Tänk om det finns en skapare, och det är DU. Tänk om universum ytterst består av energi som vibrerar på en oändlig mängd frekvenser. Och om varje frekvens bara existerar som en potential, kan det vi kallar verkligheten bara matrialiseras när ett medvetande varseblir det. Ja, om vi ska tro kvantmekaniken så är allt beroende av medvetande och du är en frekvens i medvetandets hav. Du skapar din egen verklighet genom avsikt. Bli fullständigt medveten om din avsikt och du förändrar inte bara dig själv, utan hela din värld.

Välkommen till en blogg om energiterapi, metafysik och religionsfilosofi. Inspireras om du vill men... "Doubt everything. Find your own light." Buddhist pro-verb.

2019 > 11

HSP, empat, klarkännande, medial - vad är skillnaden?

Har du en extra känslighet men inte riktigt vet vilken etikett som stämmer in på dig? Begreppet högkänslighet eller Highley Sensitive Person (HSP) är en definition skapad av den amerikanska forskaren och psykoterapeuten Elaine N. Aron. Så mycket som 15-20 procent av befolkningen antas ha en kombination av personlighetsdrag som bottnar i ett extra känsligt nervsystem. Känsligheten gör att hjärnan processar sensorisk input lite annorlunda jämfört med andra (www.hspforeningen.se).

En empat kan vara HSP, men behöver inte vara det. Sveriges förening för högkänsliga har ett test som ger en indikation på om du är HSP.  En empat kan känna igen sig i vissa av personlighetsdragen, men skilja sig åt i andra. Empaten kännetecknas av att den stora påverkan andras känslor/sinnesstämning har, inte av all slags yttre stimuli. HSP-personer har till exempel ofta svårt för många parallella arbetsuppgifter, tävlingsmoment eller att prestera under press, vilket inte är ett kännetecken för empaten.

Även om både HSP-personen och empaten påverkas starkt av andras sinnesstämmnig, så särskiljs empaten genom att hen upplever andras känslor precis som sina egna. En HSP känner väldigt lätt av sinnesstämningar och kan börja må dåligt över att någon annan mår dåligt, mendan empaten där emot upplever att det faktiskt är hen SJÄLV som mår dåligt. Det finns så att säga inget filter mellan hens känslor och andras. Empaten kan dock med träning lära sig att känna igen skillnaden mellan sina egna och andras känslor.

En klarkännande (även kallad medial) empat har dessutom en förmåga till upplevelser utanför den 4-dimensionella rumtiden, d v s kan få varsel om framtiden eller få kontakt med avlidnas känsloenergier (i.e "sjätte sinne"). Alla mediala personer har dock inte klarkännandet som "sin förmåga" eller är empater. Medialitet handlar om mottaglighet för energi och information utanför rum-tiden som kan yttra sig i form av klarkännande, men det kan även vara klarseende (klärvoajant), klarhörande eller klarvetande. Många har även en kombination av förmågorna.

Läs mer om vad som karaktäriserar en empat.
Vill du ta reda på om du är HSP, gör testet.

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.
Läs hela inlägget »

Bloggarkiv

Följ på fb för att få nyheter och erbjudanden.

Står du inför ett vägskäl? Söker du inspiration inför ett beslut? Tarot och orakelkort är symboliska eller så kallat arketypiska bilder som är synkronicerade med din energi. De ger en indikation på vad du kommer att attrahera den närmsta framtiden. De kan ses som portaler till en omedveten kunskap som annars är dold för vårt vardagliga medvetande. Prova ett gratis kort eller läs mer. 

© Angelas Aylward. Citera gärna, men uppge källan. Nödvändig disclaimer: Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.