Olika former av healing – vad skiljer dem åt?

Enligt det energimedicinska synsättet så består människan inte bara av en fysisk kropp utan även av flera "subtila kroppar". De subtila kropparna  består av mer förfinade vågor av energi än den fysiska kroppen som är väldigt tät energimassa (materia). Healing är ett sätt att rikta behandling till dessa subtila kroppar och healing kan delas in i tre övergripande former:

Teknisk healing – t ex akupressur som handlar om att fysiskt frigöra ett utrymme för livsenergin. Teknisk healing inriktar sig på den fysiska kroppen för att den i sin tur ska påverka våra subtila kroppar (se mer om subtila kroppar lite längre ner).

Manuell healing – att med hjälp av healerns egen energi påverka klientens subtila kroppar. Manuell healing kan vara verksam, men det finns även risker förknippade. Eftersom terapeuten ska manipulera klientens energifält gäller det att terapeuten vet precis vad den gör, annars kan det få effekter som inte är önskvärda. En annan risk är att terapeuten tömmer sig själv på sin egen energi, för att hjälpa sin klient.

Kanaliserad/Utstrålande healing – healern/terapeuten är en inträdesport till universums oändliga tillgång av helande energi. Healingen verkar direkt på alla de subtila kropparna och denna healing är den mest kraftfulla formen. Denna healing är alltid av godo och kan inte "gå fel".

Reiki är en form av kanaliserad healing, Reiki healern är en kanal för universums läkande energi. En del healers kombinerar de olika healingformerna men en skicklig kanaliserande healer kan finna att det blir överflödigt med teknik och manuell inblandning.

Kanaliserad healing betyder att öppna upp för och överlämna sig till den universella kärleken, bortom personligheten. Det kombineras med avsikt att rikta healingen till den specifika klienten. En Reiki healer kan ofta även identifiera klientens symtom eller intuitivt veta vad som är fel och att dela med sig av denna information till klienten. 

Healingen fungerar på så vis att healern i en meditativ upplevelse når en djup nivå av kärlek, enighet och/eller personlig vision av Gudomlighet och riktar det tillståndet mot mottagaren. Inom Reikin gör vi detta genom att skapa kontakt  genom symbolmeditation. En skicklig healer kan även framkalla intensiva hjärnvågsmönster av alfa-, beta,- och deltavågar och som bidrar ytterligare till healingen. Detta sker genom att klientens hjärnvågor synkroniseras med healerns. En av de starkaste healingupplevelserna i den kanaliserade healingen är en djup känsla av överlämnande, fulländning och tacksamhet till livet.

Vad är subtila kroppar?
Det finns lite olika sätt att beskriva de subtila kropparna på och hur många de är i antal.  I västerländsk tradition pratar man ofta om auran/eteriska kroppen, astralkroppen, mentalkroppen och kausalkroppen.

Den eteriska kroppen är det som vi ser eller känner i andra människors aura. Den ligger nära vår fysiska kropp/hälsa och speglar även tillståndet i de subtila kropparna. En stark aura ger en känsla av vitalitet och välbefinnande. Auran skapar instinktiva känslor som skydd för vår fysiska kropp, t ex att inte gå för nära klippkanter eller simma på för djupt vatten. Forskningen har hittills inte kunnat bevisa existensen av en aura men i vardaglig kunskap så är det den karisma eller ”känsla” en människa lämnar runt sig. För den som utvecklat sitt sjätte sinne så är auran en källa till mer information och auran kan både ses och kännas. I mitt fall som är empat så kan jag känna andras aura ”som min egen” då min aura kan smälta ihop med andras aura. Det är alltså viktigt som healer att lära sig att skilja på sin egen energi och klientens. En healer måste även alltid träna sig i att frigöra sig från subjektivitet, genom kontemplation. Egna personliga värderingar och trosuppfattningar och känslor måste läggas åt sidan för att kunna hjälpa någon annan på djupet.

Den andra nivån är astralkroppen och den kallas ibland även för känslokroppen. Det är med denna kropp som shamaner gör resor i astrala världar och det är detta energitillstånd du använder i dina drömmar. Shamanresor kan ses som en manuell healing som syftar till att reparera skador i astralkroppen. Känslorna skapas i denna kropp och därför har även många sjukdomar sitt ursprung här. Den tredje nivån är mentalkroppen som är kopplad till alla våra tankar och vårt ego, men även mer abstrakta idéer så som vår livsfilosofi. Även här kan skapas grund för sjukdom om vi lever i mentala föreställningar som inte är bra för oss. Den sista nivån är kausalkroppen, vårt högre jag/själen. Målet för meditation, bön och andliga övningar är ofta att få kontakt med detta tillstånd. Det högre jaget är förbundet med universums ovillkorliga kärlek. Kausalkroppen kan även upplevas i form av vår intuition, ibland som en stark drivande känsla, en aha-upplevelse eller som en viskning om vad som ska hända.

I Reiki strömmar energin till samtliga nivåer; auran/eteriska kroppen och den emotionella och mentala kroppen. Energin går dit den behövs bäst. Reikin omfattar även kausalkroppen eller ”själen” och skapar utrymmet för klienten att komma i närmare kontakt med sin kausalkropp. Kontakten med kausalkroppen är något mer oförutsägbar eftersom den inträffar av ”nåd” och beror på klientens inställning. Kontakten inträffar när vi släpper taget om rädslan och är totalt överlämnande till något bortom oss själva – den universella kraften av hundra procent ljus och kärlek.
 
Texten är bland annat inspirerad av den holistiska läkaren Dr Helen E Dziemidkos bok: Energimedicin. En banbrytande vägledning till komplementära behandlingsmetoder.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln