Tänk om det finns en skapare, och det är DU. Tänk om universum ytterst består av energi som vibrerar på en oändlig mängd frekvenser. Och om varje frekvens bara existerar som en potential, kan det vi kallar verkligheten bara matrialiseras när ett medvetande varseblir det. Ja, om vi ska tro kvantmekaniken så är allt beroende av medvetande och du är en frekvens i medvetandets hav. Du skapar din egen verklighet genom avsikt. Bli fullständigt medveten om din avsikt och du förändrar inte bara dig själv, utan hela din värld.

Välkommen till en blogg om energiterapi, metafysik och religionsfilosofi. Inspireras om du vill men... "Doubt everything. Find your own light." Buddhist pro-verb.

2019


Reiki betyder ordagrant universiell livsenergi. Metoden kan, enkelt förklarat, bidra till hälsa eftersom ett starkt energiflöde i kroppen är en grundförutsättning för läkning och motståndskraft. Metoden lindrar smärta, stress och oro genom att öka mängden livsenergi som flödar i människans energikanaler. Reiki är med andra ord en form av energiterapi där terapeuten placerar sina händer på eller strax ovanför kroppen, exempelvis på huvudet, axlar fötter i syfte att balansera energin. Energin letar sig fram dit den behövs som bäst i klientens energisystem. Det kan liknas vid ett rinnande vatten i en uttorkad bäck med håligheter - vattnet (energin) forsar fram och fyller upp håligheterna automatiskt. Metoden energiprincip som t.e.x akupunktur, akupressur och yoga. 

Usui Reiki är den första, systematiserade formen av Reiki och den härstammar från Japan i början av 1900-talet. Legenden säger att det var en andlig lärare vid namn Mikao Usui som återupptäckte denna universiella livsenergi efter 21 dagars fastande och meditation vid Kurama Mountain utanför Kyoto i Japan.

Usuis andliga identitet är inte helt fastställd, men han var sannolikt en buddhistisk munk eller shintôistisk präst eller kanske en kombination av båda. I Japan vid denna tidpunkt sammanstrålade buddhism, taoism och shintoism (en naturreligion med shamanska inslag, kallad Shugendô) för många utövare. En av hans efterföljare har även spridit att han skulle ha utbildat sig till kristen präst, denna uppfattning har dock mer eller mindre övergivits. Legenden säger att Usui sökte efter den uråldriga helandeteknik som historiens två största andliga mästare och helare använt sig av; Buddha och Jesus.

Huruvida ursprunget tolkas i österländsk eller kristen symbolik spelar ingen roll. Reiki är inte ett exakt recept eller en uppsättning av dogmer. Det är en konstform som existerar i samma ögonblick som utövaren med 100 procent ren intention väljer att hela från hjärtat. Eller med upphovsmannen Mikao Usuis egna ord, Reiki är  “the secret art of inviting happiness."  

Usui har även sammanfattat metoden så här:

Reiki är kärlek
Kärlek är helhet
Helhet är balans
Balans är hälsa
Hälsa är frihet från sjukdom

Den villkorslösa kärleken är med andra ord den grundläggande spirituella principen för hur Reiki främjar vår självläkning och är en medicin "för anden". 

Du kanske även vill läsa Reiki som helande hantverk, inte religion
eller Varför finns det olika slags Reiki?
Vanliga frågor om Reiki.
Reiki och shamanism.

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.
Läs hela inlägget »

Kan alternativmedicin och Reiki vara skadligt?

Jag har alltid varit och är fortfarande sunt ifrågasättande till alternativmedicin. Det bör man vara. Alla alternativa metoder är långt ifrån bra metoder. En del är direkt skadliga i fel situation, vilket många människor vittnat om. Först efter moget övervägande beslöt jag mig för att utbilda mig i Reiki. Reikin urskiljer sig som alternativ metod då den är väl dokumenterad och även godkänd som friskvårdsmetod, avdragsgill för arbetsgivare. Jag fann att det är en kraftfull metod eftersom ett starkt energiflöde i kroppen är en grundförutsättning för hälsa. Reiki är ett av flera sätt att balansera energiflöden på vid sidan av t.e.x akupunktur, akupressur och yoga. Den österländska visdomskatten om energihälsa har många guldkorn till en bättre livsstil. Men, och detta är viktigt, det ska aldrig ersätta skolmedicin och kontakt med sjukvården när det behövs.

Kan Reiki ha några negativa effekter?
Nej. All energirörelse inom en människas kropp och själ sätter igång processer på flera plan. Efter en Reiki-behandling kan man därför uppleva att ”blockeringar” släpper. Det betyder att oförlösta känslor bubblar upp till ytan eller att någon förändring i den yttre världen inträffar som representerar en inre förändring hos dig (s.k synkronicitet). Detta är inte farligt eller skadligt, men kan upplevas omtumlande om det är så att man levt på ett sätt som inte är bra för en och tiden nu är mogen för förändring. Det som är speciellt för Reiki som energiterapi är att terapeuten inte gör några aktiva åtgärder i klientens energibalans utan bara är en kanal för energin som sedan flödar dit där den behövs som mest.

Det finns andra energiterapier som bygger på att terapeuten aktivt ”opererar” i energin. Det kan medföra risker om inte terapeuten vet exakt vad du behöver.  Många gånger är ju ett problem bara ett symptom på ett annat, djupare och underliggande problem. Med Reiki kan vi vara helt trygga i att den arbetar med grundorsakerna till problemen och alltid verkar för vårt högsta bästa.
 
© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »
HSP, empat, klarkännande, medial - vad är skillnaden?

Har du en extra känslighet men inte riktigt vet vilken etikett som stämmer in på dig? Begreppet högkänslighet eller Highley Sensitive Person (HSP) är en definition skapad av den amerikanska forskaren och psykoterapeuten Elaine N. Aron. Så mycket som 15-20 procent av befolkningen antas ha en kombination av personlighetsdrag som bottnar i ett extra känsligt nervsystem. Känsligheten gör att hjärnan processar sensorisk input lite annorlunda jämfört med andra (www.hspforeningen.se).

En empat kan vara HSP, men behöver inte vara det. Sveriges förening för högkänsliga har ett test som ger en indikation på om du är HSP.  En empat kan känna igen sig i vissa av personlighetsdragen, men skilja sig åt i andra. Empaten kännetecknas av att den stora påverkan andras känslor/sinnesstämning har, inte av all slags yttre stimuli. HSP-personer har till exempel ofta svårt för många parallella arbetsuppgifter, tävlingsmoment eller att prestera under press, vilket inte är ett kännetecken för empaten.

Även om både HSP-personen och empaten påverkas starkt av andras sinnesstämmnig, så särskiljs empaten genom att hen upplever andras känslor precis som sina egna. En HSP känner väldigt lätt av sinnesstämningar och kan börja må dåligt över att någon annan mår dåligt, mendan empaten där emot upplever att det faktiskt är hen SJÄLV som mår dåligt. Det finns så att säga inget filter mellan hens känslor och andras. Empaten kan dock med träning lära sig att känna igen skillnaden mellan sina egna och andras känslor.

En klarkännande (även kallad medial) empat har dessutom en förmåga till upplevelser utanför den 4-dimensionella rumtiden, d v s kan få varsel om framtiden eller få kontakt med avlidnas känsloenergier (i.e "sjätte sinne"). Alla mediala personer har dock inte klarkännandet som "sin förmåga" eller är empater. Medialitet handlar om mottaglighet för energi och information utanför rum-tiden som kan yttra sig i form av klarkännande, men det kan även vara klarseende (klärvoajant), klarhörande eller klarvetande. Många har även en kombination av förmågorna.

Läs mer om vad som karaktäriserar en empat.
Vill du ta reda på om du är HSP, gör testet.

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.
Läs hela inlägget »

Har du råkat på ordet "empat" och undrat vad det är? Inte empatisk, utan empat. Fortsätt att läsa! Om du funderar över om du själv är empat, så önskar jag att det inte behöva ta dig lika lång tid att förstå innebörden av detta personlighetsdrag som det gjorde för mig. 

Empat = en person som upplever andras energi (känslor, smärtor) som om de vore ens egna. Energin kan komma från andra människor, djur, andevärlden och naturen. En empat som inte är medveten om sin gåva lider ofta utan att förstå varför. Bli medveten om din kraft och använd den för att läka dig själv, andra jordbor och planeten!

Jag har allt sedan barnsben haft en känsla av att kunna uppfatta saker om människor som andra inte ser. Jag har även vetat när någon undanhåller sanningen, men inte förstått varför det som var tydligt för mig inte var synligt för andra. Jag förstod inte heller varför jag ena stunden kunde må bra, för att i nästa drabbas av jobbiga känslor, utan anledning. Jag undvek människor som jag mådde dåligt av när jag var nära. Inte pga av att de hade gjort mig illa, utan för att vara nära dem påverkade mig starkt. Även platser har påverkat mig starkt utan någon synbar anledning och jag kunde undra över varför jag uppfattade dåliga "vibbar" på en plats som andra inte gjorde.

En empat är nämligen någon som upplever andras känslor som om det vore ens egna. Det är även vanligt att kunna känna energi utanför vår egna rum-tid, från bortgångna. De flesta empater upplever i synnerhet känslomässiga förnimmelser, men ibland även fysiska smärtor. Att vara empat är att något helt annat än att känna medkänsla med andras smärta, att vara empat är att smärtas själv och inte förstå att det är någon annas känslor. Mekanismen bakom detta kan inte beskrivas vetenskapligt (ännu) men handlar sannolikt om att empatens energi (de subtila kropparna) smälter samman med någon annans energi. Empater har ofta även en särskild kontakt med djur eftersom empaten fångar upp djurens känslor på ett omedelbart sätt. Själv har jag till exempel känt smärtförnimelser i min egen kropp som jag i efterhand förstått varit en spegling av mina djurs smärta, när veterinären ställt sin diagnos. 

För en empat kan energin i andras känslor innehålla information om vilka svårigheter en person brottas med, även svårigheter som hen är omedveten om själv. Att vara empat är med andra ord att ha en kraft som potentiellt kan göra gott för andra levande varelser. En medveten empat kan hålla isär sin egen energi ifrån andras och stänga till sina "receptorer" så att hen inte påverkas negativt av andras mående.  Men, att kunna känna energin är en sak, att tolka energin är något annat. Empaten är inte automatiskt en bra medmänniska eller planetskötare bara för att hen har tillgång till detta register. För att hjälpa andra krävs såklart rätt mindset och erfarenhet - precis som med alla andra hantverk.

------------------
Det nystartade empatnätverket Empath Sweden har nu en sida på facebook, joina oss där!
-------------------
Ytterst lite finns skrivet på svenska om empater, något mer finns i den engelskspråkiga världen:
Lonerwolf - Are you an empath test.
Super empaths are real says study
HSP, empath or clairsentient
Empathtest.com

Du kanske också vill läsa inlägget HSP, empat, klarkännande, medial - vad är skillnaden?

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »

Vad är det egentligen som skapar balans och läker med Reiki? Svaret skiljer sig lite åt beroende på vem du frågar. Svaret kan också ges på  olika nivåer av läkandet. Läkande av de subtila kropparna är en dimension. En annan dimension är den mellanmänskliga. Inom terapi och coachning brukar man prata om att terapeutens/coachens roll är att "hålla ett utrymme"/holding space för klienten. Den gemensamma nämnaren i detta perspektiv är att läkande uppstår i ett möte med en annan människa som är fritt fån dömanden. I de flesta andra situationer i livet måste vi förhålla oss till bilder av vilka vi är eller borde vara. När vi möter en annan människa utan dömanden så finns det en helande potential, oavsett vilken terapiform det rör sig om. Terapeutens inställning av fullkomlig acceptans är viktigare än vilken annan teoribildning som ligger till grund för terapin.

The Chopra Center beskriver holding space som konsten att vara närvarande med andra. Utrymmet upprätthålls genom att terapeuten skapar en fullständigt trygg miljö utan dömanden och åsdiosätter sitt eget ego med förväntningar om hur saker och ting "borde vara". När terapeuten är totalt närvarande och fokuserad på klientens upplevelse så möjliggörs att hen kan möta och acceptera sig själv utan förbehåll. Första steget till förändring är alltid att acceptera det som är nu. Genom att vara i närvaron av ett "medkännande vittne" kan klienten vila i vittnets/terapeutens bekräftelse. Med Reiki hålls ett utrymme för vad som än behöver läkas, hanteras och släppas. Det är fullt naturligt om det bubblar upp jobbiga känslor och tankar som klienten undvikit att bearbeta färdigt av någon anledning. Då finns terapeuten där och håller utrymmet så att tunga tankar och känslor kan släppas, en gång för alla. Holding space - letting go of the past!

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »Måste man förlora sin energi för att verkligen förstå vad energin betyder? Så var det för mig. Hade någon sagt till mig för 10 år sedan att jag idag skulle arbeta med energiterapi hade jag antagligen rynkat på pannan. Jag var under ett antal år en person som energin aldrig tycktes ta slut för. "Hur många timmar har ditt dygn" var en vanlig fråga som jag fick från vänner och kollegor. Alltid något projekt på gång, ständigt i farten med nya idéer och ett stort driv både i arbetet och på fritiden. Jag var en engagerad person och hade ingen gräns. Men rätt var det var befann jag mig ändå vid den vassa gränsen; jag "förlorade" min energi och med detta min förmåga att agera som jag ville i världen. 

Energiförlusten skedde i samband med en stressreaktion på arbetet. Jag var inte så slut att jag blev sjukskriven, men jag tog ut lediga dagar för att spendera mer tid med barnen och samtidigt ta reda på hur jag skulle hantera min situation. Jag var inte utbränd, men hade fått en varning. Jag var vidbränd. Det kom som en chock för mig att energin kunde reduceras radikalt, bara från en dag till en annan. Det var först då jag förstod vad min energi egentligen betyder och att jag inte kan ta den för givet. Jag tvingades att söka på djupet i mig själv efter äkta vila och återhämtning. Jag fann min energikälla på nytt och vårdar den nu varje dag. Till min hjälp fann jag Reiki – en energiterapi med buddhistiska rötter som kan hjälpa alla, oavsett var du befinner dig i livet. Reiki gav mig ett lugn och en balans som jag aldrig tidigare hade varit i närheten av. Med min akademiska skolning är jag sunt ifrågasättande till alternativ/komplementärmedicin. Alla alternativa metoder är långt ifrån bra metoder. Jag har därför gjort en hel del research för att kunna säga att Reiki är en komplementär metod utan risker, som är väl dokumenterad.  Med Reiki fick jag inte bara tillbaka min energi, jag fick också redskap att hantera ett personlighetsdrag som kallas för empat och som jag haft sedan barnsben. En empat är en person med extra öppenhet för energi och som till och med upplever andras känslor som om de vore ens egna.
 
Med en titt i backspegeln kan jag förstå att min stress var ett nödvändigt uppvaknande till en djupare förståelse av hur energin fungerar i allt levande och hur vi kan göra mesta möjliga av vår egen livsenergi. För detta är jag tacksam och jag är lika tacksam för att idag kunna hjälpa andra. 

© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Läs hela inlägget »

Bloggarkiv

Följ på fb för att få nyheter och erbjudanden.

Står du inför ett vägskäl? Söker du inspiration inför ett beslut? Tarot och orakelkort är symboliska eller så kallat arketypiska bilder som är synkronicerade med din energi. De ger en indikation på vad du kommer att attrahera den närmsta framtiden. De kan ses som portaler till en omedveten kunskap som annars är dold för vårt vardagliga medvetande. Prova ett gratis kort eller läs mer. 

© Angelas Aylward. Citera gärna, men uppge källan. Nödvändig disclaimer: Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.