Ger du rätt näring till dina drömmar?

Har du koll på hur du ger rätt näring till dina planer och drömmar? En vanlig missuppfattning om attraktionslagen och energimedicin är att ”med rätt inställning går vad som helst” eller att man kan ”tänka sig frisk”. Din vilja eller intention har en särskild betydelse som ofta underskattas, men intentionen ingår i ett komplext samspel med andra faktorer. Om man inte förstår de andra faktorerna så är förändring ofta dömd att misslyckas. Många känner sig därför lurade när de gått en kurs som utlovat en quick fix till hälsa och framgång. Låt oss en gång för alla slå fast att det finns ingen quick fix. Det finns nidbilder av mental träning, positiv psykologi och komplementärmedicin som förenklar genom att påstå att ”tankens makt är allt som behövs”, men detta är just nidbilder. Vad det seriösa komplementära och holistiska hälsoperspektivet handlar om är att mentala och andliga aspekter av en människas prestationsförmåga och hälsa många gånger ignoreras i konventionell rådgivning och behandling. Sambandet är komplext, men låt oss göra det enkelt med ett illustrativt exempel:

Tänk dig ett träd. En liten trädplanta behöver rätt jordmån för att kunna slå rot och växa sig stor. Hen behöver också ett klimat som passar det typ av träd hen är.  Hen behöver vatten och fotosyntes. I trädets DNA finns en ”inneboende” karta och kompass för hur stort trädet ska bli, vilken frukt eller vilka blommar eller löv som ska växa på dess grenverk. Trädet kommer att realisera sin inneboende potential, bara de omgivande livsvillkoren är de rätta. Tänk dig att du är som trädet, men med skillnaden att dina rötter är tankar (verklighetsuppfattning, värderingar etc) och de är påverkbara genom din intention. Dina rötter får näring av din intention men kan inte förändras hur som helst eftersom de är en del av ett större sammanhang. Vilken näring – intention – som dina rötter får har en direkt effekt på hur trädet (du) växer. Men frukterna/blommorna (det du lyckas skapa) kommer även att påverkas av dina olika förmågor. Vi föds med delvis olika förmågor – kognitivt, fysiskt, emotionellt etc. och dessa påverkas i ett samspel med miljön vi växer upp i. De påverkas också av vår intention, men intentionen kan inte oberoende av våra förmågor åstadkomma ett visst resultat eller "manifestation". Jag kan inte spela fotboll som Zlatan, även om jag skulle ha 100 procent rätt intention och mindset för att bli en elitidrottare. Jag har helt enkelt inte rätt fysisk förmåga. Att hitta rätt målsättning i kombination med rätt intention, givet den specifika situation vi är i för stunden, är svårt och de flesta av oss behöver träna hela livet. Vi måste dessutom vara beredda på att justera målet och intentionen efterhand som förutsättningarna runt oss förändras. Men när vi lyckas – när vi satt den perfekta målsättningen där vi befinner oss just nu och tror på den 100 procent – då är halva jobbet redan gjort. När intentionen är på plats och är anpassad efter din jordmån, din klimatzon och ditt DNA, det är då magin börjar! Du kommer att attrahera rätt energi i ditt liv och nå dina mål.

En annan viktig faktor att ta hänsyn till är att det kan finnas föroreningar i marken. Det spelar ingen roll att intentionen är rätt om vi är i en situation där vi påverkas av giftiga människor eller händelser. Inget träd eller levande varelse kan växa och blomma ut i en giftig miljö. Ibland kan det handla om giftiga händelser som inträffat i det förflutna (trauman), men som vi inte har bearbetat färdigt. Ibland är det inte fråga om gift, utan helt enkelt ogräs som behöver rensas bort eller torra döda grenar som behöver klippas av för att nya skott ska få plats. Oavsett graden av ogynsamma faktorer, så blir en ogynsam växtmiljö lätt ett normaltillstånd. Vi vänjer oss vid en bullrig miljö, en översittande kollega, en sarkastisk partner eller konstant sömnbrist. Innan vi gör något annat måste vi i en sådan situation förändra det som är destruktivt för växandet och våra drömmar. All utveckling behöver en god jordmån.

Nu vet du vilka komponenter som behövs för att skapa den förändring som du drömt om. Ta hjälp i de delar där andras energi och kraft kan gynna dig och låt intentionen lyfta dig!

------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln