Vad är Reiki?

Vad är Reiki?

"Re" står för universiell och "ki" står livsenergi på Japanska. Reiki kan, enkelt förklarat, bidra till hälsa eftersom ett starkt energiflöde i kroppen är en grundförutsättning för läkning och motståndskraft. Metoden lindrar smärta, stress och oro genom att öka mängden livsenergi som flödar i människans energikanaler, så kallade meridianer och chakran. Reiki är med andra ord en form av energiterapi där terapeuten placerar sina händer på eller strax ovanför kroppen, exempelvis på huvudet, axlar fötter i syfte att balansera energin. Energin letar sig fram dit den behövs som bäst i klientens energisystem. Det kan liknas vid ett rinnande vatten i en uttorkad bäck med håligheter - vattnet (energin) forsar fram och fyller upp håligheterna automatiskt. 

Är Reiki en religion?
Nej. Reiki innehåller inga dogmer. Människor med olika livsåskådningar utövar och blir hjälpta av Reiki. Reiki har buddhistiska rötter och bygger på samma princip som t.e.x akupunktur, akupressur och yoga. Legenden säger att det var en buddistisk munk vid namn Mikao Usui som återupptäckte denna universiella livsenergi efter 21 dagars fastande och meditation vid Kurama Mountain utanför Kyoto iJapan. Bakgrunden var att Usui sökte efter den helandeteknik som både Buddha och Jesus använde sig av. Huruvida ursprunget tolkas i österländsk eller kristen symbolik spelar ingen roll. 

Grundaren, Mikao Usui, har själv sammanfattat metoden så här:

Reiki är kärlek
Kärlek är helhet
Helhet är balans
Balans är hälsa
Hälsa är frihet från sjukdom

Usuis ord är den spirituella principen bakom det självläkande perspektivet - Reiki ska inte förväxlas med sjukvård. Reiki kallas både för komplementärmedicin och alternativmedicin men Reiki ska aldrig ersätta konventionell skolmedicin. Om du är sjuk ska du alltid söka läkarvård. Reikin ökar din naturliga livsenergi och avslappning och kan därför vara ett komplement till läkarvård. Forskningen om Reiki är ännu i sin linda, men det finns ett antal studier som visar på Reikins nytta även inom den kliniska vården. Vårdformen är mer etablerat i bland annat USA och Storbrittanien. 

Mer om metoden.
Mer om Reiki-forskning.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln