Varför finns det olika slags Reiki?

Varför finns det olika slags Reiki? Är någon variant bättre än de andra?

Har du precis kommit i kontakt med Reiki så kan frågan om vilken sorts Reiki man ska välja kännas som en överkurs. Det är fullt förståeligt och du behöver inte fördjupa dig för att bli hjälpt av en behandling. Vill du utbilda dig själv i Reiki så finns det anledning att veta lite mer. Precis som med all energi så finns det olika frekvenser av Reiki som kan attrahera oss mer eller mindre. Det är naturligt eftersom vi är olika människor. Men det är viktigt att förstå att eftersom helande sker i ett gränsland mellan livsenergin och utövaren så kan inte en Reiki-inriktning vara sämre eller bättre än någon annan (eller ha en så kallat "högre frekvens"). 

Kunskapen hos en Reiki Master/reikiterapeut är dels en andlig tradition som förmedlas från lärare till elev, dels en egen inre resa i medvetandeutveckling. Många utbildar sig inom denna andliga tradition enbart för sin personliga utvecklings skull och i självhelande syfte. Reikiterapeuten förvaltar ett andligt arv men varje terapeut gör sin egen tolkning av energiarbetet. Reikin har därför förgrenat sig i olika riktningar. Det finns mer som förenar än vad som skiljer grenarna åt.  Det finns ingen mer eller mindre "riktig" Reiki eftersom allt helande sker i ett gränsland mellan energin, utövaren och klienten. En viss Reikiinriktning är därför inte i sig bättre eller har så kallat högre energikvalité. Det faller även på sin egen orimlighet att Reiki eller en speciell variant av Reiki skulle vara den enda vägen till läkande och helande. Många individer med ett öppet hjärtchakra har spontant kontakt med helande energier och en initiering av en lärare är inte alltid nödvändigt.  Initieringar, placeringar, tändningar e.t.c är bara olika sätt att skapa en portal till en viss energifrekvens. Kontakten beror både på sändaren och mottagarens intention och känslighet för energi. En initiering i en frekvens av Reiki innebär inte att andra frekvenser försvinner, det är alltid mottagaren som avgör vilken energi som hen vill bejaka, utforska och tillämpa.

I GBG Reikis kurser så uppmuntras eleven att utforska sina spontana kopplingar till helande energi. Helande är alltid en individuell process utifrån den punkt du befinner dig just nu - andligt, socialt, psykiskt och fysiskt. Olika Reiki-grenar innebär olika initieringar i frekvenserna men all universums energi är tillgänglig för var och en som ber om det med intentionen att hela i sitt arbete, oavsett vad inriktningen kallas. Initieringen i en viss riktning kan snarast ses som en hjälp på traven i att finstämma sitt instrument som healer. Det du ber om kommer du att få, men en initiering kommer att hjälpa dig att lättare känna igen olika frekvenser.

Det finns med andra ord ingen rätt eller fel utbildningsväg, inget hemligt recept som kan kopieras och resultera i en absolut sanning för varenda människa. Universums utveckling består av en oändlig mängd möjligheter, så även varje människas. Avgörande för vem du väljer som lärare bör vara vem du får förtroende för, utifrån de parameterar som är viktiga för DIG. Många elever söker sig till fysiska kurser över veckoslut för att få samtala med flera människor. Andra föredrar självstudier och möten på tu man hand med sin lärare. Många provar även flera Reiki-kurser men för olika lärare, för att få repitition och kompletera med fler perspektiv. Våga prova dig fram. Våga lyssna på andra, men framför allt våga lyssna på dig själv. What ever makes your soul happy - do that! 


© Angela Aylward. Citera gärna, men uppge källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln