Spritiuell inspiration

- energimedicinbloggen
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

2019 > 09

Har du råkat på ordet "empat" och undrat vad det är? Inte högkänslig, inte empatisk, utan empat. Fortsätt då att läsa.

Om du funderar över om du själv är empat, så önskar jag att det inte behöva ta dig lika lång tid att förstå innebörden av detta personlighetsdrag som det gjorde för mig.

Jag har allt sedan barnsben haft en känsla av att kunna uppfatta saker om människor som andra inte ser. Jag har även vetat när någon undanhåller sanningen, men inte förstått varför det som var tydligt för mig inte var synligt för andra. Jag förstod inte heller varför jag ena stunden kunde må bra, för att i nästa drabbas av jobbiga känslor, utan anledning. Jag undvek människor som jag mådde dåligt av när jag var nära. Inte pga av att de hade gjort mig illa, utan för att vara nära dem påverkade mig starkt. Även platser har påverkat mig starkt utan någon "synbar" anledning och jag kunde undra över varför jag uppfattade dåliga vibbar på en plats som andra inte gjorde.

En empat är nämligen någon som upplever andras känslor som om det vore ens egna. En del empater, som jag själv, kan även känna energi från bortgångna. De flesta empater upplever i synnerhet känslomässiga förnimmelser, men ibland även fysiska smärtor. Att vara empat är att något helt annat än att känna medkänsla med andras smärta, att vara empat är att smärtas själv och inte förstå att det är någon annas känslor. Mekanismen bakom detta kan inte beskrivas vetenskapligt (ännu) men handlar om att empatens aura smälter samman med någon annans energi.

Att vara empat är med andra ord att ha en kraft som kan göra gott för andra. En medveten empat kan hålla isär sin egen energi ifrån andras och stänga till sina "receptorer" så att hen inte påverkas negativt av andras mående.  

För en empat kan energin i andras känslor innehålla information om vilka svårigheter en person brottas med, även svårigheter som hen är omedveten om själv. Viktigt att förstå är dock att kunna känna energin är en sak, att tolka energin är något annat. Empaten är inte automatiskt en bra medmänniska eller rådgivare bara för att hen har tillgång till detta register. För att hjälpa andra krävs rätt inställning, träning och erfarenhet.

Empater har ofta en särskild kontakt med djur eftersom empaten fångar upp djurens känslor på ett omedelbart sätt. Själv har jag till exempel känt smärtförnimelser i min egen kropp som jag i efterhand förstått varit en spegling av mina djurs smärta, när veterinären ställt sin diagnos. 

--------
Är du/tror du att du är empat och vill komma i kontakt med andra empater? Maila vid intresse att vara med i ett empatnätverk.

Ytterst lite finns skrivet på svenska om empater, något mer finns i den engelskspråkiga världen:
Lonerwolf - Are you an empath test.
Super empaths are real says study
HSP, empath or clairsentient
Empathtest.com

Du kanske också vill läsa inlägget HSP, empat, klarkännande, medial - vad är skillnaden?

Läs hela inlägget »

Energiterapi håller ett utrymme för helande.

Vad är det egentligen som skapar balans och helar med Reiki? Svaret skiljer sig lite åt beroende på vem du frågar. Svaret kan också ges på  olika nivåer av helandet. Healing av de subtila kropparna kan du läsa mer om här. En annan nivå är den mellanmänskliga. Inom terapi och coachning brukar man prata om att terapeutens/coachens roll är att "hålla ett utrymme" (holding space) för klienten. Den gemensamma nämnaren i detta perspektiv är ett helande uppstår i ett möte med en annan människa som är fritt fån dömanden. I de flesta andra situationer i livet måste vi förhålla oss till bilder av vilka vi är eller borde vara. När vi möter en annan människa utan dömmanden så finns det en helande potential, oavsett vilken terapiform det rör sig om. Terapeutens inställning av fullkomlig acceptans är viktigare än vilken annan teoribildning som ligger till grund för terapin.

Det engelska uttrycket "holding space" beskrivs väl av The Chopra Center som konsten att vara närvarande med andra. Utrymmet upprätthålls genom att terapeuten skapar en fullständigt trygg miljö utan dömanden och åsdiosätter sitt eget ego med förväntningar om hur saker och ting "borde vara". När terapeuten är totalt närvarande och fokuserad på klientens upplevelse så möjliggörs att hen kan möta och acceptera sig själv utan förbehåll. Första steget till förändring är alltid att acceptera det som är nu. Genom att vara i närvaron av ett "medkännande vittne" kan klienten vila i vittnets/terapeutens bekräftelse. Med Reiki hålls ett utrymme för vad som än behöver helas, hanteras och släppas. Det är fullt naturligt om det bubblar upp jobbiga känslor och tankar som klienten undvikit att bearbeta färdigt av någon anledning. Då finns energiterapeuten där och håller utrymmet så att tunga tankar och känslor kan släppas taget om, en gång för alla.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Följ på fb för att få nyheter och erbjudanden.