Vad är Kundalini Reiki och kundaliniresning?
 

Kursbild med Hermes stav som symbol för kundalini Kursbild med Hermes stav som symbol för kundalini
Kundalini Reiki är en frekvens av Reiki som kanaliserats och spridits av dansken Ole Gabrielsen. Det är underbar kristallklar energi som vidgar nadin (kroppens huvudsakliga energimeridian) och chakrana och därigenom ökar vår förmåga att ladda energi från moder jord. Jag kom i kontakt med Kundalini Reiki när jag sökte efter en dimension av helande som kunde komplettera Usui/Holy Fire Reiki. Med Kundalini Reiki ökade min medvetenhet om Reikins olika frekvenser och hur energierna samarbetar. Samtidigt finställdes mitt eget chakrasystem ytterligare som ett redskap för Reikin.

Kundalinivaknade
Kundalini brukar kallas för ”medvetandets energi”.  Termen betyder ”djupt ihoprullad” på sanskrit och har sitt ursprung i hinduistisk mytologi. Myten säger att energin (en gudinna enligt hinduismen) ligger ihoprullad som en eller två ormar längst ner vid vår ryggrad. När energin/gudinnan väcks så "reser sig ormarna” och om energin får färdas framgångsrikt från rotchakrat upp till kronchakrat så når människan upplysning när ”gudinnan” förenar sig med ”guden” i kronchakrat.  Människans själ (atman) uppnår då frälsning genom att bli en del av världssjälen (brahman) och reinkarnationskedjan kan brytas (för den som så vill). Samma perspektiv återfinns i den egyptisk/grekiska filosofin hermetismen, där människan anses innehåller en gudomlig ande-gnista som vi kan väcka och expandera (representeras av Hermes stav, se bilden). Yogis och mystiker kan öva och förbereda sig ett helt liv efter för att resa denna slumrande energi, medan andra väcker den oavsiktlig i samband med t ex en livskris.

En fullständig och integrerad kundaliniresning i samtliga chakran innebär, i ljuset av Reiki, att uppnå ett transpersonellt kärleksmedvetande. Om det finns många blockeringar i  ens chakrasystem så kan resningen bli jobbig till följd av utrensningar, medan om man förberett sig (andligt, mentalt, emotionellt, fysiskt) kan det istället bli en salig upplevelse. Och så har vi ju alla varianter mitt i mellan också. (Min egen kundaliniresning var inte avsiktlig och därför jobbig, men å andra sidan ofantligt lärorik...) Men kom ihåg - att "väcka" energin, som vi gör med Kundalini Reiki, är inte samma sak som en kundaliniresning. Med Kundalini Reiki så väcks energin på ett mjukt sätt och till en grad som är perfekt för dig. Inga risker finns eftersom det inte sker någon komplett resning om du inte är redo för det. Att väcka energin handlar om att aktivera vårt andliga DNA, och med Reikin sker det gradvis. Om du redan har varit med om en kundaliniresning som varit för häftig så kan en kurs i Kundalini Reiki å andra sidan hjälpa dig att balansera energin och bli mer medveten om din energikanal (som det gjorde för mig). För att initieras i Kundalini Reiki behöver du först ha gått Reiki Steg 2, vilket innebär att du dessutom redan är förberedd genom tidigare initieringar. Din kundalinilåga är redan upptänd till en grad och initieringen i kundalini reiki stimulerar energin att manifestera sig ytterligare, med allt vad det innebär för ditt andliga växande.

Vad är en kundaliniresning och kundalinisyndrom?
Ibland ställs frågan om en kundaliniresning kan innebära risker och då måste vi först påminna om vad kundalini faktiskt är för något. ”Kundalinienergi” är bara en metafor för andlig upplysning och den slumrande ormen är bara en symbol. Flera mystiska skolor och religiösa kärnbudskap handlar om just detta - att hitta himmelriket, nirvana eller liknande efter en initiering i ett djupt andligt medvetandetillstånd. Eftersom jag själv mötte kristusenergin och Jesus i min kundaliniresning så använder jag kristen symbolik parallellt med den österländska. I en kristen tolkning av upplysningen så representeras energin av den helige ande och den symboliseras vanligtvis av en duva eller en eld. Jesus lärde att Guds rike är en kraft INOM människan, när den heliga ande kommer över henne (Acts 1:8).  Alltså, samma princip som för kundaliniresningen som väcker individens andliga energi och reser den till fulländning. Själva ”resningen” genom chakrana kan översättas till det kristna ”själens mörka natt”, där en människans motiv, verklighetsuppfattning, förehavanden etc. prövas innan hon kan nå frälsningen (upplysningen). Det kan också liknas vid den katolska idén om skärselden, som är den plats som själarna befinner sig på för att sona sina synder innan de får tillträde till saligheten, fast här med den viktiga skillnaden att denna skärseld sker före döden och saligheten är något som kan nås i detta liv. ”Utrensningen” av synd (dvs blockerad/tung/mörk energi samt egobaserade drivkrafter) kan bli tuff om personen har så kallade synder på sitt samvete. Synd kan med andra ord här förstås som att ha agerat utifrån egot och utrensningen av mörk energi är att släppa taget om energi med brist på ljus. Utrensningen/den mörka natten/skärselden är en förberedelse inför att kunna hantera och leva med upplysningen - det transpersonella kärleksmedvetandet. 

En kundaliniresning som sker oväntat och för häftigt kan trigga rädslor hos den som inte är beredd på att möta sina skuggsidor och/eller inte förstår vad hen är med om. Det finns berättelser om kundalinivaknande som lett till psykisk ohälsa, så kallat "Kundalinisyndrom". Ett andligt uppvaknande kan indirekt påverka en persons psykiska funktioner men det är viktigt att förstå att den andliga resan inte i sig skapar problem. Den psykiska sårbarheten har i så fall redan funnits latent hos individen och ohälsan utlöses vid stress, kopplad till ett övermått av psykisk stimulans. Denna ”risk” vid andliga övningar finns inom alla religioner och mystiska praktiker, inte bara kopplat till den praktik som använder kundalinimetaforen. Kundalinienergin har således fått ett oförtjänt ”dåligt rykte” i b la kristen diskurs. Samma fenomen kan nämligen ses hos till exempel kristna sökare som gör pilgrimsresor till Jerusalem och som avslutar sin färd i psykiska svårigheter att härbergera sina upplevelser. Ohälsan hade med största sannolikhet inträffat förr eller senare ändå, med utlöst av en annan stressfaktor. Att vara andligt sökande är med andra ord inte mer riskfyllt än att leva och utforska sitt liv i övrigt  - vi behöver alltid vara uppmärksamma på hur vi mår och förebygga psykiska ohälsa. Och skulle vi ändå hamna i en obalans med kundalinienergin så finns det hjälp att få - inte minst av Reikin. Även om det kan kännas utmanande, så är den andliga resan mödan värd fler gånger om. Att växa med kundalinikraften är att genom en kontakt med världssjälen få kontroll över sitt liv och kunna skapa det liv vi innerst inne önskar... med den transpersonella kärleken som rättesnöre. 

Lästips:
Rosenkorsarna är ett aktivt sällskap med rötter i hermetismen som beskriver kundalinivaknandet som att "andegnistan vaknar", och med det en längtan efter "gnosis"/gudomlig kunskap. Läs mer: https://rosenkorset.se/utforskning-1/ 

Fler lästips:
https://luthar.com/2010/03/08/the-gospel-of-jesus-decoded-christ-and-kundalini-part-1-by-michael-bowes/
https://www.crystalinks.com/kundalini.html


 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln