Är Reiki förenligt med religiös tro? Kan till exempel en kristen, muslim, jude eller hindu praktisera Reiki? Till och med en ateist?

Ja. Reiki har inte med religion att göra, utan med andlighet. Även en ateist kan vara spirituell i någon grad och oavsett tro kan Reiki fördjupa din kontakt med din livsenergi. Reiki är med andra ord en praktik, på samma sätt som yoga eller qigong. Upphovmakaren till Reiki var en buddhistisk munk vid namn Mikao Usui i början av 1900-talet, men rötterna går ännu längre tillbaka i tiden. Reiki som praktik kan till exempel jämföras med att en kristen, jude eller muslim kan utöva yoga.

En del blandar samman Reiki med New Age och kanske är det detta som gjort att några kristna röster ifrågasatt Reiki. "Du skall inga andra gudar hava jämte mig", lyder ju det första budet. Man tänker sig kanske att Reiki är en magisk ritual. Å andra sidan är handpåläggning i syfte att hela, s.k helbrädagörelse, ett vitalt inslag i vissa kristna församlingar. Här skilja sig de lärde åt, även inom en och samma religion. 

Den uråldriga Reikin är inte magi, inte New Age och inte heller kristet, utan en meditationsteknik med rötter i buddhismen (och i buddhismen finns egentligen inga gudar eller gudinnor).  Vad som emellertid är intressant för den andligt sökande är ju förstås vad ”livsenergin” egentligen är för något. Var kommer den ifrån? Det ligger nära tillhands att lägga ett religiöst filter på livsenergins ursprung, men det är inte nödvändigt. Livsenergin kan representera energin i moder jord, den ursprungliga energin i universum, eller något annat. Det som är gemensamt för all Reiki är att den är 100 % ljus och kärleksfull. Reikin kan ses som en gåva från Gud för den som tror på Gud, eller helt enkelt som en energi med många olika frekvenser som upplevs olika beroende på vem som ger och vem som tar emot. Åtskilliga vittnesutsagor visar att metoden fungerar för helande och läkande, oavett din bakgrund och livsåskådning.

Reiki kan även vara en inspirationskälla i det andliga växandet för den som bekänner sig till en religion. Mahatma Gandhi har sagt det så bra;

“I came to the conclusion long ago that all religions were true and that also that all had some error in them, and while I hold by my own religion, I should hold other religions as dear as Hinduism. So we can only pray, if we were Hindus, not that a Christian should become a Hindu; but our innermost prayer should be that a Hindu should become a better Hindu, a Muslim a better Muslim, and a Christian a better Christian”.

Läs mer: https://www.reiki.org/reiki-christians

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln