualiseringar och andningstekniker är en kraftfulll väg för att släppa taget om energi som fjättrar oss. Istället kan vi bejaka tacksamheten, en av Reikins grundläggande ideal. Lär dig mer i kommande tacksamhets - workshops eller i en individuell konsultation.

------------------------------
© Angelas Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

 
Läs hela inlägget »
Är du öppen för energier och vill veta mer om hur du kan förhålla dig till det? 

Podcasten Magiskt Tänkande med Patrik Stigsson tar sig an utmanande frågor om parapsykologi och andlighet. Jag frågade Patrik om han hade hört talas om fenomenet "empat" och om det vore ett intressant ämne för podden. Det tyckte han och jag fick möjlighet att berätta om mina erfarenheter. Vad innebär denna egenskap? Är det ett modeord? Hur förhåller det sig till högkänslighet och den psykoterapeutiska mekanismen "överföring och motöverföring"? Är det en fråga om medialitet eller helt enkelt ett växande fenomen på grund av att moder jord lider allt mer? Inledningen tar upp en del psykologi och filosofi, sedan blir det prat om Reiki som verktyg för själslig hälsa.

Magiskt tänkande är "En podcast om livet, döden och evigheten. Om människor, gudar, änglar och demoner. Om själens visdom, poeternas magi och profeternas visioner. Om längtan, lidande och lust. Om det ovetbara." www.magiskttankande.se
------------------------------------------------------------
Se även dokumentären om "Super Empaths"

Läs hela inlägget »
Alla vet vi att vår tids miljöhot är allvarliga. Mycket allvarliga. Men är du en person som även känner denna obalans i energierna runt dig? Känner du att människan behöver skapa en starkare kontakt med naturen och se sig som en del av någonting större för att kunna läka vår planetära kris? Är du en uppvaknande shaman?

Shamaner är medicinkvinnor/män i ursprungsbefolkningar som är viktiga personer för sitt folks hälsa. Många tänker främst på indianerna i Sydamerika, men shamaner finns överallt där natur- och folkreligioner finns. I Sverige är till exempel nåjden en samisk medicinkvinna/man med spådomskunskaper, men även personer med epitetet trollgumma eller häxa är en del av den nordiska energimedicinen. Shamanism finns även i den shintôistiska folkreligionen i Japan och har influerat Reikin.

En besjälad värld där allt hänger ihop
Ordet shaman betyder "den som vet" och åsyftar att personen med sitt inre seende kan se/känna den större verkligheten, det vill säga även det som inte är synligt för blotta ögat. Shamanens uppgift är att hjälpa människor, djur och natur till läkning och även läka relationen mellan människa och natur genom energimedicin/andlig medicin. Shamanen gör detta genom att vara en länk mellan vår värld - den fyrdimensionella rumstiden - och andra energidimensioner av verkligheten. Hur förbindelsen skapas och på vilket sätt det helande hanterverket utförs skiljer sig åt mellan olika traditioner. Det som är gemensamt är målsättningen att visionera fram en mer kärleksfull och harmonisk värld. Allt i världen ses som besjälat - träden, regnet, elden, bergen, djuren etc - och allt är därför möjliga att påverka genom avsikt, själsresor och ceremonier. De traditionella shamanerna i Anderna kallar det för att "drömma fram en ny verklighet." Verkligheten ses som en illusion som styrs ifrån en en andlig sfär (jämför med buddhismen) och våra förfäder har en viktig roll i hur livet gestaltar sig för oss som lever nu. Ytterst är vi alla Ett - levande och döda, människa och natur, världen och universum.

Det är inte så svårt att förstå att ursprungsbefolkningar är bättre än den "moderna människan" på att lita till intutionen och söka hjälp av spirituella krafter och visdom i den andliga dimensionen. Att lita på "magkänslan" kan nämligen betyda skillnaden mellan liv och död i många vardagliga beslut. Kan en viss typ av växtlighet ätas? Vart tar viltet vägen? Var ska man söka skydd undan vinden och rovdjuren? När blir det regn nästa gång? Om det inte finns värderleksrapporter, nyheter på TV, odlingsböcker eller mat på butikshyllan så är arvet, traditionen och ödmjukhet inför förfädernas kunskap livsavgörande.

Shamanism för 2000-talet
I upplysningens och teknikens tidevarv så har den moderna människan förlorat kontakten med sin intuition och denna uråldriga visdom. Naturen är bara en resurs som ska utvinnas. Detta synsätt har lett in vår civilisation på en ödersdiger väg som idag ingen förnekar konsekvenserna av; klimatförändringar, avskogning, jorderosion, bränder, döende hav, svåra välfärdssjukdommar, med mera. Det moderna samhället har all kunskap som behövs för komma till bukt med problemen, men saknar likväl den livssyn och de värderingar som krävs för att vi med gemensamma krafter ska kunna skapa en hälsosam balans mellan människa, ekonomi, teknik, djur och natur. En neoshamanist är en person som är en del av det moderna samhället men samtidigt vill fördjupa människans kontakt med naturen och alltet genom ökad medvetenhet och energiarbete.

Shamanskt uppvaknande
Ett shamanskt "uppvaknande" innebär att ha fått ett invitation till att arbeta med energier och läkande av något slag. En så kallad "invitation" kan ske på många olika sätt, men handlar om en stark längtan att ägna sitt liv till helande av människan och planeten, så stark att den inte går att ignorera. Många empater känner denna kallelse och Reiki är ett verktyg att arbeta med. 
.........

Kurser i Reiki.
Läs om kraftdjur.
..........................................................

© Angelas Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.
Läs hela inlägget »

Esoteriska läror brukar beskriva olika ”universella lagar” som människan behöver förhålla sig till för att må bra och nå sina mål. Den så kallade attraktionslagen är en, liksom lagen om vibration.

En annan är ”lagen om motsatser”. I den taoistiska/daoistiska filosofin så kallas motsatserna för Yin och Yang. Enligt taoismen skapas och återskapas allt i universum genom dessa två motsatta poler, de är så att säga ”urkrafterna” i universum. Den yttersta verkligheten kan inte helt definieras i ord, men den kan upplevas genom kontemplation och att vara centrerad i flödet av dessa två urkrafter. Vi behöver sträva efter balans mellan polerna i såväl vårt inre själsliv som i våra handlingar. Yin, den svarta polen, är den feminina, passiva urkraften . Den symboliserar jorden och månen, det mörka, det kalla och det fuktiga, men även bergen och skelettet. Yang, den vita polen, är den maskulina och aktiva urkraften. Den symboliserar himlen och solen, det ljusa, det varma och det torra, floderna och blodomloppet. Yin och Yang ska inte förväxlas med ”kvinnligt” och ”manligt”, både män och kvinnor och personer utanför könsbinära kategorier har dessa urkrafter och behöver hitta sin egen balans/rätta mix. I Yin-Yang symbolen så kan vi se att ingenting är uteslutande svart eller vitt, feminint eller maskulint. Den svarta pricken i det vita fältet, respektive den vita pricken i det svarta, symboliserar att fröet av motsatser finns i allt. Ur natten gryr morgonen, från vila kan vi gå till mer aktivitet och sedan åter till vila. I den djupaste glädje finns också fröet till den djupaste sorg. Kärlek och hat förutsätter varandra, liv och död likaså. Livet är både gott och ont.

Balans för en stressad person handlar om att hitta rätt mix av både aktivitet och vila, förändring och stabilitet, input och output. Att aktiveras för mycket är inte bra, men bara vila blir inte bra heller. Vad som är rätt mix för dig, vet bara du. En person som förmår att flyta med i verklighetens konstanta förändring och vara i balans i ”flödet” överskrider motsatserna och blir en genuin mästare eller skapare av sitt liv. För att vara i detta flow krävs en stor inre styrka då det förutsätter acceptans av allt som sker, utan att döma något som ont eller gott. Det som verkar vara en olycka idag, kan visa sig varit tur imorgon eftersom det leder vidare till något annat. Facit har vi dock bara i efterhand, och vi måste ha tillit till att det finns en mening med det som sker utan att ha alla svaren precis nu.

Ett närbesläktat sätt att se på tillvaron finns i buddhismen. Medan taoismen är en filosofi så brukar buddhismen etiketteras som en religion eftersom den innehåller läror kring hur buddhismen ska utövas.  Det finns många olika skolor och förgreningar, men grundtanken är att ”bli medveten är allt”. Att bli helt medveten genom meditation är att bli upplyst och förstå att verkligheten så som den förefaller är illusorisk. Den som är upplyst överskrider ”verklighetens” motsatser av ont och gott, liv och död och når nirvana, dvs slipper återfödelsen (eller kan välja att återfödas för att hjälpa andra på deras livsresor). Ur buddhismen har det utvecklats ett begrepp som inom psykologin heter radikal acceptans och det är en tanketeknik som används flitigt inom KBT-terapi idag. Radikal acceptans handlar om att utan omsvep acceptera de mest svåra omständigheter och oönskade sidorna hos sig själv.  Acceptera om du är stressad, trött och less. Acceptera alla dina tillkortakommanden, ångesten och det som känns meningslöst eller hopplöst. Acceptera ditt eget mörker, såväl som andras. Först när du accepterat allt det som du inte vill accepetera, kan du till fullo överskrida/trancendera alternativt förändra. Att nå en fullständig acceptans av sina "skuggsidor" tar många år, kanske är det ett livslångt arbete. Att öva på radikal acceptans går hand i handske med övningar i mindfullness och meditation. Med ökad medvetenhet kommer nämligen ett mer accepterande förhållningssätt automatiskt. Vi ser verkligheten som den är, utan att kalla den rätt eller fel, ond eller god.

Även i till exempel kristendom finns acceptans som ett grundläggande tema, då frälsning kan ses som en akt av acceptans i form av underkastelse av Jesus Kristus. Sinnesrobönen av den amerikanske prästen och teologen Reinhold Niebuhr kan hjälpa den som söker acceptans, oavsett om Gud finns med eller inte i bönen:

(Gud)
Ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra
mod att förändra det jag kan och förstånd
att inse skillnaden
-----------------------

Du kanske också vill läsa om Lagen om attraktion.
-----------------------
© Angelas Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »

En andlig kris eller spiritual emergency kan beskrivas som ett tillstånd utlöst av andlig erfarenhet som individen har svårt att hantera inom ramen för sin nuvarande identitet. För få seriösa ansatser har gjorts för att försöka förstå och lindra tillståndet från vårt moderna samhälle. Traditionell terapi och psykofarmaka kan naturligtvis hjälpa, men inte för alla och inte hela vägen. Podmakaren Patrik Stigsson hjälper till att belysa problemet i podden magiskt tänkande. Podden utforskar paranormala fenomen och den större verkligheten med hjälp av olika gäster. I det senaste avsnittet deltog Lena Brolin med sina erfarenheter. I Lenas fall var den andliga krisen sammanflätad med den psykiatriska diagnosen bipolär sjukdom. Hennes upplevelse är att vården inte fullt ut kunnat förstå vad hon gått igenom. Lyssna här om du vill höra hennes berättelse.

Om du själv befinner dig i ett andligt kristillstånd/djupare form av existentiell ångest är det såklart viktigt att reda ut om det faktiskt finns en psykiatrisk aspekt som behöver behandling med psykofarmaka, eller en mental aspekt som kan hjälpas med KBT/ACT eller en känslomässig aspekt som kan bearbetas med psykodynamisk terapi eller liknande. Ofta är mänskligt lidande mångfacetterat, andra gånger är det inte inte. Allt lidande har inte en själslig aspekt, så det är lika viktigt att ibland INTE leta efter andliga förklaringar, som det är ATT leta efter andliga förklaringar i andra fall. Dylika "nivåmisstag" är vanligt inom både traditionell terapi och alternativ terapi - att till exempel missta mentala problem för andliga, eller andliga problem för känslomässiga (vill du förstå mer om nivåmisstag är Stephen H. Wolinskys bok Kvantpsykologi bra läsning). Det är även viktigt att förstå att en händelse som för en person utlöser en andlig kris, inte behöver göra det för någon annan. Krisen uppstår eftersom individen saknar beredskap för att förstå/hantera/härbärgera upplevelsen inom ramen för tidigare erfarenheter. Vägen ur krisen handlar därför om att nå ökad insikt om sig själv. 

Rädslan för att potentiellt hamna i ett andligt kristillstånd gör att del undviker sin andlighet. Jag möter till exempel personer som är rädda för att bli "galna" om de utforskar vissa upplevelser. Ett tröstande ord till dig som känner så är att om man oroar sig för att bli galen så är det ett bra tecken på att man inte är det. Andlighet som leder till "galenskap" handlar nämligen om att gränsen mellan andligt, mentalt och känslomässigt inte lägre kan skiljas åt inom individen -  nivåerna så att säga imploderar eller brakar samman.  Individen förlorar förmågan att viljemässigt orientera sig mellan olika nivåer och översvämmas av kaotiska intryck/hallucinationer.  För den som tappat gränserna så finns ingen fråga längre, utan den hallucinatoriska verkligheten exkluderar möjligheten till ifrågasättande. Arketypiskt och mytologisk innehåll från själen kommer till uttryck i personens föreställningar på ett sätt som gör det omöjlig att ha ett fungerande arbets- och privatliv. Den andliga krisen har då blivit destruktiv och något mer än en andlig kris, varför hjälp sannolikt behövs på flera plan.

En andlig kris av det sunda slaget är en positiv knuff mot ökad mognad, även om det känns oöverstigligt just under krisen. Att hitta ut på andra sidan handlar ytterst om självkännedom,  eller "känn dig själv", som oraklet i Delfi skulle ha sagt. Att lära känna sig själv är ett ensamt arbete. Frestelsen att vända sig utåt till gurus och mästare är därför ofta stor, men svaret måste hittas i dig själv om det ska vara hållbart. Där med inte sagt att frigörelse/transcendens/frälsning osv inte kan hittas genom religionen, men det viktiga är att inte ta någon annans sanning för din egen utan att först ha prövat den själv. Detta är till exempel ett viktigt budskap i buddhismen - visdom nås genom egen kontemplation. Många mystiska religiösa inriktningar har en liknande hållning och uppmanar till att inte fastna i endera formen av Gud eller det gudomliga. Den muslimska sufikern Jalal al-din Rumi uttrycker det så här "Jag letade efter Gud men fann bara mig själv. Jag letade efter mig själv men fann bara Gud." I kontemplation kommer det att kunna träda fram religiösa eller mytologiska symboler som kan bli en hjälp i självkännedomen. Vilka dessa symboler är beror på Dig, inga är i sig rätt eller fel.

Men måste man var helt ensam? Nej! För att lindra en andlig kris behövs både stöttande inre och yttre strukturer. De inre strukturerna handlar till exempel om förmågan att reflektera över upplevelserna och upprätthålla viss distans till lidandet. De yttre strukturerna handlar om stöttande människor runt om kring dig, att ha bra förutsättningar på arbetet och hemma för att orka jonglera med ett själsligt lidande samtidigt som livet ska pågå som vanligt. Att ta hjälp av tekniker kan handla om att lära sig olika meditationstekniker, healing etc. För den som är religiös och ansluten till ett trossamfund kan en präst eller likande finnas som stöd, i synnerhet om denne haft liknande erfarenheter. En viktig nyckel till läkande är att förstå att även om man är ensam när man möter sig själv, så är man inte ensam i det större perspektivet. Eftersom vi alla är ensamma, är egentligen ingen ensam.
-----------------------------
Du kanske även vill läsa om kundaliniresning och kundalinisyndrom.

© Angelas Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »

Har människan en själ och kan man i så fall tappa kontakten med den? Detta är en fråga som ställts under tusentals år och det finns tusentals tolkningar eller svar. I shamansk healing finns till exempel idén om att själsbitar kan gå förlorade i samband med ett trauma. Konsekvensen är att personen i någon mening blir sjuk, dysfunktionell eller främmande inför sig själv. Hur kan vi se på det ur ett reiki perspektiv? Det är ogörligt att på analytisk väg försöka definiera vad själen är, så det kommer jag inte att försöka göra. Vad som där emot går att konstatera är att vi i vårt språk har ett behov av att referera till något som vi kallar för själ, för att fånga in fenomen där andra ord inte räcker till. Vi har uttryck som att själen sjunger, jobbet är själsdödande, samtalet var själavårdande, det är viktig med själslig hälsa, musiken var själfull etc. Vi har även satser som indirekt syftar på själen; ”en del av mig dog” och ”jag har tappat kontakten med mig själv”. Allt detta pekar mot en dimension av vad det innebär att vara människa som existerar i en poetisk/spirituell dimension av tillvaron.

Personligen uppfattar jag själen som ett andligt kraftfält i människan som står i kontakt anden/Gud/livskraften och andra medvetanden, bortom tid och rum. Detta andliga kraftfält kan bara vårt genuina själv har tillgång till. Ju mer du är den som är genuint Du, desto tydligare kontakt har Du med detta kraftfält. De flesta människor har en eller annan blind fläck eller självbedrägerier och såklart finns det ändå en stark koppling till själen. Men ju mer någon snärjer in sig i egots irrgångar, desto svagare blir kontakten. Människor som till och med har utvecklat ett så kallat ”falskt själv” (t ex narcissister och psykopater) tappar kontakten med kraftfältet/själen. Kontakten är inte helt borttappad utan finns latent, relaterad till den genuina person som existerar under ytan på narcissisten/psykopaten. Om vi som reikiterapeuter vill få kontakt med den personens själ måste vi därför hitta personen energimässigt där kontakten med själen gick förlorad, dvs den ålder då personlighetsstörningen inträffade och det falska självet skapades.

Shamansk healing innebär att ”hämta tillbaka” förlorade själsbitar genom att resa på astralplanet/känsloplanet och reparera det känslominne som representerar den "bit" som förlorats. Som Reikiterapeut kan man på liknande vis identifiera när ett trauma behöver läkas och energi förlösas. En empat kan även få en känsla av om en person står i nära kontakt med sin själ eller ej. I min tolkning handlar det dock inte om att "hämta tillbaka" en förlorad bit av själen, utan om att frisätta stelnad energi så att det skapas en starkare vibration i det trådar som förbinder själen med våra övriga subtila kroppar. Resultatet är att personen blir mer sig själv, utan blockeringar. Det i sin tur medför att en svag eller ”genomskinlig” själskontakt blir kraftig, vibrerande och färgsprakande igen. Andlig utveckling handlar om just detta - att närma sig kärnan av sin essens.

........................................
Själen kallas ibland för "vårt högre jag" eller "kausalkropp" och räknas till en av våra subtila kroppar, läs mer.   
Du kanske även vill läsa om andligt växande med reiki.

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »
Är du en av alla de hundra tusentals svenskar som fortfarande stressar för mycket? Lever du ett liv där stressen har blivit ett normaltillstånd? Det gjorde även jag, men jag kom till en punkt när jag valde att sluta stressa.

Eller ja... ibland stressar jag. Skillnaden nu är att jag inte utsätter mig för mer stress än vad jag tål. Jag har lärt mig var gränsen går för när stressen faktiskt blir skadlig och har idag ett  mindset som vaccinerar mig mot för mycket stress.

Att sluta stressa betyder olika saker för olika individer. Var gränsen går för när stressen blir skadlig är också individuellt. Men oavsett var gränsen går så har stressen blivit ett av tidens största folkhälsoproblem. Och det drabbar särskilt kvinnor.  Till stressens följdsjukdomar hör till exempel minnes- och koncentrationsstörningar, muskelvärk och inflammationer, huvudvärk, migrän, yrsel, diabetes, viktökning, insomnia, eksem... för att nämna en del. För den som blir riktigt utmattad finns risken att aldrig komma tillbaka till samma mentala funktionalitet som innan. Stress smittar dessutom. Som ett virus påverkar vår stressade energi andra och andras stress påverkar oss. Att sluta stressa är alltså en välgräning inte bara för dig själv, utan även för din familj, vänner och kollegor.

Så hur gör man då för att vaccinera sig mot stress? 

Ofta är den en kombination av förändringar som behövs, men en viktig komponent är faktiskt att hitta meningen med livet. Ditt liv. Anledningen hittar vi i det buddhistiska talesättet "Den som vet vad den vill, har all tid den behöver".  Med andra ord; om du vet vad du vill så prioriterar du automatiskt det som är viktigt för dig. Resterande kommer att kännas överflödigt. Svårigheten idag är att vardagspusslet är långt för komplicerat för att hinna reflektera över vad vi faktiskt kan välja bort. Kanske känns det till och med som om en fulltecknad agenda är en statussymbol, när det egentligen borde vara tvärt om. Efterom tid är bristvara är att unna sig fri tid den verkliga lyxen idag. Är den pressade agendan värd en stressad kropp och själ? Om det inte känns bra i hjärtat, vad är då egentligen meningen med allt?

Att sluta stressa handlar om att göra ett val. Att bestämma sig. Precis så enkelt är det, fast ändå så svårt. Att bestämma sig och hålla fast vid sitt beslut kräver nämligen att beslutet är förankrat i hjärtat, i det man verkligen vill och tror på och som kan skapa något positivt för både dig själv och andra. Eller som William Shakespeare har sagt;  ”Meningen med livet är att hitta din gåva. Livets syfte är att ge bort den". På den Japanska ön Okinowa har de myntat ett begrepp för detta som heter Ikigai. Ikigai innebär att hitta sin livsmening, få betalt för det och samtidigt leva ett långt och hälsosamt liv. Att inte jämföra sig med alla andra utan vara modig och gå sin egen väg. Vad skulle det kunna betyda för dig?

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.
Läs hela inlägget »

Tidningen Chef berättar i senaste numret om ett forskningsprojekt från universitetet i Groeningen som visar att 15 minuters meditation motsvarar en semesterdag. Visst låter det fantastiskt? Men kom ihåg att meditation är en färskvara. Jag möter ofta människor som tror att energi- och livsbalans är något som en gång erövras och sedan ”har” man det. Punkt. Tyvärr är det inte så. Energibalans är något som måste återerövras varje dag. Det kan låta arbetsamt och det stämmer att du måste själv investera energi för att få ut mer energi i slutändan. Men det är det värt eftersom det är mer arbetsamt i längden att leva i obalans och stressen försvinner inte av sig själv. Stress är dessutom en oundviklig del av både arbetslivet och livet. Konkurrens och innovations – och utvecklingsbehov gör att ingen kan stå still. Vi måste vara i en ständig rörelse framåt, och lära oss hur återhämtningen kan få plats mitt i rörelsen. Stressen är i sig inte skadlig, där emot kan det få skadliga effekter om vi inte uppmärksammar och hanterar den. Hanteringen handlar om att aktivt följa med i rörelsen, inte kämpa emot den. För att uppnå detta krävs flera saker, var av meditation kan vara en.

Ett hållbart arbetsliv handlar om att medarbetare ska må bra så att de kan prestera inte bara idag, utan över tid. Trots de uppenbara behoven så är stresshantering inget som i regel lärs ut på utbildningar och lärosäten idag. Därför är det extra viktigt att arbetsgivare uppmärksammar både sina medarbetares och egna behov av stresshantering. Tidningen Chef har länge haft ögonen på inre utveckling och publicerade tidigare i år även artikeln ”Bättre business med andlig utveckling”. Fler och fler chefer börjar uppskatta mindfullness och meditation som ett sätt att uppleva en större helhet och balans i livet. Lasse Lychnell har forskat vid Handelshögskolan i ämnet sedan 2015 och konstaterar att mediterande chefer utvecklar ett mer hållbart arbetsliv och ser pressade situationer med nya ögon. Det gagnar både medarbetarna, chefen själv och lönsamheten. 

Nyfiken på hur medarbetare kan få bättre energibalans på arbetet? Läs om kursen.

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »
Etiketter: chef, stresshantering

En av övningarna som ingår i kursen Energibalans kommer här som en sommargåva till alla läsare. Övningen bygger på ACT-metoden - Acceptance and Commitment Therapy.  ACT är en relativt ny metod inom beteendevetenskapen som vunnit stort gehör på kort tid. Upphovsmannen Dr Steven Hayes är professor i psykologi och led själv under många år av panikångest. Han sökte hjälp inom traditionell KBT-terapi men fann inte det han sökte. Han utvecklade därför sin egen metod som visat sig skapa väldigt bra resultat även inom stressrelaterad rehabilitering.

Idégodset inom ACT har djupa rötter inom psykologi och filosofi och är egentligen inget nytt, men Hayes har lyckats sätta ihop bitarna på ett banbrytande sätt. Metoden syftar till att träna individens psykologiska flexibilitet så att du kan förhålla dig till motgångar och utmaningar, stress och press på ett bra sätt.

Hays sammanfattar psykologisk flexibilitet med orden distans, närvaro och engagemang:

Distansen innebär att ha distans till sin egen ”storytelling” eller ”berättelse om sig själv”. Det betyder att inte identifiera sig med sina tankar och det ständiga snattret i huvudet som Hays kallar det för ”The dictator within”. Diktatorn i oss är den som ständigt talar om för oss om vi är bra eller dåliga, vad vi måste göra, vad vi borde oroa oss för osv. Ett slags negativt självprat helt enkelt. Med distans förstår vi att vi inte ÄR våra tankar om oss själva, utan det är egots delvis förvridna röst som talar.

Att vara närvarande handlar om att stå ut med/acceptera jobbiga känslor som en del av livet. Denna förmåga kan tränas upp med till exempel meditation eller mindfullness.

Engagemanget handlar om att vara medveten om våra djupast liggande värderingar så att vi lever i enlighet med vår inre kompass och har engagemang för det vi gör. Med engagemang kommer också handlingskraft, trots tuffa tider. Man kan jämföra det med att om vi vet vad kursen är så gör det inget om det stormar. Vi väntar ut stormen och fortsätter sedan seglandet på lugnt vatten, tills nästa storm.

Ett sätt att öka både distansen till tankarna och närvaron i nuet och inte fly från det som är jobbigt är att aktivt planera in när och hur man ska ägna ”det jobbiga” sin uppmärksamhet. Flexibilitet handlar alltså inte om att kasta sig mellan olika saker utan om att göra en sak i taget, med fullt fokus. Poängen med övningen nedan är att du får möjlighet att ta kontroll över dina tankar, men utan att tvinga fram kontrollen. Det kanske känns fånigt eller svårt i början, men med övning kan du på sikt mer eller mindre automatiskt sortera tankar och känslor på ett sätt som tar mindre energi ifrån dig.  Genom att sortera så har du automatiskt valt bort att ägna dig åt allt, hela tiden. En del saker kommer du till och med att inse att ”jag behöver inte detta längre i mitt liv”.

Kursövningen i psykologisk flexibilitet sker i två steg:

1) Pröva att begränsa orostiden. Välj ut något som oroar och som tar mycket av din energi, men inte något för allvarligt. Bestäm dig för NÄR du ”får” oroa dig för just detta. T ex om du är orolig för att misslyckas med en leverans på jobbet, bestäm dig för att ”jag får oroa mig för detta så mycket jag vill varje dag på vägen till jobbet. Övrig tid använder jag mina tankar till konstruktiv planering, utan oro”. Eller ”jag oroar mig för hur det ska bli att fira jul i år och om det kommer att bli konflikter. Jag får börja oroa mig för det i början av december, dessförinnan tänker jag inte skänka julen en tanke.”
 
När du prövat steg 1 och känner att det fungerar, gå vidare till steg 2:

2) Segmentsplanering i ”Byrålådan”. Föreställ dig en vacker och stabil byrå precis i din smak och som representerar dina göromål. Föreställ dig att allt som du måste och/eller vill göra har sin egen givna plats i denna fantastiska byrå. När du behöver göra något så öppnar du den lådan som aktiviteten tillhör, plockar fram aktiviteten och när det är klart så stoppar du tillbaka aktiviteten och STÄNGER byrålådan. När lådan är stängd så varken tänker du på eller oroar dig för nästa gång aktiviteten ska ske. Så fort ett ”måste” dyker upp i huvudet, bestäm dig för när det är okej att fördjupa dig i det, öppna byrålådan och stoppa ner tanken och STÄNG lådan. Öppna sedan lådan igen när DU har bestämt dig för det. Beroende på hur visuell person du är så kanske ”byrålådan” inte är rätt teknik för dig. Ett alternativ kan i så fall vara att konkret planera in almanackan/veckan i olika ”segment”. Exempel: Måndagar undviker jag att plocka och greja hemma utan unnar mig att vila i soffan. Tjata på barnen om läxor gör jag bara på söndagskvällar, sedan är det deras ansvar att komma ihåg. Osv…

Lycka till!

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »Sverige brukar kallas för "världens mest sekulariserade land", det vill säga avståndstagande till religion i samhällslivet. Samtidigt har svenskar i högre utsträckning än andra länder en tro på en livskraft eller högre makt. Vi är även ett av Europas mest mångreligiösa länder tack vare invandring från världens alla hörn. Men att vara religös är inte det samma som att vara spirituell eller andlig och att vara andlig är inte det samma som att vara religiös. Så vad innebär det att vara andlig?

Det verkar inte handla om att vara medlem i ett trossamfund. Drygt 60 procent av svenskarna är  medlemmar i Svenska Kyrkan men bara 23 procent av alla i Sverige menar att de tror på Gud. Medlemsskapet blir för en del en "kulturreligiositet" som handlar om att få delta i ceremonier som dop och giftemål, men utan djupare spirituell innebörd för flertalet. Anledningen är att man inte känner sig hemma i fasta trossystem och dogmer.  Istället uppstår ett andligt tomrum. Vad är meningen med allt?  För även för den som inte vill delta i formella, religiösa ritualer och ceremonier så finns känslan av en andlig dimension av tillvaron, som behöver näring.

En del hittar andligheten i att uttrycka sig i konst, musik eller litteratur. Andra i innerliga möten med människor eller djur och natur. Eller i ett altruistiskt engagemang för ett gott samhällsändamål. Kreativt skapande och all kärlek är en del av andligheten och livskraften. Åtskiliga icke-troende har en hög känsla av livsmening och är spirituella, fast de skulle aldrig välja att använda ordet "andlighet". Andra söker djupare förståelse för meningen med livet, en referensram att tolka sin livshistoria med. Det är då det spirituella sökandet får djup och vi inser att utforskandet inte tar slut. Det finns alltid flera lager att utforska i mötet mellan oss själva och livskraften i universum. 

Stressade personer brukar ha flera saker gemensamt. En av dem är brist på just mening och i förlängningen - andlighet. Och där det saknas meningsfullhet saknas också tillit. Brist på tillit till livet, till andra människor och till sig själv. Att hitta en mening med svåra saker som inträffat i livet är därför ett viktigt steg mot ökad hälsa och mindre stress. Att utforska sin andlighet behöver inte betyda att fastna i ett trossystem, utan att just hitta tilliten i en kaotisk och många gånger skrämmande värld.  Att kunna leva i en värld med både gott och ont, ljus och mörker, bra dagar och riktigt dåliga dagar, oerhörd glädje och avgrundsdjup sorg - men samtidigt ha känslan av att det finns en mening med det som sker. Psykiatern Viktor Frankl, en överlevare från koncentrationslägren, har skrivit en bok om detta i Livet måste ha mening. Rekommenderad läsning för alla andliga utforskare!

Ett folk som varit bra på att förstå värdet av att ha en mening med livet är Japanerna på ön Okinowa. Japaner är precis som svenskar högt sekulariserade, men de har något som kallas för "Ikigai" eller hemligheten bakom ett långt och hälsosamt liv.  Ön har nämligen ett ovanligt stort antal medborgare över 100 år gamla. Antropologer har visat att det dels beror på sunda mat- och motionsvanor, men också på grund av Ikigai som betyder "din anledning att finnas". Varför går du upp på morgonen? Vad är din mening och mål i livet? Denna anledning kan inbegripa en tro på Gud eller ej, det är inte avgörande. Avgörande är att ha tron på att mening finns. Och där det finns tro, där finns andlighet.

Lästips:
https://www.forskning.se/2017/04/12/svenskarna-tror-men-inte-pa-gud/

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »

Har du koll på hur du ger rätt näring till dina planer och drömmar? En vanlig missuppfattning om attraktionslagen och energimedicin är att ”med rätt inställning går vad som helst” eller att man kan ”tänka sig frisk”. Din vilja eller intention har en särskild betydelse som ofta underskattas, men intentionen ingår i ett komplext samspel med andra faktorer. Om man inte förstår de andra faktorerna så är förändring ofta dömd att misslyckas. Många känner sig därför lurade när de gått en kurs som utlovat en quick fix till hälsa och framgång. Låt oss en gång för alla slå fast att det finns ingen quick fix. Det finns nidbilder av mental träning, positiv psykologi och komplementärmedicin som förenklar genom att påstå att ”tankens makt är allt som behövs”, men detta är just nidbilder. Vad det seriösa komplementära och holistiska hälsoperspektivet handlar om är att mentala och andliga aspekter av en människas prestationsförmåga och hälsa många gånger ignoreras i konventionell rådgivning och behandling. Sambandet är komplext, men låt oss göra det enkelt med ett illustrativt exempel:

Tänk dig ett träd. En liten trädplanta behöver rätt jordmån för att kunna slå rot och växa sig stor. Hen behöver också ett klimat som passar det typ av träd hen är.  Hen behöver vatten och fotosyntes. I trädets DNA finns en ”inneboende” karta och kompass för hur stort trädet ska bli, vilken frukt eller vilka blommar eller löv som ska växa på dess grenverk. Trädet kommer att realisera sin inneboende potential, bara de omgivande livsvillkoren är de rätta. Tänk dig att du är som trädet, men med skillnaden att dina rötter är tankar (verklighetsuppfattning, värderingar etc) och de är påverkbara genom din intention. Dina rötter får näring av din intention men kan inte förändras hur som helst eftersom de är en del av ett större sammanhang. Vilken näring – intention – som dina rötter får har en direkt effekt på hur trädet (du) växer. Men frukterna/blommorna (det du lyckas skapa) kommer även att påverkas av dina olika förmågor. Vi föds med delvis olika förmågor – kognitivt, fysiskt, emotionellt etc. och dessa påverkas i ett samspel med miljön vi växer upp i. De påverkas också av vår intention, men intentionen kan inte oberoende av våra förmågor åstadkomma ett visst resultat eller "manifestation". Jag kan inte spela fotboll som Zlatan, även om jag skulle ha 100 procent rätt intention och mindset för att bli en elitidrottare. Jag har helt enkelt inte rätt fysisk förmåga. Att hitta rätt målsättning i kombination med rätt intention, givet den specifika situation vi är i för stunden, är svårt och de flesta av oss behöver träna hela livet. Vi måste dessutom vara beredda på att justera målet och intentionen efterhand som förutsättningarna runt oss förändras. Men när vi lyckas – när vi satt den perfekta målsättningen där vi befinner oss just nu och tror på den 100 procent – då är halva jobbet redan gjort. När intentionen är på plats och är anpassad efter din jordmån, din klimatzon och ditt DNA, det är då magin börjar! Du kommer att attrahera rätt energi i ditt liv och nå dina mål.

En annan viktig faktor att ta hänsyn till är att det kan finnas föroreningar i marken. Det spelar ingen roll att intentionen är rätt om vi är i en situation där vi påverkas av giftiga människor eller händelser. Inget träd eller levande varelse kan växa och blomma ut i en giftig miljö. Ibland kan det handla om giftiga händelser som inträffat i det förflutna (trauman), men som vi inte har bearbetat färdigt. Ibland är det inte fråga om gift, utan helt enkelt ogräs som behöver rensas bort eller torra döda grenar som behöver klippas av för att nya skott ska få plats. Oavsett graden av ogynsamma faktorer, så blir en ogynsam växtmiljö lätt ett normaltillstånd. Vi vänjer oss vid en bullrig miljö, en översittande kollega, en sarkastisk partner eller konstant sömnbrist. Innan vi gör något annat måste vi i en sådan situation förändra det som är destruktivt för växandet och våra drömmar. All utveckling behöver en god jordmån.

Nu vet du vilka komponenter som behövs för att skapa den förändring som du drömt om. Ta hjälp i de delar där andras energi och kraft kan gynna dig och låt intentionen lyfta dig!

.....................................................

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »

När människor driver sig själva till utmattning så finns det i princip alltid ett problem med gränssättning. Det kan vara gränser i förhållande till andra och/eller gränser i förhållande till sig själv. Orsaken till gränssättningsproblem kan naturligtvis vara olika, men duktiga flickor/pojkar och prestationsprinsessor/prinsar har likväl detta problem gemensamt – det finns ingen gräns för hur långt de kan gå i att pressa sig själva eller hur långt de kan gå för att hjälpa andra. Gränssättning kan låta enkelt, men är ganska svårt om vi inte fått utveckla naturliga ramar i vår uppväxtmiljö.  Kanske har gränser funnits i vissa sammanhang, men saknats i andra. T ex kanske man har skuldbelagts när ens gränser gjort livet obekvämt för någon annan. För att sätta gränser krävs både självkänsla och självförtroende - en tro på att den egna känslan är rätt och att man är värd att bejaka den.

Det är lätt att förväxla gränssättning med att vara otrevlig eller att säga nej ”till allt”. Att sätta gränser på ett sunt sätt handlar om att säga JA till rätt saker och prioritera. Men hur vet man vad man vill prioritera då?
Personer som har svårt att prioritera och säga nej har ofta en sak till gemensamt – de är inte medvetna om vad som är deras egentliga drivkraft. Drivkraften i en människas liv är det som får hen att kämpa och anstränga sig. Det är vad som ytterst avgör vilka saker vi säger nej respektive ja till. På ett ytligt plan kan någon förstå vad som motiverar långa arbetsdagar (pengar, chefen ska bli nöjd osv..) men på ett djupare plan så är drivkraften sällan fullt medveten hos den utmattade. Konsekvensen av att inte ha koll på sina drivkrafter är nämligen att, istället för att välja, springa på alla bollar, alltid kämpar och anstränga sig i alla lägen. Vi vet innerst inne att det inte är hållbart, men förstår inte hur det ska få ett slut...

Psykologin skiljer på inre och yttre motivation. Ofta agerar vi med en blandning av motivatorer. Vi går till jobbet främst för att få betalt (yttre motivation). Men förhoppningsvis har vi också ett arbete som känns tillfredsställande känslomässigt (inre motivation). Men varför känns det tillfredsställande? Är det för att vi vill vara duktiga i någons (mammas/pappas) ögon? För att ”samhället” förväntar sig det? Eller något annat? Det finns 6 stycken drivkrafter som vi alla har mer eller mindre av enligt psykologen Eduard Sprangers (anfadern till arbetslivets drivkraftsanalyser):

1. Social drivkraft– viljan att hjälpa andra människor (t ex inom vården).
2. Individualistisk drivkraft – viljan att tävla och vinna (t ex idrottskvinna)
3. Estetisk drivkraft–  viljan att skapa skönhet och harmoni (t ex konstnär)
4. Praktisk/ekonomisk drivkraft – viljan att skapa nytta och kostnadseffektivitet (t ex företagsledare)
5. Teoretisk drivkraft – viljan att lära sig nya saker (t ex forskare)
6. Traditionell drivkraft – viljan att följa en livsfilosofi och söka mening (t ex religiösa ledare).

De flesta av oss har vi en mix av flera drivkrafter. Vi är okej oavsett vilka drivkrafter vi har, ingen är bättre eller sämre. Vitsen med att förstå mer om våra innersta drivkrafter är att kunna leva i enlighet med dem. Exempel: En läkare som inte alls har en social drivkraft utan studerade till läkare för att det ger status (individuell drivkraft) i kombination med intresse för biologi (teoretisk drivkraft) blir antagligen ingen bra läkare, utan frustrerad av alla sociala kontakter på arbetet. Kanske är forskare i medicin ett mindre stressig yrke för denna hypotetiska person.

Alltså: om du har svårt för att prioritera – reflektera över vad du har för egentlig drivkraft. Kan du ta bort onödig press och göra smartare val utifrån vad som egentligen driver dig? Om du inte har en individualistisk drivkraft, kan du byta till ett annat arbete som bättre passar din inre motivation – kanske något estetiskt eller socialt arbete? När du hittat din djupast liggande drivkraft - öva på att säga nej till inviter och aktiviteter som inte stämmer överens med det du faktiskt vill.  Säg gärna nej till något varje dag och tänk samtidigt på vad du säger JA till istället. Innebär ett nej till ett kvällsmöte att du istället säger jag till att laga middag i lugn och ro? Du kan även behöva säga nej till dig själv; Nej jag tänker inte läsa den här boken fastän en del av mig vill, för jag säger istället JA till att lägga mig i tid och sova ordentligt.

Lycka till! 
--------------------------------------
© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »

Reiki hjälper dig att bearbeta och läka känslomässiga trauman. Du behöver vara beredd på att jobba med dig själv och vilja ta hand om de känslominnen som energin frisätter i kroppen, sinnet och själen.

Min erfarenhet är att för personer med ”många lager” av sorg, svek, övergrepp etc. så börjar energin arbeta på en fysisk nivå och efter hand som personen är redo så fortsätter bearbetningen till sinnet och känslorna. Det händer att klienter söker för smärta och efter några behandlingar visar det sig finnas traumatiska minnen bakom smärtorna som klienten öppnar upp sig kring när vi lärt känna varandra. Vid återkommande behandling så bearbetas alltså olika saker vid olika tillfällen. Det brukar även finnas ett behov av att prata om de minnen som kommer upp och för dessa klienter rekommenderas alltid fysiska möten eftersom terapeutens fysiska närvaro skapar en viktig trygghetszon. En del i vad som skapar ett trauma är nämligen det faktum att vi inte pratar om det, utan traumat blir något dolt och "obenämnbart". Att bearbeta ett trauma innebär därför även att prata om det i någon form. Reiki utgör inte en konventionell samtalsterapi, men en skicklig reikiteraput vet när det är läge att väva in mer av samtal i behandlingen. För traumaklienten är det just kombinationen av avslappande energibehandling och samtal om känslominnen som utgör en kraftfull kombination i läkandet. I vanlig samtalsterapi så saknas energihealingen, vilket kan göra att enbart samtal gör att bearbetningen tar längre tid. Beröring har även i sig en terapeutisk och smärtlindrande effekt och kan påskynda bearbetningen av fysiska och sexuella övergrepp. För den som inte är redo för beröring de första gångerna så börjar vi behandlingen med Reiki någon deceimeter ovanför kroppen istället. 

Under en pågående traumabearbetning så är klienten i ett skört mentalt tillstånd. Längs med resan jobbar jag därför med mentala bilder som stärker självkänslan och skänker trygghet och tillit till förändringsprocessen. I slutet av behandlingarna avsätter jag till exempel tid åt jag-stärkande inslag eller affirmationer, ibland med hjälp av symbolkort (beroende på personens tro och livsåskådning). 

En viktig del av läkeprocessen vid trauma är att hitta en plats i hjärtat för försoning med det som har hänt och förlåtelse av förövaren (om traumat är orsakat av ett övergrepp). Det är dock inte där läkandet kan ta sin början, utan först måste alla känslor kännas och erkännas. I healingstudion finns plats för alla känslor - hat, hämndbegär, illvilja, förtvivlan... med mera. Alla känslor är tillåtna. Läkandet börjar med acceptans av vad som har hänt, och med acceptans följer att våga kännas vid de känslor som är förknippade med händelsen/erna. Det är när vi inte vågar kännas vid våra känslor fullt ut som de fastnar i kroppen och blir till blockeringar, för att sedan bli till smärta eller till och med sjukdom. Att tänka och känna mörker och förtvivlan är inte farligt, även om det kan kännas så. På botten av våra känslor finns det mörker. Vågar vi stanna där en stund är det också där vi kan hitta ljuset igen.
----------------------------

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare. 

Läs hela inlägget »

Säkert har du hört talas om ”narcissister”. De brukar skildras inom populärkulturen som  manipulativa bad boys med grandios självbild (ofast män). De kräver att bli beundrade av alla, leker med kvinnors hjärtan och slänger bort dem lika fort som de fångat dem. Inom arbetslivet tänker vi oss narcissisten som den empatilösa bossen som kräver blind lydnad, förväntar sig fjäsk och inte skyr några medel för att få sin vilja fram, även oftast här en han. Det finns dock en annan typ av narcissist som kallas för den ”känsliga narcissisten”. Den känsliga typen är precis lika manipulativ som ovan nämnda, men med skillnaden att hon (oftast en hon) får sin narcissistiska näring av att vara ett offer och/eller en hjälpare. Istället för erövringar går hen igång på att andra är beroende av hen, och om inte det lyckas så hamnar hen snabbt i offerrollen där det är synd om hen istället. 

Känsliga narcissister kan vara svåra att upptäcka och skilja från genuina hjälpare. Om du misstänker att du har en i din närhet (väninna, mamma, bror, kollega…) kan du överväga dessa påståenden:

Känner jag ofta att ingenting jag gör blir bra nog i hens ögon? Känner jag mig oförklarligt dränerad på energi under eller efter kontakt med personen? När något går fel på arbetet eller i privatlivet kopplat till den här personen, framställer sig personen alltid som ett offer för andras gärningar? Tål hen inte kritik? Älskar personen uppmärksamhet så till den milda grad att hen inte drar sig för att tänja på sanningen för att framställa sig själv i en mer intressant dager? Går hen igång på drama och ”älskar” att få vara mitt i en konflikt och vara den som alla vänder sig till för råd? Alla känsliga narcissister passar såklart inte in på alla påståenden ovan, men om ett par stämmer in kan det vara idé att överväga. 

Den mer grava sortens narcissist är till och med beroende av intriger. Hen startar därför draman, subtila eller storslagna, för att själv få vara i mitten av skådespelet. Hen blir då giftig i sina relationer genom att tänja på sanningen och manipulera för att spela ut människor mot varandra. Om du hamnar i skådespelet för en sådan person kan det tyvärr dröja lång tid innan du upptäcker vad som pågår, om ens någonsin. Detta eftersom hen på ytan är otroligt charmig och ofta en älskvärd person som folk gillar att vara nära. Hen är en riktig hjälpare som njuter av andras tacksamhet. Men bakom den attraktiva fasaden döljer sig ett tomt skal som är beroende av att parasitera på andras känslor (i synnerhet andras smärta) för att själv få näring. Hens problem är nämligen att hen inte har någon kontakt med sina egna djupare liggande känslor/själen. Hon suger därför musten ur andra, men är i regel så skicklig på det så att andra inte förstår vad som egentligen ligger bakom deras känsla av trötthet/energifattighet eller varför konflikter uppstår på arbetet.  Den känsliga narcisissten i en chefsroll kan bli mycket destruktiv för en hel verksamhet eftersom fokus alltid är på chefens känslor istället för på jobbet som ska göras. Medarbetare spelas ut mot varandra för att chefen ska framstå i bättre dager. Och nåde den vars prestationer eller karisma skiner starkare än chefens...

Varför är narcissisten en narcissist? Tänk dig narcissisten som en förvuxen 3-åring och du får en god idé om vilken känslomässig mognad som personen har. Det finns olika teorier om varför människor utvecklar denna personlighetsstörning, men i regel handlar det om att personen av något skäl inte lyckats utveckla sin empati och en sund kontakt med sitt inre (och högre) jag. Långt ifrån alla narcissister är medvetet elaka. Det finns narcissister som är sadistiska och drar åt psykopat-hållet, men många är helt enkelt ”bara” väldigt känslomässigt omogna och förstår inte att de sårar andra med sin självupptagenhet och sina intriger. Om du vuxit upp med en narcissistisk förälder så skapar det i regel djupa sår i dig som barn, i synnerhet om de rör sig om den mer sadistiska varianten. Men även en narcissist "light" är skadlig för ett barn, eftersom barnet ses som en förlängning av föräldern/ett attribut att visa upp. Det är viktigare för föräldern att uppfylla sina egna behov än att se barnet. Barnet kan få allt den behöver materiellt sett eftersom föräldern förstår att hen kommer få kritik annars (och de vill ju inte en narcissist), men känslomässigt ger hen inte den sunda omvårdnad som barnet behöver. Tvärt om kan de förlöjliga och skapa osäkerhet hos barnet för att själva känna sig överlägsna. Om barnet blomstrar skapar det nämligen avundsjuka hos föräldern. Den narcissistiska föräldern utser gärna även något barn som favorit och använder det som en bricka i ett spel för att skapa konflikter med de andra syskonen. Många som i vuxen ålder brottas med låg självkänsla har just erfarenhet av att växa upp men en narcissisk förälder, men förstår inte att det är den narcissistiska förälderns beteende som är roten till den egna bräckliga självbilden.

Så vad är lösningen om du t ex är kollega med en narcissistisk energitjuv? Eftersom narcissister inte tål kritik är det väldigt svårt att ha en öppen dialog om det du anser vara ett ojuste beteende. Narcissister kan visserligen be om ursäkt, men det är snarare en slags ”sursäkt”; något hen säger för att hen måste och inte hjärtligt menar. Risken är även att det kommer ett tjuvnyp eller baktaleri senare, som ”straff” för att du utsatt hen för kritik. Narcissister har även oerhört svårt för att acceptera att människor drar sig undan dem (de ser det som en förolämpning att någon inte vill ha deras sällskap). Om hen upptäcker att du drar dig undan kan det leda till att hen börjar ”uppvakta dig” med smicker för att vinna tillbaka ditt gillande.  Om inte hens taktik fungerar på dig eller om du bestämmer dig för att sätta hårt mot hårt mot narcissisten kan det sluta med att du har en livslång fiende istället... Det är således ingen enkel situation att ta sig ur på ett milt sätt. Fördelen med om det är en kollega är att du alltid kan söka dig till ett annat arbete. Detta kan vara det enda rätta att göra om narcissisten är en person som du träffar dagligen och som har stort inflytande över hur du mår. Om du inte vill eller kan söka dig till ett nytt arbete så gäller det att begränsa kontakten och inflytandet som personen har över din arbetsdag. Kan du be chefen om delvis andra arbetsuppgifter, byta arbetspass eller liknande? Ett tredje alternativ är att göra dig ”tråkigare”. Inled inte konversationer och bjud inte på dina tankar och känslor till narcissisten. Skydda din energi med hjälp av visuliseringar och "stäng" ner din egen energi (aura) i närheten av narcisissten. Det bästa är nämligen om narcissisten tappar intresse för dig och vänder sitt behov av narcissistisk näring åt annat håll. Tyvärr innebär det att någon annan kommer att drabbas, men det är den krassa verkligheten för narcissisten. Hen söker alltid efter ett "känslomässigt byte." Om narcisissten är din chef finns tyvärr bara en sak att göra - sök dig där ifrån.

Kan en narcissist förändras? En psykolog skulle svara: högst osannolikt. Eftersom det handlar om en personlighetsstörning så är dessa oerhört svåra att komma tillrätta med genom terapi. Att narcissisten skulle söka sig till terapi är dessutom inte heller sannolikt, eftersom narcissister inte gör fel (enligt dem själva). Som Reikiterapeut har jag inställningen att allt kan helas, så ja – om narcissisten vill återknyta kontakten med sina inre känslor och själens hela register – så är det fullt möjligt. Fråga är bara under vilka omständigheter hen skulle vilja det? Det behövs en extraordinär händelse eller situation för att frammana den motivation som krävs för att narcissisten ska vilja ta av sig sin mask och möta sig själv. Men ingenting är omöjligt.

Låttips: Vill du hitta styrkan att bryta med en narcissist (partner, familjemedlem, vän...) Lyssna gärna till GLENDAS låt Avbryt inte mig på Spotify. Textförfattare är min fru Christina Alvelin (jag står för sång och musik).

Narcissister är experter på härskartekniker, läs mer http://www.narcissism.se/harskartekniker 

Högkänsliga/HSP är lätta offer för känsliga/sårade narcisisster och många känsliga narcisisster är själva högkänsliga. Läs mer https://hsperson.org/narcissism

----------------------------------------

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »
Hermes stav som symbol för kundalini Hermes stav som symbol för kundalini
När kundalini vaknar....
Kundalini brukar kallas för ”medvetandets energi”.  Termen betyder ”djupt ihoprullad” på sanskrit och har sitt ursprung i hinduistisk mytologi. Myten säger att energin (en gudinna enligt hinduismen) ligger ihoprullad som en eller två ormar längst ner vid vår ryggrad. När energin/gudinnan väcks så "reser sig ormarna” och om energin får färdas framgångsrikt från rotchakrat upp till kronchakrat så når människan upplysning när ”gudinnan” förenar sig med ”guden” i kronchakrat.  Människans själ (atman) uppnår då frälsning genom att bli en del av världssjälen (brahman) och reinkarnationskedjan kan brytas (för den som så vill). Samma perspektiv återfinns i den egyptisk/grekiska filosofin hermetismen, där människan anses innehålla en gudomlig ande-gnista som vi kan väcka och expandera (representeras av Hermes stav, se bilden). Yogis och mystiker kan öva och förbereda sig ett helt liv efter för att resa denna slumrande energi, medan andra väcker den oavsiktlig i samband med t ex en livskris.

Kundalini i biblisk tolkning
Flera mystiska skolor och religiösa kärnbudskap handlar om att nå himmelriket, nirvana eller liknande efter en initiering i ett djupt andligt
medvetandetillstånd. I en kristen tolkning av upplysningen så representeras energin av den helige ande och den symboliseras vanligtvis av en duva eller en eld. En tolkning av Apostlagärningarna i Bibeln är att Jesus lärde att Guds rike är en kraft inom människan, när den heliga ande kommer över henne ( Acts 1:8). Alltså, samma princip som för kundaliniresningen som väcker individens andliga energi och reser den till fulländning. Själva ”resningen” genom chakrana kan översättas till det kristna ”själens mörka natt”, där en människans motiv, verklighetsuppfattning, förehavanden etc. prövas innan hon kan nå frälsningen (upplysningen). Det kan också liknas vid den katolska idén om skärselden, som är den plats som själarna befinner sig på för att sona sina synder innan de får tillträde till saligheten, fast här med den viktiga skillnaden att denna skärseld sker före döden och saligheten är något som kan nås i detta liv. ”Utrensningen” av synd (dvs blockerad/tung/mörk energi samt egobaserade drivkrafter) kan bli tuff om personen har så kallade synder på sitt samvete. Synd kan med andra ord här förstås som att ha agerat utifrån egot och utrensningen av mörk energi är att släppa taget om energi med brist på ljus. Utrensningen/den mörka natten/skärselden är en förberedelse inför att kunna hantera och leva med det transpersonella kärleksmedvetandet.

Kundalinisyndrom
En kundaliniresning som sker oväntat och för häftigt kan trigga rädslor hos den som inte är beredd på att möta sina skuggsidor och/eller inte förstår vad hen är med om. Det finns berättelser om kundalinivaknande som lett till psykisk ohälsa, så kallat "kundalinisyndrom". Ett andligt uppvaknande kan indirekt påverka en persons psykiska funktioner men det är viktigt att förstå att den andliga resan inte i sig skapar problem. Den psykiska sårbarheten har i så fall redan funnits latent hos individen och ohälsan utlöses vid stress, kopplad till ett övermått av psykisk stimulans. Denna ”risk” vid andliga övningar finns inom alla religioner och mystiska praktiker, inte bara kopplat till den praktik som använder kundalinimetaforen. Kundalinienergin har således fått ett oförtjänt ”dåligt rykte” i b la kristen diskurs. Samma fenomen kan nämligen ses hos till exempel kristna sökare som gör pilgrimsresor till Jerusalem och som får svårigheter att härbergera sina upplevelser. Ohälsan hade med största sannolikhet inträffat förr eller senare ändå, med utlöst av en annan stressfaktor. Att vara andligt sökande är med andra ord inte mer riskfyllt än att leva och utforska sitt liv i övrigt  - vi behöver alltid vara uppmärksamma på hur vi mår och förebygga psykiska ohälsa. Och skulle vi ändå hamna i en obalans med kundalinienergin så finns det hjälp att få - inte minst av Reikin. 

Kundalini Reiki
En komplett kundaliniresning i samtliga chakran innebär, i ljuset av Reiki, att uppnå ett transpersonellt kärleksmedvetande. Att "väcka" energin, som vi gör med Kundalini Reiki, är där emot inte samma sak som en kundaliniresning. Med Kundalini Reiki så väcks energin på ett mjukt sätt och till en grad som är perfekt för dig. Om du redan har varit med om en kundaliniresning så kan Kundalini Reiki å andra sidan hjälpa dig att integrera energin och bli mer medveten om din energikanal. Att utvecklas med kundalinikraften är att genom en kontakt med världssjälen få kontroll över sitt liv och kunna skapa det liv vi innerst inne önskar... med den transpersonella kärleken som ledstjärna.  Kundalini Reiki är en frekvens av Reiki som kanaliserats och spridits av dansken Ole Gabrielsen. Energin vidgar nadin (kroppens huvudsakliga energimeridian) och chakrana och därigenom ökar vår förmåga att ladda energi från moder jord. Samtidigt finställer den ditt chakrasystem ytterligare som ett redskap för Reiki.
.....................................................

Du kanske även vill läsa om att hitta ur en andlig kris.

Mer lästips:
Rosenkorsarna är ett aktivt sällskap med rötter i hermetismen som beskriver kundalinivaknandet som att "andegnistan vaknar", och med det en längtan efter "gnosis"/gudomlig kunskap. Läs mer: https://rosenkorset.se/utforskning-1/ 

Om Jesus och kundalini:
https://luthar.com/2010/03/08/the-gospel-of-jesus-decoded-christ-and-kundalini-part-1-by-michael-bowes/
https://www.crystalinks.com/kundalini.html


© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.
Läs hela inlägget »

När det är som mörkast, då är också förändringspotentialen som störst. Det är något jag har fått erfara på ett rent personligt plan. Samma sak är det med en kris som drabbar hela samhället. Eller till och med hela världen. Är det någon gång vi har chans att verkligen ställa om till ett liv som är mer hållbart, mer lustfyllt och livsbejakande – ja då är det när det ser som mörkast ut. Denna pandemi säger till oss; vad vill du med ditt liv? Mitt i tragiken, för alla som blivit svårt sjuka eller förlorat någon, så börjar många samtidigt att leva mer. Det som redan skavde tidigare, innan Corona, skaver antagligen mer nu och sätter fingret på att livet är till för att levas. Nu, inte sen. Om morgondagen vet vi inget. Har du funderat på att börja studera – gör det nu. Vill du egentligen arbeta mindre för att kunna leva mer – planera för det nu. Vill du starta eget – dyk ner i digitaliseringstrenderna och plöj din egen väg, och gör det nu. Känns livet ändå ganska okej så kan det vara läge att finstämma det trappsteg som du befinner dig på. Leva lite mer ärligt och avslappnat, med sinnesro. 

"Vårt sätt att leva tillsammans kommer att ändras" är titeln på en antologi där jag medverkade för 10 år sedan under min tid som skribent i den gröna tankesmedjan Cogito. Titeln har blivit en fras som jag upprepat för mig själv nu i pendamin. Vi kommer att under långt tid framöver att ändra mycket av social interaktion och rörlighet. Många hoppas nu därför att pandemin blir en bräcka mot både ett uthålligare och hållbarare samhälle. Är du en av dem, som är redo för mindre fossilberoende och mer genomtänkta konsumtionsval? Så här i backspegeln kan jag konstatera att många av de livsstilsval jag gjort har varit en förberedelse inför den situation vi har nu med distansarbete och färre res- och shoppingmöjligheter. De saker jag är mest tacksam för i livet - mitt hem, min familj och min sinnesro, har pandemin inte ruckat. Tack vare min egen resiliense kan jag bidra till att hjälpa andra som inte har inte lika stabil situation. Även det är jag tacksam för. Kanske är du i en situation, precis som jag en gång var, där stressen blivit ett normaltillstånd? Där det känns konstigt om du för en gång skull INTE är pressad från olika håll och ständigt förhandlar med sig själv om hur mycket som ska tryckas in i almanackan? Denna pandemitid är DIN tid. Vad väntar du på? Tillsammans kommer vi att skapa något bättre - hållbarhet både för samhällen, organisationer och människor. 

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »

Reiki enligt den ursprungliga Japanska läran kallas för ”Usui Shiki Ryoho" - Usuis metod för naturligt helande. Ryoho betyder att det är ett system för en andlig utvecklingsväg - en praktik för uppvaknande eller upplysning. 

Upplysning anses av de flesta andliga lärare vara något som sker i en plötslig insikt genom meditation/uppenbarelse eller liknande. Det är inget som kan "tänkas fram" eller uppnås genom viljeansträning. Vi kan däremot välja attityd och hur vi behandlar våra medmänniskor och så att säga "bädda" för andliga insikter.  Att leva i andlighet utifrån ett Reiki-perspektiv är därför något vidare än att leta efter upplysning - det är att leva från hjärtat. Det är att låta kärleken vara ledsjärnan, ha distans till egots drivkrafter och hitta balansen mellan alla olika aspekter av vad det är att vara människa. Även världsreligionerna handlar ytterst om samma sak – att kärleken är viktigast. Oavsett om du är religiös eller ej, så kommer du med Reikin att fortsätta på den väg som är menad för dig. Våra föreställningar om sanningens natur är inte det viktigaste, utan att agera med ödmjukhet, tacksamhet och kärlek till vår nästa.

En vanlig missuppfattning är att andligt växande handlar om att utplåna egot. Och så har det varit traditionellt inom hårt disciplinerade grenar av flera religioner, med askes och självpåtagen isolering. Att undandra sig den materiella världen, relationer och kunna ignorera kroppens behov har varit liktydigt med att resan in till själen är ”på riktigt”. Det har fungerat för många, men det är samtidigt en elitistisk syn på andligt växande, förunnat några få. Det har heller inte har så mycket med kärleksbudskapet att göra. Den finns ingen naturlag som säger att munken som lever 10 år i isolering i en grotta har större förutsättningar att leva från hjärtat, än till exempel 3-barns mamman i ett hyreshus i förorten. Hon som sliter ut kroppen i ett städjobb på dagarna och nattvandrar på helgen och drillar barnen i deras läxor på vardagkvällarna. Henne, vars enda drivkraft bor i hjärtat; att barnen ska få ett bättre liv. 

Vi finns på den här jorden för att få vara människor. Andlighet är att ha kontakt med vår själ/en källa större än vårt ego, men det är också att hylla det mänskliga: slitet, svetten och våra önskningar om livet. Det viktiga är att önskningarna kommer från hjärtat och inte sker på bekostna av andra. Det är att kunna släppa taget om det som inte är avsett för mig, förlåta och försonas med de oförrätter jag utsätts för. Liksom att förlåta mig själv för de oförrätter jag ibland utsätter andra för. Att älska oss själva och andra, trots fel och brister. För tänk – hur ”svårt” är det att göra rätt för den som valt bort nära relationer och livsmål. Hen behöver ju inte konfronteras med pengabrist till hyran, karriärmisslyckanden, sjuka anhöriga eller trotsiga barn. Ju färre nära relationer och värdsliga ting vi utsätter oss för, desto lättare är det naturligtvis att inte göra egoistiska saker… Den verkligt stora utmaningen är att kunna leva med frid i sinnet, villkorslös kärlek och samtidigt ha energibindningar till andra människor, jobbet, hemmet osv.

Andligt växande handlar också om att förstå att jag har rätt till mitt perspektiv, men att mitt perspektiv är partikulärt. Ingen kan konceptualisera den universella sanningen av det enkla skälet att verkligheten alltid är beroende av ett subjekt som varseblir det. Även när vi i meditation kan släppta taget om vår personlighet och uppleva enhet med alltet, så är denna upplevelse i samma ögonblick som vi försöker tänka/verbalisera den, dömd att vara partikulär. Inom den kinesiska filosofin taoism kallas detta fenomen för Tao. Verklighetens yttersta natur är Tao och i samma ögonblick som vi försöker säga vad Tao är, är det inte Tao längre. (Inom fysiken är det närbesläktat med teorin om kvantmekanik och i västerländsk filosofi med fenomenologin).

Allt jag skriver om är med andra ord bara mitt perspektiv. Om du hittar något här som tilltalar dig så är det ju bra, om du inte gör det är det också bra. Det betyder där emot inte att allt är relativt. Det finns rätt och orätt eftersom det finns lidande och vägar att minska lidande (kärlek). 

Andlighet är att komma i kontakt med hjärtat (själen) och att våga låta det vägleda oss. I takt med att vi växer i vår andlighet kan vi även bli mer mediala. Det betyder att få tillgång till en större känslighet för hur saker hänger ihop – så att säga öppna "det tredje ögat"/utveckla det sjätte sinnet. Alla föds med mediala gåvor av något slag och andligt växande kan vara använda denna gåva för mänskligheten.  Hur det gestaltas finns det inte ett svar på. Det är det som är livet – att du ska upptäcka din egen sanning. Varje individ kan liknas vi ett unikt "blomfrö" som under goda förutsättningar blommar ut i sin fulla prakt. Reikin är som ett gödningsmedel som hjälper till att få fart på de processer som redan är ämnat att bli. Reikin vattnar fröna - utvecklingspotentialen - inom dig.

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »

I utmanande situationer, så som i en pandemin, ställs ofta saker på sin spets. Tidigare orosmoment kan få ökad styrka och nya orosmoln tillkommer. Dessutom påverkas vi av andra människors rädsla. Om vi lever med en väldigt orolig partner eller har oroliga kollegor på jobbet kan vi behöva rusta oss inför att kunna hjälpa andra och inte dras med i en negativ spiral av tilltagande katastroftänkande. Oro och rädsla smittar, precis som stress! Vi ska ha respekt för pandemin och gör vad vi kan för att skydda oss, men utan att förlora perspektivet. Många saker är fortfarande långt mer riskfyllt än att drabbas av coronaviruset. Luftföroreningar, välfärdssjukdomar, trafiken.... Det finns mängder av orsaker till att vi blir sjuka och dör. Vet du vad du bör du oroa dig mest för egentligen?

För andra är det kanske inte oron som blir utmaningen i Coronatider, utan rädslan för ensamhet och att inte ha massa planer för helgen eller semestern. För den som är van vid att rusa blint genom livet kan social distansiering bli ett gyllene tillfälle att titta närmare på sig själv. Vem är jag, utan alla aktiviteter och människor runt mig? Hur mycket av det liv jag lever sker på ren rutin för att det förväntas av mig? Att plötsligt ha massa fri tid kan vara ångestskapande genom alla nya funderingar. När bruset runt omkring oss stillnar så bubblar det upp tankar och känslor till ytan som vi gjort vårt bästa för att inte behöva kännas vid. Rädslan för Corona kan då bli förstärkt av andra rädslor, som vi lyckats trycka tillbaka under ordinära förhållanden. Denna mekanism kallas för "projecering" inom psykologin. Det betyder att Corona får klä skott för andra orosmoln, till exempel oro för den ovissa framtiden som alltid ligger och skavar under ytan, och som nu istället riktas mot något konkret - viruset.

Det goda nyheten är att krisreaktioner kan frammana både det bästa och det sämsta i människan. I kriser har vi störst möjlighet att skapa förändring i vårt liv. Vi kan titta på oss själva i ett nytt ljus och värdera vad som verkligen är viktigt. Vi kontrollerar inte allt, vi äger inte livet. Det vi däremot kan kontrollera är våra reaktioner. Med ett inre lugn så kan vi agera rationellt och rikta handlingskraften till de områden där de gör störst nytta. I väntan på Coronavaccinet - vill du vaccinera dig själv med ett inre lugn? Sortera i dina orosmoln och värdera vad som är reell risk och vilka risker du i själva verket överdriver? Titta på checklistan. Skriv ut och sätt upp som en daglig påminnelse.  Vill du prata om det som står där och vad det betyder? Hör av dig!

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:

Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »

”Ångest, ångest är min arvedel,
min strupes sår,
mitt hjärtas skri i världen.”

Orden är poeten Per Lagerkvist kända inledning på en dikt om ångest. Den beskriver den nattsvarta verklighet som lurar som ett avgrundsdjup vid sidan av vår livsväg. Ångest är faktiskt den vanligaste orsaken till att människor söker hjälp hos en psykolog. Vissa kan leva ett helt liv utan att trilla i ”ångestgropen”, andra faller hela vägen till botten. Någon annan befinner sig vid kanten hela tiden, med en ständigt malande oro om vad som kan hända eller borde hända.

Är ångesten vår arvedel eller går det att bli fri?  För den som aldrig upplev kraftig ångest kan fråga tyckas trivial. Nu menar jag inte ångest av typen bakfylleångest eller jag-har-lite-ångest-inför-provet-i-skolan. Jag menar RIKTIGT kraftig ångest med ren och skär fasa. Den ångest som skapar känslan av att vilja ”snegla efter något vasst” eller nu borde - jag - lyfta - luren - och - ringa - psyket – ångest. Den ångesten menar jag. Personer som aldrig känt desperation kan tro att ångest är ett tecken på svaghet, men jag tänker att det är tvärt om.  Att befinna sig i ångestens skräcklandskap och härbärgera alla dessa känslor och ändå fortsätta kämpa varje dag, det är styrka.

Tyvärr är det alldeles för många som inte får rätt hjälp med sin ångest. Vi ska inte behöva använda vår styrka till att stå ut med ångest och samla ihop vår splittrade person dag för dag, utan förtjänar få verktyg som gör att vi kan rikta energin till något skapande och uppbyggligt i stället. För att ha ångest tar energi, massvis med energi! All denna energi kan användas till något konstruktivt istället – träna, plugga, resa, göra karriär eller engagera sig i en förening… Leva livet fullt ut helt enkelt.

Första steget till att bli fri från ångest är att acceptera att den finns där; ”Jag har ångest”. Andra steget är att acceptera att ångesten inte är DU. Ångest är en känsla som oftast följer av en orostanke. Du ÄR inte dina känslor och du ÄR inte dina tankar, även om det kan kännas så. När du väl har accepterat att ångestgropen finns vid din sida och att du ibland trillar i eller kanske till och med ständigt är där, så är tredje steget att ta hjälp.

Ångest kommer i olika former. Det finns generaliserad ångest (GAD) som gör oss småoroliga för allt. Det finns panikångest som gör oss panikslagna inför vissa situationer eller till och med helt utan anledning. Det finns tvångstankar (OCD) som gör oss livrädda för oss själva och social ångest som gör oss rädda för andra. Det finns PTSD ångest över upplevelser som skadat oss. Det finns existentiell ångest som är förtvivlan över själva det faktum att finnas till. Och så finns ångesten vill kanske pratar minst om – dödsångesten. Ångesten att förlora anhöriga eller att inte veta vad som väntar på andra sidan. Eftersom det finns olika slags ångest så finns det även olika metoder och terapier som hjälper mer eller mindre bra. Att du har ångest är inte ditt fel, men det kan bara vara ditt ansvar att bli hel och ångestfri. Om du har sökt hjälp som inte fungerat så är det viktigt att inte ge upp. Du kommer att hitta rätt, det finns ingen ångest som inte går att göra upp med. Om du vill.

Steg 4, när du hittat rätt hjälp, är det dags att förstå vad din ångest vill säga dig. Ångesten bär nämligen på ett budskap. Av vilken anledning slinter du ner i ångestgropen? Kanske finns det inte bara EN anledning. Kanske ångesten vill säga att du borde ta itu med någon gammal föreställning som förmörkar ditt inre? Eller behöver du se sanningen i vitögat och ta farväl av något/någon som inte är bra i ditt liv? Eller är det ett tecken på att du ska tillföra något i ditt liv, är det något som fattas dig? Ett blir fri från ångest är att hitta sin egen livsbalans och leva genuint som den du är. Så ja, kanske är ångesten vår arvedel, men inte som en evig arvsynd, utan som en uppmaning: Gör upp med ångesten, vinn tillbaka dig själv och få energin att skapa det liv du innerst inne vill.

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »

Enligt det energimedicinska synsättet så består människan inte bara av en fysisk kropp utan även av flera "subtila kroppar". De subtila kropparna  består av mer förfinade vågor av energi än den fysiska kroppen som är väldigt tät energimassa (materia). Healing är ett sätt att rikta behandling till dessa subtila kroppar och healing kan delas in i tre övergripande former:

Teknisk healing – t ex akupressur som handlar om att fysiskt frigöra ett utrymme för livsenergin. Teknisk healing inriktar sig på den fysiska kroppen för att den i sin tur ska påverka våra subtila kroppar (se mer om subtila kroppar lite längre ner).

Manuell healing – att med hjälp av healerns egen energi påverka klientens subtila kroppar. Manuell healing kan vara verksam, men det finns även risker förknippade. Eftersom terapeuten ska manipulera klientens energifält gäller det att terapeuten vet precis vad den gör, annars kan det få effekter som inte är önskvärda. En annan risk är att terapeuten tömmer sig själv på sin egen energi, för att hjälpa sin klient.

Kanaliserad/Utstrålande healing – healern/terapeuten skapar en port till universums oändliga tillgång av helande energi. Healingen verkar direkt på alla de subtila kropparna. Denna healing kan inte "gå fel".

Många healers kombinerar de olika healingformerna genom att till exempel låta Reiki verka på orsaksnivå och en teknisk eller manuell healing på symptomnivå. Vilken healing form som är mest verksam beror på terapeutens individuella förmågor och klientens behov. En del menar att teknik och manuell inblandning är överflödigt, medan andra ser det som ett sätt att komma djupare in på specifika problem hos klienten.  

Reiki är en form av kanaliserad healing, det vill säga att Reiki healern är en kanal för universums läkande energi. Healerns roll är relativt passiv och innebär "bara" att öppna upp för och överlämna sig till den universella kärleken, bortom personligheten. Det kombineras med avsikt att rikta healingen till den specifika klienten. En Reiki healer kan ofta även identifiera klientens symtom eller intuitivt veta vad som är fel och att dela med sig av denna information till klienten. 

Healingen fungerar på så vis att healern i en meditativ upplevelse når en djup nivå av kärlek, enighet och/eller personlig vision av Gudomlighet och riktar det tillståndet mot mottagaren. Inom Reikin gör vi detta genom att skapa kontakt  genom symbolmeditation. En erfaren healer kan även framkalla intensiva hjärnvågsmönster av alfa-, beta,- och deltavågar och som bidrar ytterligare till healingen. Detta sker genom att klientens hjärnvågor synkroniseras med healerns. En av de starkaste healingupplevelserna i den kanaliserade healingen är en djup känsla av överlämnande, fulländning och tacksamhet till livet. 

Vad är subtila kroppar?
De subtila kropparna är olika slags kraftfält som tillsammans med den fysiska kroppen utgör en persons hela väsen. Det finns lite olika sätt att beskriva de subtila kropparna på och hur många de är i antal.  I västerländsk tradition pratar man ofta om auran/eteriska kroppen, astralkroppen, mentalkroppen och kausalkroppen.

Den eteriska kroppen är det som vi ser eller känner i andra människors aura. Den ligger nära vår fysiska kropp och återspeglar vår hälsa/flödet av livsenergin och tillståndet i de andra subtila kropparna. Auran sägs även skapa instinktiva rädslor som skydd för vår fysiska kropp, t ex att inte gå för nära klippkanter eller simma på för djupt vatten. Forskningen har hittills inte kunnat bevisa existensen av en aura men i vardaglig kunskap så är det den karisma eller ”känsla” en människa lämnar runt sig. Det finns olika antaganden om hur stor utsträckning auran har i och utanför rumtiden, men för den som utvecklat sitt sjätte sinne så är auran en källa till mer information eftersom den både ses och kännas. Empaten kan känna andras aura ”som sin egen” då dennes aura kan smälta ihop med andras aura. Det är alltså viktigt som healer att lära sig att skilja på sin egen energi och klientens. En healer måste även alltid träna sig i att frigöra sig från subjektivitet, genom kontemplation. Egna personliga värderingar och trosuppfattningar och känslor måste läggas åt sidan för att kunna hjälpa någon annan på djupet.

Den andra nivån är astralkroppen och den kallas ibland även för känslokroppen. Med denna kropp kan shamaner göra själsresor i den astrala dimensionen. Shamanresor är en form av manuell healing som syftar till att reparera skador i astralkroppen, genom så kallad soul retrivial. Traditionell shamansim ser resorna som ett sätt att "hämta hem förlorade själsbitar".  Ur ett nutida shamanskt Reikiperspektiv ser jag det inte som att "bitar" förloras utan det handlar just om att läka astralkroppens minnen och öka graden av kontakt med själen. Eftersom känslorna skapas i denna sfär är det här många sjukdomar har sitt ursprung.

Den tredje nivån är mentalkroppen som är kopplad till alla våra tankar och vårt ego, men även mer abstrakta idéer så som vår livsfilosofi. Även här kan skapas grund för sjukdom om vi lever i mentala föreställningar som inte är bra för oss. Den sista nivån är kausalkroppen, vårt högre jag/själen. Målet för meditation, bön och andliga övningar är ofta att få kontakt med detta tillstånd. Det högre jaget är förbundet med universums ovillkorliga kärlek. Kausalkroppen kan även upplevas i form av vår intuition, ibland som en stark drivande känsla, en aha-upplevelse eller som en viskning om vad som ska hända.

I Reiki strömmar energin till samtliga nivåer; auran/eteriska kroppen och den emotionella och mentala kroppen. Energin går dit den behövs bäst. Reikin omfattar även kausalkroppen eller ”själen” och skapar utrymmet för klienten att komma i närmare kontakt med sin kausalkropp. Kontakten med kausalkroppen är något mer oförutsägbar eftersom den inträffar av ”nåd” och beror på klientens inställning. En stark upplevelse av kausalkroppen handlar om att släppa taget om rädslan och vara totalt överlämnad till något bortom självet  – den universella kraften av hundra procent ljus och kärlek.

 --------------------------------
Texten är bland annat inspirerad av den holistiska läkaren Dr Helen E Dziemidkos bok: Energimedicin. En banbrytande vägledning till komplementära behandlingsmetoder.
---------------------------------
Du kanske också vill läsa Kan man förlora en bit av själen?

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »

Är du nyfiken på attraktionslagen? När den funkar och varför? I korthet handlar det om att "lika attraherar lika" och för att få det du vill ha måste din energi överenstämma med energin hos de personer/situationer du vill attrahera.

Attraktionslagen är bara en av flera sprituella lagar i universum, du måste till exempel även agera utifrån din intention. Få personer har fullständig kontroll över tillvarons alla aspekter. De flesta av oss befinner sig i ett liv med både gott och ont, bra och dåligt. Och det är helt okej att inte vara prefekt! Det kallas att vara människa... Om vi kan släppa tron att vi själva och våra liv måste bli perfekta så har vi en bra grund att stå på för att faktiskt skapa förbättringar. 

När jag möter personer som kämpar med att öka sin energi så tittar jag på om de av misstag attraherar situationer/människor som de inte vill ha i sina liv. Om du omedvetet drar till dig negativa personer eller situationer kommer det att stjäla din energi från att uppnå det du faktiskt vill ha. Ett vanligt misstag är att tro att det räcker att ”be” universum om det man vill, utan att ta hänsyn till alla andra föreställningar som kan motverka det du vill. Om du till exempel ber om "ett lugnare tempo i mitt liv”, men samtidigt går omkring med föreställningen ”bäst att inte tacka nej till att följa med på x, jag kanske missar något”, så är din energi inställd på rädslan att missa något. Föreställningar som återkommer (och inte bara är förflugna tankar) väger ofta tyngre energimässigt än alla våra goda föresatser. Rädslan för att missa något gör att du fullt ut inte vågar ta det lugnare, utan tvärt om drar till dig situationer som kräver ett fortsatt högt tempo.

Rädslor kan vara mer eller mindre omedvetna. Om du verkligen vill uppnå något, så måste varenda cell i din kropp vara överens med dig om att du faktiskt vill. En bra jämförelse är hur djur reagerar på människors rädslor och motstridiga signaler. Jag hade en gång en unghäst (en väldigt bra läromästare för mig, även om det var jag som skulle ”lära upp honom”). Han var expert på att utnyttja min rädsla. Om jag inte till hundra procent trodde på det jag bad honom om, utan någon liten ynka procent istället oroade sig för att det inte skulle fungera, så kände han det direkt. Och då utnyttjade han den ynka procenten till max och passade på att busa istället. Det var väldigt lärorikt att förstå att även om jag kunde tro att ”nu är jag 100 procent bestämd” så visade hästen alltid mig om det var sant eller inte. På liknande sätt är det med energin i universum och attraktionslagen. Du kan ha tur och ha en välvillighetstolkande häst som gör vad den tror att du vill, även om du ger motstridiga signaler. Men i vissa frågor rider du istället på en busig snararare än bussig häst. Det kommer då att visa sig om du ger mixade signaler. Har du svårt att få vad du vill ha? Det kan bero på rädslor, men också på att du inte vill ha det till 100 procent. Vet du vad du verkligen vill? 

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »

Reiki är en energiterapi som läker på flera olika nivåer. En nivå handlar om vår inställning eller vårt "mindset" till livet och vår andliga utvecklingsväg.

Legenden om Reikins ursprung är att det var en buddhistisk munk vid namn Mikao Usui som återupptäckte Reikin i början av 1900-talet. Detta efter 21 dagars fastande och meditation vid Kurama Mountain utanför Kyoto i Japan. Bakgrunden var att han sökte den helandeteknik som andra andliga lärare  (så som Buddha och Jesus) använt sig av tidigare i historien.

Inledningsvis var han övertygad om att Reikin i sig självt rådde bot på alla slags problem. Han besökte Kyotos fattigkvarter och helade både fysiska och psykiska åkommor bland dem han mötte, utan krav på motprestation. Han såg hur många blev hjälpta och Usui förutsatte att de därmed skulle ta chansen att förändra sina liv. Till hans förvåning mötte han samma människor igen efter en tid och fann att de återfått sina tidigare problem. Trots bot förmådde de inte förändra sina liv, utan insjuknade på nytt. Usui drog slutsatsen att hjälp inte kan vara en ”one-way-street”. Den som blir hjälpt måste själv aktivt välja att ta ansvar för sitt mående och göra en egen insats. Han formulerade ett antal principer, kallade Reikiidealen, som han ansåg borde prägla "mindsetet" hos den som söker läkning och helande genom Reiki.

I modern version är idealen sammanfattande så här:

Bara för idag...
- ska jag släppa all min ilska
- ska jag släppa all min oro
- ska jag känna tacksamhet
- ska jag utföra mitt arbete hederligt och ansvarsfullt
- ska jag vara vänlig mot alla jag möter

Reiki är alltså mer än att ta emot och förmedla energi med hjälp av meditation. Det är även en inställning till sig själv och andra människor. Att förändra inställning kan ta tid. Att förändra sin energinivå varaktigt åstadkoms därför inte heller av en quick fix, om du till exempel även behöver förändra dina tanke- eller beteendemönster. 

Att praktisera Reiki är med andra ord att varje dag välja ett ödmjukt förhållningssätt till livet. Det är ibland lättare sagt än gjort ;-) Inte heller jag lyckas varje dag. Men att ha idealen som rättesnöre - det är Reiki.

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »
Är Reiki förenligt med religiös tro? Kan till exempel en kristen, muslim, jude eller hindu praktisera Reiki? Till och med en ateist? 

Reiki är inte religion, utan ett andligt hantverk. Även en ateist kan vara spirituell och oavsett tro kan Reiki fördjupa din kontakt med din livsenergi. Reiki är med andra ord en praktik, på samma sätt som yoga eller qigong. Alla kristna, muslimer etc vill inte utöva yoga pga yogans andliga förtecken, medan andra inte ser något problem. Samma sak med Reiki! Upphovmannen själv, Mikao Usui, såg Reiki som en konstform  - the secret art of inviting hapiness. 

En del blandar samman Reiki med "New Age" och kanske är det detta som gjort att i synnerhet kristna röster ifrågasatt Reiki. "Du skall inga andra gudar hava jämte mig", lyder ju det första budet. Man tänker sig att Reiki är en magisk ritual, bortom Gud. Å andra sidan är handpåläggning i syfte att hela, s.k helbrädagörelse, ett vitalt inslag i vissa kristna församlingar, medan andra förkastar det helt. Här skilja sig de lärde åt om vilka andliga konstformer som ska få existera, även inom en och samma religion. 

Den uråldrig Reikin kan beskrivas som en meditationsteknik. Meditationstekniken kan blandas med shamanska inslag, men inte nödvändigtvis. Mikao Usui sägs ha varit en buddhist eller shintôistisk präst, men sannolikt var hans andliga hemmavist en synkretisk blandning av buddhism, taoism, shintoism och shugendō/japansk shamanism med magiska ritualer.

För den andligt sökande är det ju förstås av intresse vad ”livsenergin” egentligen är för något. Var kommer den ifrån? Det ligger nära tillhands att lägga ett religiöst filter på livsenergins ursprung, men det är inte nödvändigt. I buddhismen finns ingen a' priori tro på gudar eller gudinnor, även om vi i vår "illusioriska verklighet" kan ha en erfarenhet av gud eller gudomligheter. Shintô å andra sidan betyder "gudarnas väg" och i denna naturreligion är kontakt med gudar och avlidnas andar viktig. För många av dagens Reiki-utövare finns det bara en enda Gud/källa till Reikin. Det är okänt hur Usui valde att se på den yttersta verkligheten och varje Reiki utövare är fri att göra sin tolkning. Livsenergin kan representera energin i moder jord, den ursprungliga energin i universum, eller något annat. Vi kan ta hjälp av tro på andeväsen i helandet eller inte. Det som är gemensamt för all Reiki är att det bara innehåller 100 % ljus och kärleksfull energi. Reikin kan ses som en gåva från Gud eller en aspekt av Gud för den som tror på Gud, eller helt enkelt som en energi med många olika frekvenser som upplevs olika beroende på vem som ger och vem som tar emot. Åtskilliga vittnesutsagor visar att metoden fungerar för helande och läkande, oavett din bakgrund och livsåskådning.

För mig är Reiki ett redskap i min eklektiska syn på andlighet, där jag kan förena skenbart olika trossatser i ett helande hantverk. Reiki kan alltså vara en inspirationskälla i det andliga växandet, oavsett vad du tror på eller kommer att tro på i framtiden. Mahatma Gandhi har sagt det så bra;

“I came to the conclusion long ago that all religions were true and that also that all had some error in them, and while I hold by my own religion, I should hold other religions as dear as Hinduism. So we can only pray, if we were Hindus, not that a Christian should become a Hindu; but our innermost prayer should be that a Hindu should become a better Hindu, a Muslim a better Muslim, and a Christian a better Christian”.

Läs mer: https://www.reiki.org/reiki-christians
https://www.shingon-reiki.com/reiki-and-shamanism/

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.
Läs hela inlägget »

Är du typen som går igång på litteratur med löften om "healingkoder"? Jag själv kan villigt räcka upp handen på detta, även om jag med åren blivit mer försiktig med att köpa enkla recept på komplexa frågor. 

Kanske har du, precis som jag, läst en självhjälpsbok och tänkt att “Nu fattar jag hur jag ska tänka”, för att i nästa stund undra “Varför fungerar det inte”? Det har jag, fler gånger, och tyvärr känt mig ganska misslyckad. Varför fungerar det för andra men inte för mig?

Svaret är: för att vi är olika. Det som fungerar för en person kan inte identiskt överföras till en annan. Det finns inget universalrecept till inre och yttre balans. Inga genvägar, inga quick fixes. Även om enkla formuleringar med visdom om livets villkor är självklara i all sin enkelhet, så är det en lång och mödosam resa för många av oss att nå fram till det enkla och självklara.

Vår alldeles unika och personliga kombination av egenskaper gör att varje människa måste hitta sin egen väg i livet, sin egen sanning. Och tur är väl det, att vi inte är kopior av någon annan! Det finns en enorm frihet i att tänka att det faktiskt är jag som är mästare över mitt eget välbefinnande. Men det är såklart frestande att tro att någon annan sitter inne med alla svar.. .  

Du måste alltså hitta din egen kod. Att hitta sin egen kod kräver en del tålamod och arbete. Du kan gärna inspireras av andras koder, beprövad erfarenhet och forskning, men jobbet är ditt. Har du  en väldig “tur” befinner du dig på exakt samma plats mentalt, känslomässigt, biologiskt och andligt som den som delar sin kod för dig och du kan “kopiera” den. Men i de allra flesta fall krävs anpassningar och att du skapar din egen variant med hjälp av en mängd olika koder. Och i takt med att vi mognar och växer kan vi behöver byta ut de koder vi hade igår, till nya koder som passar bättre inför nästa steg i livet.

Att vara en sökare på själens resa kan liknas vid att skala en lök. Varje lager rymmer sina egna utmaningar, anpassade för den utvecklingsnivå som jag befinner mig på. Och för varje lager kommer jag närmare och närmare kärnan av min existens. Det innebär att jag fått byta ut livsstrategier och "koder" efter hand som jag har lärt mig mer. Ett verktyg som fungerat utmärkt under en period har visat sig vara för trubbigt för nästa fas i livet.

Och det är i sin ordning! 

Så lita på att saker kommer att yttra sig för dig i rätt takt, när tiden är mogen. Våga testa dig fram och själens resa blir en källa till glädje och förundran över att finnas till. Helt enkelt ;-)

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »

Varför finns det olika slags Reiki? Är någon variant bättre än de andra?

Har du precis kommit i kontakt med Reiki så kan frågan om vilken sorts Reiki man ska välja kännas som en överkurs. Det är fullt förståeligt och du behöver inte fördjupa dig för att bli hjälpt av en behandling. Vill du utbilda dig själv i Reiki så finns det anledning att veta lite mer. Precis som med all energi så finns det olika frekvenser av Reiki som kan attrahera oss mer eller mindre. Det är naturligt eftersom vi är olika människor, på samma sätt som det är okej att jag gillar jordgubbsglass och att du älskar chokladglass. Den ena smaken är inte bättre än den andra och det går att kombinera både chocklad- och jordgubbskulor för den som vill.

Kunskapen hos en Reiki Master/reikiterapeut är dels en andlig tradition som förmedlas från lärare till elev, dels en egen inre resa i medvetandeutveckling. Många utbildar sig inom denna andliga tradition enbart för sin personliga utvecklings skull och i självhelande syfte. Reikiterapeuten förvaltar ett andligt arv men varje terapeut gör sin egen tolkning av energiarbetet. Reikin har därför förgrenat sig i olika riktningar. Det finns mer som förenar än vad som skiljer grenarna åt.  Det finns ingen mer eller mindre "riktig" Reiki eftersom allt helande sker i ett gränsland mellan energin, utövaren och klienten. En viss Reikiinriktning är därför inte i sig bättre eller har så kallat högre energikvalité. Det faller även på sin egen orimlighet att Reiki eller en speciell variant av Reiki skulle vara den enda vägen till läkande och helande. Många individer med ett öppet hjärtchakra har spontant kontakt med helande energier och en initiering av en lärare är inte alltid nödvändigt.  Initieringar, placeringar, tändningar e.t.c är bara olika sätt att skapa en portal till en viss energifrekvens. Kontakten beror både på sändaren och mottagarens intention och känslighet för energi. En initiering i en frekvens av Reiki innebär inte att andra frekvenser försvinner, det är alltid mottagaren som avgör vilken energi som hen vill bejaka, utforska och tillämpa.

I GBG Reikis kurser så uppmuntras eleven att utforska sina spontana kopplingar till helande energi. Helande är alltid en individuell process utifrån den punkt du befinner dig just nu - andligt, socialt, psykiskt och fysiskt. Olika Reiki-grenar innebär olika initieringar i frekvenserna men all universums energi är tillgänglig för var och en som ber om det med intentionen att hela i sitt arbete, oavsett vad inriktningen kallas. Initieringen i en viss riktning kan snarast ses som en hjälp på traven i att finstämma sitt instrument som healer. Det du ber om kommer du att få, men en initiering kommer att hjälpa dig att lättare känna igen olika frekvenser.

Det finns med andra ord ingen rätt eller fel utbildningsväg, inget hemligt recept som kan kopieras och resultera i en absolut sanning för varenda människa. Universums utveckling består av en oändlig mängd möjligheter, så även varje människas. Avgörande för vem du väljer som lärare bör vara vem du får förtroende för, utifrån de parameterar som är viktiga för DIG. Många elever söker sig till fysiska kurser över veckoslut för att få samtala med flera människor. Andra föredrar självstudier och möten på tu man hand med sin lärare. Många provar även flera Reiki-kurser men för olika lärare, för att få repitition och kompletera med fler perspektiv. Våga prova dig fram. Våga lyssna på andra, men framför allt våga lyssna på dig själv. What ever makes your soul happy - do that! 


© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »

Bloggarkiv

Följ på fb för att få nyheter och erbjudanden.

Står du inför ett vägskäl? Söker du inspiration inför ett beslut? Tarot och orakelkort är symboliska eller så kallat arketypiska bilder som är synkronicerade med din energi. De ger en indikation på vad du kommer att attrahera den närmsta framtiden. De kan ses som portaler till en omedveten kunskap som annars är dold för vårt vardagliga medvetande. Läs mer. 

© Angelas Aylward. Citera gärna, men uppge källan. Nödvändig disclaimer: Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.